Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Järjestö- ja hankerahoitus EU-rahoitus EU:n rakennerahastojen alueelliset hankkeet

EU:n rakennerahastojen alueelliset hankkeet

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) rahoittavat Euroopan unionin rakennerahastoihin liittyviä alueellisia hankkeita. Rakennerahastojen hallinnointi on keskitetty neljään ELY-keskukseen Pohjois-, Etelä-, Itä- ja Länsi-Suomessa. Rahoitusta ohjaa valtakunnallinen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma. Kunkin alueen omalta rakennerahasto-sivustolta löydät tietoa ohjelmakauteen liittyvistä ajankohtaisista asioista, rakennerahastotoiminnalla rahoitettavien kehittämistoimien painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta alueella.  

Maakuntalähtöinen toteutus pohjautuu maakuntaohjelmiin, joiden tueksi laaditaan vuosittain toimeenpanosuunnitelmat. Nämä kattavat Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tarjoamat mahdollisuudet.

Rahoittavat ELY-keskukset suuralueittain: 

Alueellisista hakuajoista on koottu tietoa, kunkin alueen omille sivuille. Myös maakunnan liitot myöntävät rahoitusta EAKR-hankkeille.

ESR- ja EAKR -hankehaut

Sokra-hanke on koonnut THL:n sivuille alueellisten tukien hakuajat koskien erityisesti  ESR:n toimintalinjaa 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta.