Olet täälläEtusivu Info Hae tutkimuslupaa Käynnistyneet tutkimukset

Käynnistyneet tutkimukset

Tutkimushanketietokantaan on koottu A-klinikkasäätiön palveluiden piirissä meneillään olevia tutkimushankkeita (esim. opinnäytetyöt), joille on myönnetty tutkimuslupa. Tutkimushankkeita voi selata vuodesta 2010 lähtien. Voit hakea tutkimuksia otsikkoon liittyvän sanahaun, tutkimuksen tekijän tai tutkimustyypin mukaan.

Tutkimushankkeiden tiedoista on näkyvissä tutkimusluvan hakemiseen liittyvän tutkimussuunnitelman julkiset kentät. Lisäksi voit hyödyntää sivun oikeassa palkissa olevaa yleistä hakutoimintoa, jossa sanahaku kohdistuu kaikkeen sisältöön. Valmiiden tutkimushankkeiden julkaisuja on koottu tutkimusjulkaisutietokantaan.

Hae sanalla tai sanan osalla.
Hae sanalla tai sanan osalla.
Otsikko Tutkimuksen toteuttaja(t) Tutkimus on Päivämäärälajittele nousevasti
HUUMERIIPPUVAISTEN NAISTEN NARRATIIVEJA HUUMEIDENKÄYTÖN LEIMAAVUUDESTA

Camilla Ström

Pro gradu -työ 15.10.2019
Rahapeliriippuvuus ja resilienssi

Heidi Kulola

Pro gradu -työ 11.9.2019
A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin ohjautumisen kehittäminen

Katja Angervo, sosionomi (yamk) opiskelija, suuntautumisena sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisaatio ja liiketoimintaosaaminen

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 11.8.2019
Naisten kokemuksia asunnottomuudesta

Jenni Lehtovaara

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 8.8.2019
Päihde- ja mielenterveysomaisten mielen hyvinvointi ja siihen liittyvät tekijät

Sari Jurvansuu

Järjestötutkimus 14.6.2019
Vanhemmuuden tukeminen näkökulmana päihdeasennekysely ja lasinen lapsuus

Ali Dadi
Pekka Karjalainen

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2.6.2019
Opioidien ja bentsodiatsepiinien väärinkäyttöä selvittävä tutkimus

Toksikologian maisteri -opiskelija Elina Cuthbert, Pääohjaaja Niina Karttunen (neuvontapalvelun vastaaja, yliopistonlehtori, FaT), Toinen ohjaaja Marjo huovinen (yliopistotutkija, FT)

Pro gradu -työ 23.4.2019
Selvitys osana Y-Säätiön koordinoimaa NEA-naiserityisyys asunnottomuustyössä-hanketta

Leena Lehtonen
Pilvi Azeem

Järjestötutkimus 12.4.2019
Potilaiden kuvauksia toivosta opioidikorvaushoidossa

Heli Kurki
TtM-opiskelija
Hoitotiede, Tampereen yliopisto

Pro gradu -työ 19.2.2019
Päihteiden varjostaman kasvuympäristön tuottamat merkitykset läheissuhteisiin

Miia Markkula

Pro gradu -työ 14.2.2019
Päihdekysely 2019 Turun seutukunnassa

Solja Niemelä (Turun yliopisto, vastuullinen tutkija), Markus Partanen, Niina Jalo (ehkäisevän päihdetyön suunnittelija, Turun kaupungi)

Muu tutkimus 6.2.2019
Päihteiden käyttäjien läheisten kokemuksia selviytymiskeinoista

Mari Hakkarainen

Pro gradu -työ 3.2.2019
Naiserityisyyden toteutuminen naisten asumispoluilla ja heille suunnatuissa asumisen palveluissa

Eva Rännäli, opiskelija
Sosiaalityön oppiaine, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Turun yliopisto

Pro gradu -työ 29.1.2019
Tunne yhteyttä - Päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä

Kati Kapanen ja Eevi Uusimäki.

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 22.1.2019
THESIS REPORT: RESEARCH IN THE SPIRIT OF CONVIVIALITY – Expanding the boundaries of participation

1. Hanninen, Elina & Kaskela, Teemu (research article)
2. Hanninen, Elina (thesis report)

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 22.12.2018
Osallisuutta edistävät tekijät opioidikorvaushoidossa -hanketyöntekijöiden näkökulma

Irina Köntti

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 4.12.2018
Muuntohuumeiden lisääntyminen ja vaikutukset haittoja vähentävään työhön

Inka Mäenpää

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2.12.2018
Lapsuuden suojaaville tekijöille aikuisuudessa annetut merkitykset (työnimi)

Janne Takala ja Oskari Savisalo

Muu tutkimus 27.11.2018
Mielenterveysongelmia kokeneitten kokemukset järjestöjen toimintaan osallistumisen vaikutuksista

Tolonen Inna.

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 5.11.2018
Lapsen toimijuuden rakentuminen ja sosiaalisen tuen merkitys alkoholiongelmaisessa perheessä

Päivi Jämsä

Pro gradu -työ 29.10.2018
Lääkäreille suunnatun verkkokurssin pilotointi sairaanhoitajaopiskelijoille

Erika Lappalainen

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 27.10.2018
Käyttöhuonekysely

Helsingin kaupunki, Elli Peltola organisoi asiakaskyselyn

Muu tutkimus 26.10.2018
Valtio-omisteisen rahapeliyhtiön omistaja-ohjauskäytännöt

Johanna Järvinen-Tassopoulos
Vuokko Härmä

Muu tutkimus 24.10.2018
Ensimmäinen huumausaineaalto suomalaislääketieteessä

FT Katariina Parhi, Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala, oikeuspsykiatrian erikoisala

Muu tutkimus 21.9.2018
Verkkoterapian vaikuttavuus alkoholiongelmissa

Hannu Sievänen

Pro gradu -työ 20.9.2018
Evaluating the acceptability of a Performance and Image Enhancing Drugs (PIEDs) e-learning module

Professori Harry Sumnall, Liverpool John Moores University, Dopinglinkki/A-klinikkasäätiö.

Muu tutkimus 6.6.2018
Tutkielma A-klinikan Päihdesairaalan Palvelutarjottimen asiakaspalautteesta

Esa Hyvärinen

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 19.3.2018
Selvitys turkulaisista huumeidenkäyttäjistä 2018

Niina Jalo - Turun kaupungin ehkäisevän päihdetyön suunnittelija
Markus Partanen - A-klinikka Oy avopalveluiden ylilääkäri

Muu tutkimus 6.3.2018
Parisuhdeväkivallan ja sosiaalisten suhteiden merkityksellistyminen väkivaltakirjoitelmissa

Minerva Kettukuja

Pro gradu -työ 30.1.2018
”Älkää tehkö sellaista, mitä huomenna kadutte!” Päihdetyöntekijän voimaannuttavia kirjoituksia Päihdelinkissä

Petra Syrjämäki

Pro gradu -työ 30.1.2018
Kirjallinen ohjeistus korvaushoitoasiakkaita palveleville tahoille

Eveliina Elgland
Sara Halonen

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 10.1.2018
Föräldrars upplevelser av sitt föräldraskap, sitt missbruk och dess påverkningar

Anni Raatikainen ja Rina Sällström

Pro gradu -työ 11.12.2017
Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena

Elina Mäenpää ja Timo Ilomäki

Järjestötutkimus 27.9.2017
Kodissa tapahtuvien palvelukohtaamisten maantiede hyvinvointipalvelujen marginaalissa Suomessa ja Ruotsissa

Tutkimusryhmään kuuluvat tutkijat: Kirsi Juhila (vastuullinen johtaja), Kirsi Günther, Chris Hall, Cecilia Hansen Löfstrand, Suvi Holmberg, Suvi Raitakari, Johanna Ranta, Jenni-Mari Räsänen, Sirpa Saario sekä vielä nimeämätön tutkija Ruotsista. Tutkimuksesta ja aineiston keruusta Suomessa vastaavat tutkijat: Kirsi Günther, Suvi Holmberg, Suvi Raitakari ja Jenni-Mari Räsänen

Yliopistollinen/sektoritutkimus 3.9.2017
Pregabaliiniin liittyvät kysymykset Päihdelinkin verkkoneuvontapalvelussa

Proviisoriopiskelija Amanda Vanhatalo, pääohjaaja Niina Karttunen, 2. ohjaaja Kirsti Laitinen

Pro gradu -työ 14.8.2017
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvien terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät

Osahankkeen toteuttaa Suomen Mielenterveysseura yhdessä muiden MIPA-hankkeessa mukana olevien järjestöjen kanssa. Vastaava tutkija on Jukka Valkonen Suomen Mielenterveysseurasta.

Järjestötutkimus 1.6.2017
Päihdekuntoutujan näkemyksiä läheisten osallistumisesta kuntoutusprosessiin

Satu Huttunen, Annu Honkanen ja Ilona Karoskoski

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 30.3.2017
Häpeän varjossa - -lasten ja nuorten kokemuksia elämästä alholiongelmaisten vanhempien kanssa

Jonna Puhakka

Kandidaatin tutkielma 23.2.2017
Vaikeat tilanteet huumeidenkäyttäjän ja palvelujärjestelmän kohtaamisissa

Väitöskirjatutkija Johanna Ranta

Väitöskirja 13.2.2017
Sosiaalinen tuki Päihdelinkin verkkofoorumilla

Joonas Makkonen

Pro gradu -työ 3.2.2017
Ongelmapelaamisen monet kasvot - Sukupuoli, sukupolvi ja avun tarve Valtti- ja eNeuvonta -aineistoissa

Dos., erikoistutkija Johanna Järvinen-Tassopoulos

Yliopistollinen/sektoritutkimus 5.12.2016
Arki ja käytännön työtehtävät tukiasumisyksikkö Valkamassa

Katja Ääpälä

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 3.8.2016
Päihdelinkin neuvontapalvelun lääkekysymykset

Proviisoriopiskelija Sanni Ryhänen, pääohjaaja Niina Karttunen, 2. ohjaaja Kirsti Laitinen

Pro gradu -työ 29.6.2016
Verkkoavusteisen päihdekuntoutusohjelman asiakasprosessin rajapinnat ohjelman alussa ja lopussa

Valtteri Tikka

Muu opinnäytetyö 7.4.2016
Korvaushoito asiakkaan kokemana

Eveliina Pellinen

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 16.3.2016
Potilaan osallisuus hoitotyön koulutuksessa

Arja Suikkala, TtT, post doc –tutkija
Turun yliopisto
Hoitotieteen laitos

Yliopistollinen/sektoritutkimus 26.8.2015
Challenging lives: Vulnerable women in welfare service system

Dosentti Elina Virokannas

Yliopistollinen/sektoritutkimus 20.8.2015
Völjy-hanke huumeita käyttävien henkilöiden toimijuuden tilana (työnimi)

Johanna Lehto

Pro gradu -työ 19.8.2015
Kunnan ja kolmannen sektorin kumppanuussuhteiden kehitys -Esimerkkitapaus Living room ja Hämeenlinnan päihdepalvelut

Leena Peisa

Pro gradu -työ 17.3.2015
Talouden taito sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta vahvistuen

Marilla Kortesalmi

Väitöskirja 13.3.2015

Sivut