Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyö Ikääntyneet - Keskeiset käsitteet

Ikääntyneet - Keskeiset käsitteet

IKÄÄNTYNEIDEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN YDIN tarkoittaa yhteistyössä suunniteltua ja tavoitteellista prosessia, jossa sovelletaan kokonaisvaltaista ikäerityistä tietoa ja asiantuntijuutta vanhenemisesta ottamalla huomioon ihmisen subjektius ja haavoittuvuus.

Tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin, elämänlaadun, päivittäisen selviytymisen, elämänhallinnan, toimijuuden ja osallisuuden palauttaminen, pitäminen yllä ja vahvistaminen menetelmillä, jotka ovat ikääntyneelle itselleen merkityksellisiä ja tarkoituksellisia - tavoitteena ei ole pelkästään raitistuminen tai päihteiden käytön lopettaminen vaan kokonaisvaltainen elämäntilanteen laadun parantaminen ja haittojen vähentäminen.

Työn painopiste ei ole vain ongelmat, sairaus vaan myös ihmisen voimavarat, hallintakeinot ja kiinnostukset. Tämä voi tarkoittaa myös kielteisen kehityksen hidastamista. Ihmisellä on oikeus hoivaan ja hoitoon myös silloin kun hän ei kykene/halua muuttaa päihteidenkäyttöään.