Olet täälläEtusivu Päihdetyön tueksi Järjestö- ja hankerahoitus Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

JAA SOMESSA

Aluehallintovirasto (AVI) toimii erityislakien perusteella valtionapuviranomaisena useissa valtionavustuksia, -korvauksia ja -osuuksia koskevissa tehtävissä.

Tässä nostoina sosiaali- ja terveysalan järjestöille sopivia avustuksia liittyen pääosin nuorten parissa tehtävään työhön:

  • Nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen: Avustettava hanke voi koskea myös nuorisotyön alueellista koordinointia. Avustuksen ehtona on, että hankkeella tulee olla alueellista ja/tai paikallista merkitystä. Jatkuva haku, hakemuksia käsitellään 4 kertaa vuodessa.
  • Kansalliset avustukset nuorten työpajatoimintaan: Avustusta voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen. Avustusta voi hakea vuosittain, tyypillisesti marras-joulukuussa. 
  • Avustukset etsivään nuorisotyöhön: Avustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn etsivän nuorisotyön tukemiseen. Avustus voidaan myöntää kunnille tai sellaisille oikeuskelpoisille yhteisöille ja säätiöille, joilla on voimassa oleva sopimus kunnan tai kuntien kanssa kunnan alueella toteutettavasta etsivästä nuorisotyöstä. Harkinnanvaraista avustusta myönnetään etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen. Avustusta voi hakea vuosittain, tyypillisesti marras-joulukuussa.

Lisätietoa 

Lisätietoa avustuksista löydät Aluehallintoviraston sivuilta: 

Avustus nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen 

Avustus nuorten työpajatoimintaan

Erityisavustus etsivän nuorisotyön tukemiseen 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: