Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyö Keskeiset käsitteet Ikääntyneet - Toimintamahdollisuudet

Ikääntyneet - Toimintamahdollisuudet

TOIMINTAMAHDOLLISUUSTEORIA

Yhdysvaltalainen filosofi Martha C. Nussbaum (2011) on kehittänyt monimuotoisen ihmisyyttä kunnioittavan toimintamahdollisuusteorian (capabilities approach). Jari Pirhonen (2012;2013) on ansiokkaasti työstänyt teoriaa suomeksi ja tutkinut oikeudenmukaisuuden toteutumista vanhustenhuollossa:

Pirhonen, J. 2012. Resursseista toimintamahdollisuuksiin. Tutkimus suomalaisen vanhustenhuollon oikeudenmukaisuudesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Pro gradu- tutkielma, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. www.jyu.fi

Pirhonen, J. 2013. Toimintamahdollisuudet vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa. Martha C. Nussbaumin teoria etnografisen tutkimuksen valossa. Gerontologia 2/2013, 58 – 72.

» Lue lisää

kuva Sisko Salo-Chydenius. Nainen ostaa kukkia.