Olet täälläEtusivu Huumeongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositus päivitetty

Huumeongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositus päivitetty

Päivitetty huumeongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositus korostaa psykososiaalisia menetelmiä huumeongelmien hoidon perustana. Suosituksen tavoitteena on hoidon selkeyttäminen, moniammatillisen yhteistyön parantaminen ja asenteisiin vaikuttaminen. Potilaan ohella myös läheisten hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota.

Huumeongelmaisen hoidossa ja käyttöön liittyvien haittojen vähentämisessä tärkeää on ennakkoluuloton ja tuomitsematon asenne. Huumetestaukseen tulee kuulua valmius ohjata positiivisen näytteen antanut hoitoon. Yhteiskunnan kannalta huumeongelman hoitaminen on halvempaa kuin hoitamatta jättäminen.

Kaikille huumeriippuvuudesta kärsiville tulee tarjota psykososiaalista hoitoa tai kuntoutusta. Keskeisten toimijoiden ja potilaan yhteistyönä laaditaan kokonaishoitosuunnitelma ja sovitaan vastuualueet. Asumisen, toimeentulon, työn ja vapaa-ajan tukeminen yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa liittyy kaikkiin hoitomuotoihin.

Huumeongelmaisen hoidossa tulee huomioida myös läheiset. Erityisesti lasten ja perheiden hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota. Huumeongelmaisen yksilöterapian asemesta tai sen rinnalla voidaan toteuttaa verkostoterapiaa, jossa läheiset ovat mukana. Kaikissa terveydenhuollon toimipisteissä, joissa hedelmällisessä iässä olevat asioivat, on otettava puheeksi mahdollisten kotona asuvien lasten elämäntilanne ja raskauden ehkäisy.

Lisätietoa

Tutustu huumeongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositukseen Duodecim-verkkosivuilla. 

Tutustu myös Tietopuussa

Blogi: Janne Nahkuri: Kahden raiteen huumepolitiikka ja työnjaon tarkistaminen
Tiivistelmä: Psykososiaalinen ja lääkkeelllinen hoito verrattuna lääkkelliseen hoitoon opioidivieroituksessa
Julkaisu: Alkoholiongelmaisen hoito : Käypä hoito -suosituksen päivitystiivistelmä

Uutisarkisto »

Julkaisutyyppi: