Olet täälläEtusivu Euroopan huumausaineraportti 2018: Euroopan huumeongelmassa meneillään erityisen dynaaminen vaihe

Euroopan huumausaineraportti 2018: Euroopan huumeongelmassa meneillään erityisen dynaaminen vaihe

Farkkujen taskusta pilkistävä lääkeliuska.

EU:n huumeseurantakeskus EMCDDA julkaisi 7.6.2018 vuoden 2018 Euroopan huumausaineraportin, joka on ajankohtainen katsaus Euroopan huumeongelmaan. Raportin keskeinen huomio on, että historiallisesti katsottuna Euroopan huumeongelmassa näyttää olevan meneillään erityisen dynaaminen vaihe. Seurantakeskuksen käytettävissä olevien tietojen mukaan huumeiden saatavuus on kaikkialla laajaa ja joillakin alueilla jopa kasvussa. Tämä aiheuttaa merkittäviä uusia haasteita nykyisille kansallisille ja Euroopan laajuisille toimille huumeiden käyttöön ja huumeisiin liittyviin ongelmiin.

Raportin mukaan on havaittavissa merkkejä huumausaineiden tuotannon kasvusta Euroopassa ja myynnin siirtymisestä verkkoon. Euroopassa käytettävien huumeiden valikoima on entistä suurempi. Tänä vuonna useiden huumausaineiden osalta on nähtävissä, että huumausaineita tuotetaan nyt enemmän Euroopassa lähempänä kuluttajamarkkinoita. Tekninen kehitys edesauttaa tätä muutosta, ja sen myötä eurooppalaiset huumausaineiden valmistajat ja kuluttajat saavat yhteyden maailmanlaajuisiin markkinoihin tietoverkkojen kautta. Verkkomyynti näyttää olevan kasvussa ja se aiheuttaa haasteita nykyisille toimintalinjoille ja huumeidenvastaisille toimille sekä huumevalvonnalle. Verkossa myydään erityisesti muuntohuumeita ja huumaavia lääkkeitä.

Kannabis on edelleen ylivoimaisesti suosituin huume

Kannabis on edelleen Euroopan eniten käytetty laiton huume. Kannabista on kokeillut ainakin kerran elämässään reilu neljännes eurooppalaisista aikuisista. Sekä hasiksen että marihuanan voimakkuus on viime vuosikymmenellä huomattavasti noussut ja on korkealla tasolla. Suuren riskin kannabiksen käyttö on nouseva suuntaus. Kannabisongelmien vuoksi ensimmäistä kertaa hoitoon tulevien määrä kasvoi 76 prosenttia vuosina 2006–2016.

Nuorten 15–34-vuotiaiden aikuisten kannabiksen käytössä on monissa maissa havaittu myös nousevia suuntauksia viime vuoden aikana. Näitä maita ovat muun muassa Irlanti ja Suomi, joissa uusimpien tietojen mukaan käyttö lähestyy EU:n keskiarvoa, 14,1 prosenttia.

Suomessa suosituin kova huume on yhä amfetamiini. Nuorten aikuisten keskuudessa ainetta oli käyttänyt viime vuoden aikana 2,4 prosenttia. Luku on Hollannin ja Viron jälkeen EU:n kolmanneksi korkein. Pitkäaikaiseen, krooniseen ja suonensisäiseen amfetamiinin käyttöön liittyviä ongelmia on perinteisesti ollut lähinnä Pohjois-Euroopan maissa. Koko Euroopan tasolla tarkasteltuna amfetamiinin käytön yleisyyden ohi ajaa kokaiinin ja MDMA:n (ekstaasi) käyttö.

Kokaiinin saatavuus ja käyttö lisääntyneet

Raportista ilmenee, että Etelä-Amerikan lisääntynyt kokaiinintuotanto vaikuttaa Euroopan markkinoihin.  Ko­kaiini on myös aiem­paa puh­taampaa. Väestökyselyjen perusteella kokaiinin käyttäjien määrä on toistaiseksi pysynyt ennallaan Euroopassa. Kokaiinin käytön lisääntyminen on Suomessa havaittu jätevesitutkimuksissa, vaikkakin käyttö on edelleen vähäistä verrattuna läntisen tai keskisen Euroopan maihin. 

Uudet psykoaktiiviset aineet kansanterveyden haasteena

Euroopan huumausainemarkkinoilla saatavilla olevat uudet psykoaktiiviset aineet aiheuttavat kansanterveydellisiä ongelmia ja haasteita päätöksentekijöille. Vuoden 2017 loppuun mennessä EMCDDA:n seurannassa oli yli 670 uutta psykoaktiivista ainetta. Erityisen huolestuttavaa on uusiin bentsodiatsepiineihin liittyvien aineiden ilmaantuminen. Myös erittäin voimakkaat synteettiset opioidit ja kannabinoidit aiheuttavat monenlaisia ongelmia, ja etenkin fentanyylijohdannaiset asettavat käyttäjät entistä suurempaan vaaraan. Tätä haastetta käsiteltäessä on pohdittu jälleen opioidien vastalääkkeen, naloksonin merkitystä yliannostusten hoitostrategioissa sekä sitä, miten aine on huumeidenkäyttäjien saatavilla.

Yliannostuskuolemat pysyneet korkeina

Huumeiden yliannostuskuolemien määrä pysyy Euroopassa korkeana, ja opioidit liittyvät useimpiin tapauksiin. Kuolemia aiheuttavat pääosin heroiini ja lääkeopioidit, kuten metadoni, buprenorfiini ja fentanyylit.  Huumekuolleisuudessa korkeimmat ilmoitetut tasot ovat Pohjois-Euroopassa; kahdeksassa Pohjois-Euroopan maassa sattui yli 40 kuolemantapausta miljoonaa henkeä kohti.

Suomessa tapahtui yliannostuskuolemissa nousua vuonna 2016 verrattuna edelliseen vuoteen. Buprenorfiini yhdistettynä alkoholiin tai bentsodiatsepiineihin oli yhteydessä suurimpaan osaan kuolemia. Toksikologisissa analyyseissä 1/8 kuolemista havaittiin liittyvän uusia psykoaktiivisia aineita tai synteettisiä opioidijohdannaisia.

Lisätietoa

Euroopan huumeraportti 2018 (pdf)

Finland Country Drug Report 2018

THL:n uutinen 8.6.2018: Kokaiinin käyttö lisääntynyt Euroopassa, myös Suomessa

Tutustu myös Tietopuussa

Blogi: Mervi Holm: Suomalainen huumekuolema
Artikkeli: EMCDDA: Katsaus Euroopan huumetilanteeseen
Artikkeli: EMCDDA: Miten koronavirus ja rajoitustoimet ovat vaikuttaneet huumeiden käyttöön?

Uutisarkisto »

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: