Olet täälläEtusivu Pelaaminen

Pelaaminen

JAA SOMESSA

Rahapelaaminen ja mielenterveys -tietoisku 24.2.2021

Paikka: Virtuaalitapahtuma (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

E-Elokolon avoimen tietoiskun aiheena on 24.2. rahapelaaminen ja mielenterveys. Tietoisku on suunnattu erityisesti kohtaamispaikkojen kävijöille, vapaaehtoisille sekä yhdistystoimijoille, mutta tapahtuma on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Puoli tuntia kestävän tietoiskun puhujana on asiantuntija EHYTin rahapelitiimistä.

Digitaalinen dilemma - mitä tiedetään netin koukuttavuudesta ja muista haitoista? 16.12.2020

Paikka: Webinaari 

Ulkoministeriö järjestää yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n sekä Finnish Internet Forumin (FIF) kanssa 16.12. webinaarin lapsen oikeuksista sekä internetin digitaalisten laitteiden aiheuttamista riskeistä. 

Webinaarissa esitellään tutkittua tietoa sosiaalisen median ja pelien haitoista sekä pohditaan, miten lapsen oikeuksista ja perheiden hyvinvoinnista huolehditaan digitaalisessa maailmassa. 

Puhujina on muun muassa Facebookin yhteiskuntasuhteiden johtaja Christine Grahn sekä A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja Kaarlo Simojoki. 

Rahapelaajan läheinen avuntarvitsijana – kuuleeko ammattilainen? Webinaari 8.12.2020

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Peliklinikka, Peluuri, Tiltti, SOSPED ja A-klinikkasäätiö järjestävät 8.12. webinaarin, jonka aiheena on rahapelaajien asema suomalaisessa yhteiskunnassa.

Webinaarissa kokemusasiantuntijat, ammattilaiset, asiantuntijat sekä muut osallistujat keskustelevat muun muassa läheisten näkemyksistä ja kokemuksista rahapelaamisesta sekä siitä, miten läheisiä kohdataan palvelujärjestelmässä.

Somekoukussa – tykkäyksistä riippuvuuteen -seminaari 22.10.2020

Paikka: Lapinrinne 1, Helsinki ja striimattuna verkossa

Sosped-säätiön Somerajaton järjestää 22.10. seminaarin, jonka aiheena on ongelmallinen somen käyttö. Seminaarissa pureudutaan sosiaalisen median ajankohtaisiin ilmiöihin sekä käsitellään, millaisia vaikutuksia sosiaalisella medialla on hyvinvointiin.

Seminaari toteutetaan hybriditapahtumana Kilta-salissa Helsingissä sekä striimattuna verkkossa. Tutustu tarkemmin seminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan Somerajaton-verkkosivuilla. 

Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutus varhaiskasvatukseen 3.9.2020

Paikka: Etäkoulutus Adobe Connect -ympäristössä 

Ehyt ry järjestää kuntien, seurakuntien ja järjestöjen varhaiskasvatuksessa työskenteleville ja vapaaehtoisille Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutuksen aiheena peli- ja mediakasvatus. 

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa lasten pelaamisesta ja mediakasvatuksesta sekä tarjota työvälineitä asiasta keskusteluun huoltajien kanssa. 

COVID-19 ja riippuvuus

Tutkimuksen nimi: 
COVID-19 ja riippuvuus
COVID-19 and addiction
Tekijä: 
Dubey, M. J., Gosh, R., Chatterjee, S., Biswas, P,. Chatterjee, S. & Dubey, S.
Viitetiedot: 

Dubey, M. J., Gosh, R., Chatterjee, S., Biswas, P,. Chatterjee, S. & Dubey, S. (2020). ”COVID-19 and addiction.” Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. 14 (2020): 817-823

Julkaisuvuosi: 
2020
Ingressi: 

Riippuvuuksilla ja koronaviruksen sairastamisella on yhteys toisiinsa.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli nostaa esiin ja selvittää koronaviruksen ja riippuvuuksien kaksisuuntaista yhteyttä sekä analysoida, miten nämä kaksi ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa aiheuttaen yhdessä vakavan terveysuhan.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin etsimällä Pubmedista ja Google Scholarista julkaisuja hakusanoilla ”COVID-19”, ”pandemic”, ”SARS-CoV2”, ”addiction”, ”opioid”, ”alcohol”, ”smoking”, addiction psychiatry”, deaddiction”, ”substance use disorder” ja ”behavioral addiction” aikaväliltä 1.11.2019-27.5.2020. Mukaan otettiin myös muutama johtavien sanomalehtien artikkeli koronaviruksesta ja riippuvuuksista. Julkaisuja vertailtiin ja niistä etsittiin tietoa koronaviruksen ja riippuvuuksien yhteyksistä.

Keskeiset tulokset

Tutkimuksen mukaan päihteidenkäyttö lisää riskiä sairastua vakavaan koronavirukseen, sillä monilla päihteillä on elimistöä heikentäviä vaikutuksia. Riippuvuuksien, sisältäen myös käyttäytymiseen liittyvät riippuvuudet, kuten internetriippuvuuden ja peliriippuvuuden, määrä on kasvanut koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana. Henkilöt, joilla on päihdeongelma, on myös suurempi riski kärsiä koronaviruksesta psykososiaalisesti enemmän kuin henkilöiden, joilla ei ole päihteiden käytön kanssa ongelmia. Erilaiset päihteidenkäytöstä johtuvat oireet ovat myös kuormittaneet jo valmiiksi äärimmilleen kuormitettuja terveydenhuoltopalveluita. Ihmisten, joilla on riippuvuus, on hankalampi päästä terveydenhuollon palveluihin, mikä saa heidät taipuvaisemmiksi hankkimaan päihteitä laittomasti, mikä puolestaan lisää ongelmia.

Johtopäätökset

Koronavirus ja riippuvuudet ovat kaksi pandemiaa, joilla on valtavat vaikutukset terveydenhuoltoon ja yhteiskuntaan. Riippuvuuksien ja koronaviruksen kaksisuuntaisen yhteyden tiedostaminen on merkittävää, jotta tarvittavia palveluita osataan antaa niitä tarvitseville. Myös erilaisten kuntoutusmuotojen jatkumisen takaaminen on olennaista, jotta riippuvuuksista toipuvat voivat jatkaa kuntoutumista koronaviruksesta huolimatta.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Koronaviruksen ja riippuvuuksien yhteyden tunnistaminen myös Suomessa on tärkeää, jotta ihmiset saavat tarvitsemiaan palveluita ja päihdetyössä osataan huomioida myös koronaviruksen vaikutukset.
Teemat: 
Alkoholi
Huumeet
Tupakka
Toiminnalliset riippuvuudet
Haittojen vähentäminen
Referoijan nimi: 
Virvatuli Uusimäki

Rahapelaaminen puheeksi -verkkokoulutus

Paikka: Webinaari, linkki lähetetään tapahtumaan ilmoittautuneille

EHYT ry järjestää rahapelaamisen verkkokoulutuksen. Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa aikuisten pelihaitoista sekä vahvistaa ehkäisevän työn osaamista kuten puheeksiottamista.

Koulutus on tarkoitettu kaikille aikuisten parissa työskenteleville ammattilaisille ja vapaaehtoisille.

Ilmoittautuminen tapahtumaan päättyy 26.8.2020. Lue lisää EHYT ry:n sivuilta.

Pelaaminen, sosiaalinen media ja pikaviestisovellukset – yhteys nuorten päihteiden käyttöön?

Vertaisryhmien ja sosiaalisten verkostojen tiedetään olevan merkittävä nuorten päihteiden käyttöön vaikuttava tekijä. On kuitenkin epäselvää, mikä merkitys nykyaikaisella medioiden kulutuksella on nuorten päihteiden käytölle. Lisäävätkö sosiaalisen median ja pikaviestimien käyttö, videoiden katselu sekä pelaaminen päihteiden käyttöä nuorilla?

Suomalaisten rahapelaaminen 2019

Tutkimuksen nimi: 
Suomalaisten rahapelaaminen 2019
Rahapelaaminen ja peliongelmat – Suomalaisten rahapelaaminen 2019
Tekijä: 
Salonen, A., Hagfors, H., Lind, K. & Kontto, J.
Viitetiedot: 

THL, Tilastoraportti 8/2020. http://www.julkari.fi/handle/10024/139636

Julkaisuvuosi: 
2020
Ingressi: 

Rahapelien pelaaminen riskitasolla on vähentynyt, peliongelmat yhtä yleisiä kuin ennenkin.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten rahapelien pelaamista, peliongelmien yleisyyttä ja pelaamiseen liittyviä asenteita ja mielipiteitä vuonna 2019. Tutkimus on jatkoa vuodesta 2007 lähtien neljän vuoden välein 15-74 -vuotiaille suomalaisille tehdyille väestötutkimuksille.

Tutkimuksen toteutus
Väestötutkimus (poikittaistutkimusaineisto), joka toteutettiin puhelinhaastatteluina, joihin osallistui 3994 15-74 -vuotiasta suomalaista (vastausprosentti 52). Haastattelut toteutti Tilastokeskus. THL vastasi tutkimuksesta sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta ja rahoituksella.

Keskeiset tulokset
78 % vastaajista oli pelannut vähintään yhtä rahapelityyppiä 12 viime kuukauden aikana. Lottopelit ja/tai Jokeri (64 %), arpapelit (47 %) ja raha-automaattipelit muualla kuin kasinolla (31 %) olivat suosituimmat Veikkauksen tarjoamat pelityypit. 36 % vastaajista oli pelannut internetissä 12 viime kuukauden aikana. 2,5 % pelaajista kulutti puolet (50 %) rahapelaamisen kokonaiskulutuksesta. 11 % oli pelannut yksittäisiä, lieviä haittoja aiheuttavalla riskitasolla 12 viime kuukauden aikana. 3 %:lla vastaajista oli rahapeliongelma ja todennäköinen rahapeliriippuvuus 1,4 %:lla vastaajista. 21 % vastaajista kertoi, että vähintään yhdellä läheisellä oli ollut ongelmallista rahapelaamista.

Johtopäätökset
Rahapeliongelman yleisyys ei muuttunut vuodesta 2015 vuoteen 2019. Riskitasolla pelaaminen kuitenkin vähentyi sekä miehillä että naisilla. Sen sijaan rahapelien pelaaminen ilman ongelmia yleistyi. Internetissä pelanneiden osuus ja läheisen ongelmapelaamisesta raportoineiden osuus kasvoivat vuodesta 2015.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Päihdeasiakkaiden rahapelaamiseen ja sen mahdolliseen ongelmallisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Päihde- ja peliongelmat esiintyvät usein rinnakkaisina tai korvaavina riippuvuuksina.
Teemat: 
Toiminnalliset riippuvuudet
Läheiset
Referoijan nimi: 
Jouni Tourunen

Kuvataideterapeuttinen menetelmä rahapeliongelmaisten ryhmähoidossa

Julkaisun nimi: 
Kuvataideterapeuttinen menetelmä rahapeliongelmaisten ryhmähoidossa
Tekijä: 
Suovanen, T.
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Ingressi: 

Kuvataideterapiaa voidaan käyttää mielenterveyden ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemiseen sekä edistämään ja tukemaan lasten ja nuorten kehitystä sekä aikuisten toiminta- ja työkykyä.

Julkaisuvuosi: 
2018
Julkaisun tiedot: 

Satakunnan ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksessa selvitetään, kokevatko rahapeliongelmaiset kuvataideterapeuttisen menetelmän auttavan rahapeliongelman työstämisessä ja miten he kokevat sen auttavan ryhmähoidossa. Tutkimuksen aineisto kerättiin Turun nuorisoasemalla ja Turun A-klinikalla toteutetuissa ongelmapelaajien hoitoryhmien tapaamisissa, joissa käytettiin kuvataideterapeuttista menetelmää. 

Opinnäytetyön tutkimustulokset koostuvat toiminnallisen osuuden kuvauksen ja kysymyshaastattelun lisäksi sisällönanalyysistä. Sisällönanalyysi kohdistuu asiakkaiden kommenttien litteroituihin kuvauksiin koskien maalausprosessia ja maalauksissa olevia teemoja. 

Opinnäytetyön tuloksista ilmeni, että ryhmässä maalaaminen ja kuvista puhuminen koettiin hyödylliseksi. Maalaamisen ja maalauksista puhumisen avulla asiakkaat kokivat löytävänsä ilmaisuja pelaamiseen liittyville tunteille ja ajatuksille, mikä mahdollisti ainakin joidenkin ryhmäläisten kohdalla myös tietoisuuden lisääntymistä.

avaa linkki tästä

Sivut