Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi MIPA 2.0 Järjestötutkimus Ehkäisevä ja edistävä työ

Ehkäisevä ja edistävä työ

Ehkäisevä päihdetyö ja mielenterveyttä edistävä työ järjestöissä: erot, yhtäläisyydet ja rajapinnat

Tutkimus tarkastelee ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyttä edistävän työn käsitteiden ja käytäntöjen rajapintoja. Tarkoituksena on selvittää, miten järjestöjen työntekijät kuvaavat omaa työtään sekä miten ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyttä edistävän työn periaatteet näkyvät käytännön toiminnassa. Samalla kartoitetaan, miten toimijat näkevät ehkäisevän ja edistävän työn liittyvän toisiinsa ja onko niiden välillä yhtymäkohtia tai eroja. Tutkimukseen haastatellaan mielenterveys- ja päihdejärjestöjen työntekijöitä eri kokoisista järjestöistä/yhdistyksistä ja eri tehtävistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään vähentämään päihteiden kysyntää, tarjontaa ja päihdehaittoja. Tavoitteena on myös turvallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Mielenterveyden edistämisen tavoitteena on vahvistavien ja suojaavien tekijöiden lisääminen. Tällä voi olla myös mielenterveyden häiriöitä ehkäisevä vaikutus. Yksi mielenterveyden edistämisen keinoista on terveiden elämäntapojen edistäminen. Näiden tavoitteiden ja keinojen perusteella ehkäisevä päihdetyö ja mielenterveyttä edistävä työ ovat kiinteässä suhteessa toisiinsa.

Lisätietoja:
Tutkija Heli Ringbom
heli.ringbom[at]a-klinikka.fi
046-9203659