Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyö Ongelmien ehkäisy ja hoito Ikääntyneet - Motivoiva toimintatapa

Ikääntyneet - Motivoiva toimintatapa

Motivoiva toimintatapa (motivational interview, motivoiva haastattelu) vanhusten päihde- ja mielenterveystyössä

Motivoivaa toimintatapaa voi hyödyntää vanhusten päihde- ja mielenterveystyössä ikä- eettisellä ja dialogisella tavalla. Ikäeettinen tarkoittaa, että ihmisen elämänkokemus otetaan käyttöön ja kunnioitetaan ihmisen omaa viisautta. Motivoiva toimintatapa perustuu asiakkaan ja työntekijän luottamukseen ja kunnioittavaan kumppanuuteen, jossa osapuolet tutkivat ja rakentavat uutta ymmärrystä, kuuntelevat ja tulevat kuulluiksi, ratkaisevat ongelmia ja tarkastelevat ristiriitoja. Motivoivan toimintatavan tavoite on saada aikaan muutos asiakkaan elämäntavoissa joko sairauden/riippuvuuden ehkäisemiseksi tai siitä toipumiseksi. Tavoitteena voi olla myös kielteisen kehityksen hidastaminen ja/tai haittojen vähentäminen.

Yleisesti gerontologiassa puhutaan myös kokonaisvaltaisista ohjaus- ja neuvontakeskusteluista, joiden tavoitteena on mahdollisimman hyvän elämänlaadun saavuttaminen ja pitäminen yllä. Taustalla on käsitys, että vanhakin ihminen oppii koko eliniän. Oppiminen tarkoittaa muutosta aiempaan toimintaan ja ajatteluun. Muutosprosessi voi olla hidas, mutta tärkeintä on, että pientenkin askelien suunta on oikea. Työntekijän tehtävä on antaa välineitä, tukea ja mahdollistaa muutosta, sillä motivoituneellakaan ihmisellä ei aina välttämättä ole keinoja muutokseen. Lopulliset päätökset elämästään tekee kuitenkin aina ihminen itse. Työntekijä on kanssakulkija, välineiden tarjoaja, mahdollistaja ja eräänlainen helpottaja, joka tekee terveyden ja hyvinvoinnin kannalta paremman valinnan helpommaksi ja haluttavammaksi.

Katso myös Päihdelinkki, jossa on selostettu motivoivan toimintatavan lähtökohta ja perusperiaatteet.

Lähteet:

Jyrkämä, J.2012. Toimijuus ja terveyden edistäminen. Teoksessa Näslindh-Ylispangar, A. Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen. Helsinki: Edita Publishing Oy. 143 – 152.

Koski-Jännes, A. & Riittinen, L. & Saarnio, P. 2008. Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi.

Lyyra, T-M & Pikkarainen, A. & Tiikkainen, P. (toim.) 2007. Vanheneminen ja terveys. Helsinki: Edita.

Mönkkönen, K 2007. Vuorovaikutus – dialoginen asiakastyö. Helsinki: Edita.

Rollnick, S. & Miller, W. & Butler, C. 2008. Motivational Interviewing in Health Care. New York: The Guilford Press.