Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyö Keskeiset käsitteet Ikääntyneet - Gerontologinen kuntoutus

Ikääntyneet - Gerontologinen kuntoutus

Gerontologisella kuntoutuksella tarkoitetaan ikääntyneen ihmisen laaja-alaista ja monitieteellistä kuntoutusta. Jokainen vanhenee omaan tahtiinsa ja jokaisella on yksilöllisiä normaalien ikääntymismuutosten ja sairauksien aiheuttamia kuntoutustarpeita.

Kokonaisvaltaiseen hoivaan, hoitoon ja kuntoutukseen tulee sisältyä myös psykososiaalista ihmisen toimijuutta ja osallisuutta edistävää apua ja tukea, joka edistää mielen ja ruumiin hyvinvointia, antaa mahdollisuuksia tarkastella omaa vanhenemista ja elämänvaiheita. Hoiva, hoito ja kuntoutus kulkevat rinnakkain eikä niiden välillä ei aina ole selvää rajaa. Olennaista on, että eri palveluista ja tukimuodoista muodostuu vanhuksen elämänlaatua ja selviytymistä tukeva kokonaisuus.

Vanhuus ei ole sairaus: vanhuuden hyvinvointia ja inhimillistä arvoa tulee kehittää niin yhteiskunnan palvelujärjestelmien kuin yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti yksilön oikeuksien ja mahdollisuuksien tasolla.

Katso myös:
Pikkarainen, A. 2016. Gerontologisen kuntoutuksen käsikirja osa II. Ikääntyneiden arki-, koti- ja lähikuntoutus: varhaisvaiheesta ympärivuorokautiseen hoivaan. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Pikkarainen, A. 2013. Gerontologisen kuntoutuksen käsikirja Osa I. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 159
Pikkarainen, A. & Era, P. & Grönlund, R. 2011. Gerontologinen kuntoutus.
Pikkarainen, A. 2013 Ikääntyneiden aikuisten kuntoutusarki. Kuntoutus 1/2013

 

kuva Pentti Wallin. Punainen talo talvella auringonpaisteessa.