Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyö Ikääntyneet - Toimintaa ja palveluja

Ikääntyneet - Toimintaa ja palveluja

PÄIHDEKORTTI IKÄIHMISTEN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE

Apukortti ikääntyneiden päihteidenkäytön puheeksiottoon on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille. Sairaanhoitaja Marianne Aaltonen on gerontologisen päihdetyön kurssin kehittämistehtävänä työstänyt puheeksiottoon ja motivointiin soveltuvan ikääntyneiden päihdekortin.

Vanhan ihmisen kohtaamiseen tarvitaan muutakin kuin ongelmien kartoitus: on autettava löytämään myös voimavaroja, kiinnostuksia ja tuettava hänen vielä käytössä olevaa toimintakykyään. Vanhuksen kokonaistilanne on kartoitettava, hoivan ja avun tarve arvioitava. Tärkeää on selvittää kipu ja muut somaattiset oireet kuten univaikeudet. Ihminen on vanhetessaankin oman elämänsä omistaja, joka osaa, kykenee, haluaa, tahtoo, tuntee, voi ja jonka täytyy, vaikka jotkut osa-alueet kenties hiipuvat, haavoittuvat ja muuttuvat.

Päihdelinkissä www.paihdelinkki.fi on tulostettavia Päihdekortti ikäihmisten parissa työskenteleville.

Laminoituja apukortteja voi tilata A-klinikkasäätiön julkaisumyynnistä tai [email protected]

Puheeksiottamisessa on hyvä muistaa motivoivan toimintatavan (motivoiva haastattelu) perusperiaatteet: itsemääräämisoikeus, ikäeettinen kunnioittaminen ja yhteistyö sekä arvostaa ihmisen elämänkokemusta ja -tilannetta.

Lähteet:
Salo-Chydenius, S. 2011. Kuinka puhua päihteistä vanhuksen kanssa? Tiimi 4/2011 14 – 15.

Päihdelinkki tietopankki: Päihde- ja mielenterveystyö ikääntyneiden kanssa

Viljanen, M. 2011. Mitä ikääntyneitten kanssa tehtävässä päihdetyössä tulisi ottaa huomioon? Gerontologia 1/2011, 54-59.

kuva Misia Rytkönen. Valoon avautuva tunneli.