Olet täälläEtusivu Päihdetyön tueksi Valtakunnalliset hankkeet

Valtakunnalliset hankkeet

EU4Health 2021–2027

Euroopan parlamentti on hyväksynyt uuden EU:n terveysalan EU4Health-ohjelman vuosiksi 2021-2027. Se vahvistaa EU:n terveysjärjestelmiä, jotta ne kestäisivät paremmin terveysuhat ja pandemiat. EU voi siten vastata paremmin tuleviin epidemioihin sekä pitkän aikavälin haasteisiin, kuten väestön ikääntymiseen ja terveyden eriarvoisuuteen. Tukea myönnetään myös esimerkiksi mielenterveystyöhön. 

EU4Health-ohjelmasta myönnetään rahoitusta EU-maille, terveysjärjestöille ja kansalaisjärjestöille. Rahoitusta voi hakea vuonna 2021. Tarkempaa tietoa rahoitusmuodoista ja niiden hakuajoista on koottu Sosiaali- ja terveysministeriön sivuille.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttumisrahasto (AMF)

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perusrahoituksella voidaan rahoittaa toimia, joilla kehitetään turvapaikkapolitiikkaa, laillista maahanmuuttoa ja kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja paluuta.  Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen uusi rahoitusohjelmakausi on 2021-2027. EU:n sisäasioiden rahastojen kansallisten ohjelmien toimeenpano alkaa näillä näkymin helmikuussa 2022, jolloin sisäministeriö käynnistää rahastojen ensimmäiset haut. Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto (AMF) säilyy uudella ohjelmakaudella lähes nykyisen sisältöisenä. 

 

 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: