Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Järjestö- ja hankerahoitus EU-rahoitus eri ohjelmien kautta

EU-rahoitus eri ohjelmien kautta

EU-rahoitusta jaetaan eri rahastojen ja ohjelmien kautta.

Euroopan unionin rakennerahastojen tuki ohjataan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmien kautta. Rakennerahastot.fi on verkkopalvelu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille. Ohjelmakaudella 2014 - 2020 Suomessa toteutetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelmaa, jossa on viisi toimintalinjaa ja 13 erityistavoitetta. Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin näistä erityistavoitteista.

Kolme Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista koskee ESR-hankkeita:

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) rahoittavat EU:n rakennerahastoihin liittyvää valtakunnallista hanketoimintaa ja ELY-keskukset pääasiassa alueellisia hankkeita sekä toimivat välittävinä toimieliminä osassa valtakunnallisia hankkeita.

Euroopan unionin sisäasioiden rahastoon kuuluva turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (engl. Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) perustettiin EU-rahoitusohjelmakaudelle 2014–2020 edistämään Euroopan unionin yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan kehittämistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen vahvistamista. Rahastolla on koko ohjelmakauden 2014–2020 kattava kansallinen ohjelma (pdf), joka on strateginen asiakirja, jossa kuvataan yleisesti kansalliset tarpeet, tavoitteet ja suunnitellut toimet rahaston toimialalla. Rahastolle on laadittu myös kansallisen ohjelman toimeenpanoa varten erillinen kansallinen toimeenpano-ohjelma (pdf).

EU:n III:n terveysohjelman (v. 2014-2020) yleistavoitteena on täydentää ja tukea jäsenvaltioiden politiikkoja ja tuottaa niille lisäarvoa unionin kansalaisten terveydentilan parantamiseksi ja terveyden eriarvoisuuden vähentämiseksi edistämällä terveyttä, kannustamalla terveyteen liittyvään innovointiin, parantamalla terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä ja suojelemalla unionin kansalaisia vakavilta rajat ylittäviltä terveysuhkilta. Tarkempi työohjelma, jossa määritellään kunkin vuoden prioriteetit ja näitä koskevat rahoitusmuodot, vahvistetaan vuosittain.