Olet täälläEtusivu Päihdetyön tueksi EU:n alueelliset hankkeet

EU:n alueelliset hankkeet

Rakennerahastot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) rahoittavat Euroopan unionin rakennerahastoihin liittyviä alueellisia hankkeita. Rakennerahastojen hallinnointi on keskitetty neljään ELY-keskukseen Pohjois-, Etelä-, Itä- ja Länsi-Suomessa. Rahoitusta ohjaa valtakunnallinen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma. Kunkin alueen omalta rakennerahasto-sivustolta löydät tietoa ohjelmakauteen liittyvistä ajankohtaisista asioista, rakennerahastotoiminnalla rahoitettavien kehittämistoimien painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta alueella.  

Maakuntalähtöinen toteutus pohjautuu maakuntaohjelmiin, joiden tueksi laaditaan vuosittain toimeenpanosuunnitelmat. Nämä kattavat Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tarjoamat mahdollisuudet.

Rahoittavat ELY-keskukset suuralueittain: 

Alueellisista hakuajoista on koottu tietoa, kunkin alueen omille sivuille. Myös maakunnan liitot myöntävät rahoitusta EAKR-hankkeille.

Maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto)

Leader-rahoitus

Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta ja sitä myönnetään yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille sekä yrityshankkeille. 

Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka päättävät oman alueensa yhdistysten ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-ryhmän toiminta perustuu alueen omaan kehittämisstrategiaan, joka laaditaan yhdessä alueen asukkaiden kanssa.

Rahoitusta hakevan hankkeen tulisi vastata Leader-ryhmän kehittämisstrategian tavoitteita. Tukea haetaan Hyrrä-verkkopalvelun kautta, mutta jo hankkeen suunnitteluvaiheessa tulisi ottaa yhteyttä paikalliseen Leader-ryhmään. Ryhmän työntekijät auttavat hankesuunnitelman tekemisessä ja rahoituksen hakuprosessin eri vaiheissa.

Lisätietoa Leader-rahoituksesta löydät Leader Suomi -verkkosivuilta. 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: