Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyö Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyön verkoston esitykset

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyön verkoston esitykset

kuva Sisko Salo-Chydenius. Patsas kalansaalis - kalastaja ja vaimo kantavat venettä.

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyön verkoston vuosina 2013-2017 järjestämien seminaarien esityksiä on koottu tälle sivulle.

------------------------------------------------

IKÄÄNTYNEIDEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN VERKOSTON YHTEISTYÖSEMINAARI UUSI ALKU elämäntaparemontti –hankkeen kanssa ke 5.4.2017 klo 12 – 16
Puheenjohtaja: Sisko Salo-Chydenius, TtM, kehittämiskoordinaattori, A-klinikkasäätiö

 

kuva Sami Henttonen 5.4.2017

kuva Sami Henttonen 5.4.2017 kuva Sami Henttonen 5.4.2017 kuva Sami Henttonen 5.4.2017

12.00 alkaen tervetulokahvi + pientä suolaista, makeaa ja hedelmiä
12.15 Avaus ja esittäytyminen Sisko Salo-Chydenius
12.20 – 13.25 Vanhusten kuntoutuksesta työntekijän osaamisen näkökulmasta (videoesitys) Aila Pikkarainen TtL, lehtori Jyväskylän ammattikorkeakoulu - keskustelua Johdantoluento esittää, että tavallinen päivittäinen elämä on täynnä tilanteita ja toimintaa, joiden avulla on mahdollista tukea ja edistää ihmisen toimijuutta ja osallisuutta ja samalla luoda edellytyksiä hyvään tulevaisuuteen. » Lue lisää
13.25 – 14.20 Liian kauan, liian paljon - seniorit muutoksessa Kalliolan setlementin Uusi alku –projektin työntekijät Kimmo Hätinen ja Antti Palmu - keskustelua ja mahdollisuuksien pohdintaa toimijuuden, osallisuuden ja mielen hyvinvoinnin tukemisesta. » Lue lisää
Tauko
14 .40 – 15.15 Selviääkö surusta – menetyksen aiheuttama suru kokemuksena Sisko Salo-Chydenius Esitys tarkastelee läheisen menetystä kokonaisvaltaisena kokemuksena ja elämäntapahtumana toimijuuden ja haavoittuvuuden kautta ja pohtii surevan kohtaamista auttamistyössä. » Lue lisää
15.15 – 15.50 Apua verkosta: Selvästi hyvä ikä - oma-apuopas senioreille Pirkko Hakkarainen
15.50 – 16 Keskustelua ja eväitä käytännön työhön - Yhteenveto Sisko Salo-Chydenius

 

kuva Sami Juhani Henttonenkuva Sami Juhani Henttonenkuva Sami Juhani Henttonen

IKÄÄNTYNEIDEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN VERKOSTON YHTEISTYÖSEMINAARI SUVANTO RY:N KANSSA to 23.4.2015
Teema: Osallisuutta ja välittämistä
Tavoite: Tarkastella osallisuutta, välittämistä, kokemuksellisuutta ja vertaisuutta päihde- ja mielenterveystyössä. Keskustelemme osallisuuden mahdollistamisesta jaa miten voimme kukin omassa työssämme konkreettisin keinoin edistää sitä niin ammattilaisten kuin kokemusasiantuntijoiden ja vertaisten kanssa. Seminaarimateriaalin löydät ohjelmasta alla.
Etukäteen: Pohdi esimerkki omasta työstäsi ja valmistaudu esittämään tilanne, joka on mahdollistanut asiakkaan osallisuutta.

OHJELMA to 23.4.2015
klo 8.00 – 16.00
Puheenjohtaja: Sisko Salo-Chydenius, TtM, kehittämiskoordinaattori, A-klinikkasäätiö
8.00 alkaen aamukahvi
8.30 Päivän avaus ja esittäytyminen Sisko Salo-Chydenius
8.50 – 10.00 Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Marjo Karila, projektikoordinaattori Setlementtiliitto Karila.pdf
10.00 - 11.00 Kun läheinen satuttaa - kokemuksia ja tukitarinoita Leena Serpola-Kaivo-oja, toimnnanjohtaja Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto ry
Tauko
11.10 - 11.40 Kokemusasiantuntija Hannu Ylönen, KokeNet neuvoja A-klinikkasäätiö/Vantaan kaupunki Ylonen.pdf Vertaistyöntekijä Sami Henttonen Suomen Lumme ry    SUOMEN LUMME RY lyhyt selostus
11.40 – 12.40 Lounas omakustannus
12.40 – 14.00 Ikääntyvän päihdekuntoutujan toimijuus ja palvelutarpeet Tiina Peksiev, VTM Peksiev.pdf
lltapäiväkahvi
14.20 – 15.30 Ikääntyneen voimavaralähteet arjessa Taina Stenberg, suunnittelija Ikäinstituutti Stenberg.pdf
15.30 – 16.00 Keskustelua: osallisuuden toteutuminen Yhteenveto ja jatkosta sopiminen Sisko Salo-Chydenius

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IKÄÄNTYNEIDEN PÄIHDE- JA MIELENTERVYSTYÖN VERKOSTON JA MUISTILIITON SEMINAARI to 3.4.2014​

Tavoite: Tarkastella uutta itsemääräämisoikeuslakia vanhusten päihde-, mielenterveys- ja muistiongelmien kannalta. Lain tehtävänä on määritellä säännökset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoittamisesta. Laki pyrkii vahvistamaan moniammatillista yhteistyötä, palvelujen saatavuutta ja kehittämistä niin, että tarve turvautua itsemääräämisoikeuden rajoituksiin vähenee. Keskustelemme siitä, mitä laki merkitsee ikääntyneiden kanssa toteutuvassa käytännön työssä ja miten voimme kukin omassa työssämme konkreettisin keinoin edistää ja tukea itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta.
Etukäteen: Pohdi esimerkki omasta työstäsi ja valmistaudu esittämään tilanne, jossa asiakkaan itsemääräämisoikeutta on hoito-/ohjaustilanteessa kavennettu. Mieti siihen johtaneita syitä ja pohdi perusteluja.

OHJELMA to 3.4.2014 klo 8.30 – 16.00
Puheenjohtajat: Heidi Härmä, asiantuntija, työikäisten muistisairaiden hoito- ja palvelujärjestelmä, Muistiliitto Sisko Salo-Chydenius, TtM, kehittämiskoordinaattori, A-klinikkasäätiö
8.30 alkaen aamukahvi
9.00 Päivän avaus ja esittäytyminen Kehittämispäällikkö Marja Merikallio, Heidi Härmä ja Sisko Salo-Chydenius
9.10 – 10.25 Meneekö itsemääräämisoikeus muistin mukana? Heidi Härmä HarmaHeidi.pdf
10.40 - 11.30 Lääkkeet, päihteet ja muisti. Pekka Salmela, lääkäri A-klinikkasäätiö Pirkanmmaan palvelualue SalmelaPekka.pdf
Tauko
11.30 – 12.30 Lounas omakustannus
12.30 – 14.00 Toimintaympäristön merkitys vanhukselle. Case Länsi-Suomen Diakonialaitos. Krista Toivonen, opettaja, toimintaterapeutti, Länsi-Suomen Diakonissalaitos ToivonenKrista.pdf Metsa_tuli_vanhusten_luo-Diakoniapuisto.pdf
14.15 – 15.00 Päihdemuistisairaan hoitoprosessin kehittäminen palveluasumisyksikössä - toimijuuden näkökulma. Tytti Tuppurainen & Paula Raatikainen, Hillerinkujan palveluasumisyksikkö, Länsi-Suomen palveluyksikkö Tuppurainen_Raatikainen.pdf
lltapäiväkahvi
15.15 – 15.45 Etukäteistehtävän purkua ja keskustelua: itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden toteutuminen ja niiden tukeminen Heidi Härmä ja Sisko Salo-Chydenius
15.45 – 16.00 Yhteenveto ja jatkosta sopiminen. Heidi Härmä & Sisko Salo-Chydenius

kuva Misia Rytkönen. Lokki.

GERONTOLOGISEN PÄIHDETYÖN VERKOSTON YHTEISTYÖSEMINAARI SUOMEN MIELENTERVEYSSEURAN MIRAKLE - Mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville HANKKEEN KANSSA
Vanhakin ihminen on kansalainen – moninaisuuden kohtaaminen muissa ja meissä

TORSTAI 25.4.2013 klo 9.30 – 16.00 Kuntatalo, huone B 4.10
Puheenjohtajat: Maria Viljanen, projektipäällikkö, Suomen Mielenterveysseura Mirakle-hanke Sisko Salo-Chydenius, TtM, kehittämiskoordinaattori, A-klinikkasäätiö

9.00 alkaen Aamupala ravintolasalissa
10.00 Päivän avaus ja esittäytyminen Maria Viljanen ja Sisko Salo-Chydenius
10.30 - 11.15 Mielen hyvinvointi ja terveyden edistäminen. Maria Viljanen ViljanenMaria25.4.2013.pdf
Tauko
11.30 - 12.15 Koskaan ei ole liian myöhäistä hankkia onnellinen vanhuus -psykososiaaliset keinot auttamistyössä. Sisko Salo-Chydenius Salo-ChydeniusSisko25.4.2013.pdf
12.15 – 13.15 Lounas omakustannus
13.15 - 14.00 Köyhyys, kansalaisuus ja ikä Jouko Karjalainen, tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos KarjalainenJouko25.4.2013.pdf
14. - 14.45 Yhdenvertainen vanhuus Anneli Sarvimäki, dosentti lltapäiväkahvi
15.00 – 16.00 Sanoista tekoihin - osallisuuden mahdollistaminen: konkreettisia keinoja Maria Viljanen & Sisko Salo-Chydenius
Päivien päätöskeskustelu: gerontologisen päihdetyön verkoston nimen muuttaminen Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyön verkostoksi ja jatkosta sopiminen.