Olet täälläEtusivu Info Hae tutkimuslupaa Käynnistyneet tutkimukset

Käynnistyneet tutkimukset

Tutkimushanketietokantaan on koottu A-klinikkasäätiön palveluiden piirissä meneillään olevia tutkimushankkeita (esim. opinnäytetyöt), joille on myönnetty tutkimuslupa. Tutkimushankkeita voi selata vuodesta 2010 lähtien. Voit hakea tutkimuksia otsikkoon liittyvän sanahaun, tutkimuksen tekijän tai tutkimustyypin mukaan.

Tutkimushankkeiden tiedoista on näkyvissä tutkimusluvan hakemiseen liittyvän tutkimussuunnitelman julkiset kentät. Lisäksi voit hyödyntää sivun oikeassa palkissa olevaa yleistä hakutoimintoa, jossa sanahaku kohdistuu kaikkeen sisältöön. Valmiiden tutkimushankkeiden julkaisuja on koottu tutkimusjulkaisutietokantaan.

Hae sanalla tai sanan osalla.
Hae sanalla tai sanan osalla.
Otsikko Tutkimuksen toteuttaja(t) Tutkimus on Päivämäärälajittele nousevasti
HUUMERIIPPUVAISTEN NAISTEN NARRATIIVEJA HUUMEIDENKÄYTÖN LEIMAAVUUDESTA

Camilla Ström

Pro gradu -työ 15.10.2019
Rahapeliriippuvuus ja resilienssi

Heidi Kulola

Pro gradu -työ 11.9.2019
Päihde- ja mielenterveysomaisten mielen hyvinvointi ja siihen liittyvät tekijät

Sari Jurvansuu

Järjestötutkimus 14.6.2019
Opioidien ja bentsodiatsepiinien väärinkäyttöä selvittävä tutkimus

Toksikologian maisteri -opiskelija Elina Cuthbert, Pääohjaaja Niina Karttunen (neuvontapalvelun vastaaja, yliopistonlehtori, FaT), Toinen ohjaaja Marjo huovinen (yliopistotutkija, FT)

Pro gradu -työ 23.4.2019
Selvitys osana Y-Säätiön koordinoimaa NEA-naiserityisyys asunnottomuustyössä-hanketta

Leena Lehtonen
Pilvi Azeem

Järjestötutkimus 12.4.2019
Naiserityisyyden toteutuminen naisten asumispoluilla ja heille suunnatuissa asumisen palveluissa

Eva Rännäli, opiskelija
Sosiaalityön oppiaine, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Turun yliopisto

Pro gradu -työ 29.1.2019
Lapsuuden suojaaville tekijöille aikuisuudessa annetut merkitykset (työnimi)

Janne Takala ja Oskari Savisalo

Muu tutkimus 27.11.2018
Valtio-omisteisen rahapeliyhtiön omistaja-ohjauskäytännöt

Johanna Järvinen-Tassopoulos
Vuokko Härmä

Muu tutkimus 24.10.2018
Ensimmäinen huumausaineaalto suomalaislääketieteessä

FT Katariina Parhi, Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala, oikeuspsykiatrian erikoisala

Muu tutkimus 21.9.2018
Verkkoterapian vaikuttavuus alkoholiongelmissa

Hannu Sievänen

Pro gradu -työ 20.9.2018
Tutkielma A-klinikan Päihdesairaalan Palvelutarjottimen asiakaspalautteesta

Esa Hyvärinen

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 19.3.2018
”Älkää tehkö sellaista, mitä huomenna kadutte!” Päihdetyöntekijän voimaannuttavia kirjoituksia Päihdelinkissä

Petra Syrjämäki

Pro gradu -työ 30.1.2018
Föräldrars upplevelser av sitt föräldraskap, sitt missbruk och dess påverkningar

Anni Raatikainen ja Rina Sällström

Pro gradu -työ 11.12.2017
Kodissa tapahtuvien palvelukohtaamisten maantiede hyvinvointipalvelujen marginaalissa Suomessa ja Ruotsissa

Tutkimusryhmään kuuluvat tutkijat: Kirsi Juhila (vastuullinen johtaja), Kirsi Günther, Chris Hall, Cecilia Hansen Löfstrand, Suvi Holmberg, Suvi Raitakari, Johanna Ranta, Jenni-Mari Räsänen, Sirpa Saario sekä vielä nimeämätön tutkija Ruotsista. Tutkimuksesta ja aineiston keruusta Suomessa vastaavat tutkijat: Kirsi Günther, Suvi Holmberg, Suvi Raitakari ja Jenni-Mari Räsänen

Yliopistollinen/sektoritutkimus 3.9.2017
Häpeän varjossa - -lasten ja nuorten kokemuksia elämästä alholiongelmaisten vanhempien kanssa

Jonna Puhakka

Kandidaatin tutkielma 23.2.2017
Ongelmapelaamisen monet kasvot - Sukupuoli, sukupolvi ja avun tarve Valtti- ja eNeuvonta -aineistoissa

Dos., erikoistutkija Johanna Järvinen-Tassopoulos

Yliopistollinen/sektoritutkimus 5.12.2016
Arki ja käytännön työtehtävät tukiasumisyksikkö Valkamassa

Katja Ääpälä

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 3.8.2016
Verkkoavusteisen päihdekuntoutusohjelman asiakasprosessin rajapinnat ohjelman alussa ja lopussa

Valtteri Tikka

Muu opinnäytetyö 7.4.2016
Korvaushoito asiakkaan kokemana

Eveliina Pellinen

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 16.3.2016
Potilaan osallisuus hoitotyön koulutuksessa

Arja Suikkala, TtT, post doc –tutkija
Turun yliopisto
Hoitotieteen laitos

Yliopistollinen/sektoritutkimus 26.8.2015
Challenging lives: Vulnerable women in welfare service system

Dosentti Elina Virokannas

Yliopistollinen/sektoritutkimus 20.8.2015
Völjy-hanke huumeita käyttävien henkilöiden toimijuuden tilana (työnimi)

Johanna Lehto

Pro gradu -työ 19.8.2015
Kunnan ja kolmannen sektorin kumppanuussuhteiden kehitys -Esimerkkitapaus Living room ja Hämeenlinnan päihdepalvelut

Leena Peisa

Pro gradu -työ 17.3.2015
Talouden taito sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta vahvistuen

Marilla Kortesalmi

Väitöskirja 13.3.2015
Sodasta palaavien miesten psykososiaaliset ongelmat ja niiden vaikutus perheissä, 1945–1955

FT Antti Malinen, tutkijatohtori, Yhteiskunnan historian tutkimuksen huippuyksikkö, Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto

Yliopistollinen/sektoritutkimus 14.1.2015
Valvottu koevapaus päihdehoidossa

yliopettaja Teemu Rantanen Laurea, sosiaalityöntekijä Minna Lindqvist Järvenpään sosiaalisairaala.

Muu tutkimus 28.11.2014
Hyvinvointiteknologia-asenteet päihdehoidossa

Teemu Rantanen ja Pertti Vuorinen, Laurea-amk.

Muu tutkimus 17.11.2014
Kolmas sektori, valtio ja politiikka: analyysi suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta 1970-luvun alusta nykypäivään

YTT Petra Auvinen, YTT, dosentti Hannele Palukka, YTT Tiina Tiilikka

Yliopistollinen/sektoritutkimus 24.10.2014
Sumuisten sielujen hyvinvointi

Juho Saari, professori, Itä-Suomen yliopisto, KWRC
Sakari Kainulainen, erityisasiantuntija, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Yliopistollinen/sektoritutkimus 27.5.2014
SATA LASISSA - Varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Päihteet ja riippuvuus (PARO)
Erikoistutkija Henna Pirskanen, Erikoistutkija Kati Kataja, Erikoistutkija Jenni Simonen,
Tutkimusprofessori Marja Holmila, Erikoistutkija Christoffer Tigerstedt

Yliopistollinen/sektoritutkimus 12.3.2014
Ulkona vai sisällä? Opioidikorvaushoito sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä: Helsingin Vinkin haittoja vähentävää korvaushoitoa koskeva tutkimus

Riikka Perälä ja Anna Leppo

Yliopistollinen/sektoritutkimus 9.9.2013
Moni-ilmeinen sekakäyttö - Alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden yhteiskäytön esiintyminen ja luonne Suomessa

THL, osastojohtaja Pekka Hakkarainen, erikoistutkija Sanna Kailanto, erikoistutkija Karoliina Karjalainen, erikoistutkija Kati Kataja, erikoistutkija Kristiina Kuussaari, erikoistutkija Christoffer Tigerstedt.,sekä Lapin Yliopisto professori (ma) Sanna Väyrynen (sosiaalityö).

Muu tutkimus 7.2.2013
Läheinen kodin päihteidenkäytöstä haittoja kokevan nuoren kasvun tukena

Janne Takala

Väitöskirja 2.7.2012
Pitkäaikaisasunnottomuus ja asunto ensin periaatteen soveltaminen Suomessa (Long-term Homelessness and Finnish Adaptations of the 'Housing First' Model

Kirsi Juhila
Suvi Raitakari

Yliopistollinen/sektoritutkimus 6.2.2012
Parisuhde peliongelman varjossa

Johanna Marttinen

Väitöskirja 8.11.2011
Vanhempien ongelmallinen päihteidenkäyttö lasten tarinoissa

Mira Roine

Väitöskirja 28.12.2010