Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Järjestö- ja hankerahoitus Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintovirasto (AVI) toimii erityislakien perusteella valtionapuviranomaisena useissa valtionavustuksia, -korvauksia ja -osuuksia koskevissa tehtävissä.

Tässä nostoina sosiaali- ja terveysalan järjestöille sopivia avustuksia liittyen pääosin nuorten parissa tehtävään työhön:

  • Erityisavustus kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen Avustusta voivat hakea kunnat ja yhteisöt, joilla on sopimus kunnan kanssa kunnan alueella toteutettavasta nuorisotyöstä tai avustettavan toiminnan toteuttamisesta. Hakuaika on 11.8-14.9.2020.
  • Nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen Avustus on tarkoitettu myös nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankkeisiin. Aiemmin erillinen nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankeavustushaku on nyt yhdistetty tähän avustushakuun. Jatkuva haku.
  • Kansalliset avustukset nuorten työpajatoimintaan Avustusta voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen. Hakemus toimitetaan sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka alueella työpajatoimintaa toteutetaan.
  • Avustukset etsivään nuorisotyöhön Avustuksen tarkoitus on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen.