Olet täälläEtusivu Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

Palvelujärjestelmä ja päihdetyö

JAA SOMESSA

Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen – kunnan hyvinvointikertomustyöhön potkua 12.10.2021

Paikka: Etätapahtuma (Teams)

Hyvinvointikertomukset- ja suunnitelmat ovat avainasemassa tietopohjaisen ja pitkäjänteisen ehkäisevän päihdetyön vahvistamisessa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämän tapahtuman tavoitteena on innostaa ja motivoida alueellisia ja paikallisia toimijoita tähän työhön. 

Tapahtumassa kuullaan toimivista käytännöistä sekä jaetaan vinkkejä siitä, miten ymmärrystä alueen päihdeoloista voidaan hyödyntää suunnitelmallisen toiminnan pohjana. 

Miksi alkoholinkäytöstä puhuminen on niin vaikeaa?

Puheeksioton ja mini-intervention tuloksellisuudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa löytyy paljon tietoa, mutta alkoholinkäyttöön liittyvät kysymykset koetaan usein hankaliksi. Pienillä asioilla voidaan madaltaa kynnystä ottaa asiakkaan alkoholinkäyttö puheeksi. 

Huumeiden puheeksiotto -koulutus 5.10.2021

Paikka: Etätapahtuma (Teams)

EHYT ry:n ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutuksen teemana on 5.10. huumeiden puheeksiotto. 

Koulutuksessa esitellään ajankohtaista huumetilannetta Suomessa, kerrotaan huumeisiin liittyvästä stigmasta sekä jaetaan käytännön vinkkejä huumeiden puheeksiottoon sekä osallistavaan keskusteluun. 

Naisten päihde- ja vankilatyön verkostopäivät 5.10.2021

Paikka: Webinaari

Naisten päihde- ja vankilatyön verkostopäivien webinaarisarjan toisen osan teemana on Nainen ja päihteet.

Webinaarissa keskustellaan muun muassa naiserityisestä päihdetyöstä, vertaistyön merkityksestä, sote-alan ammattilaisten päihderiippuvuudesta sekä itsemyötätunnosta. Tapahtumassa luodaan myös katsaus naisten päihdetyön historiaan ja sen tulevaisuuteen.

Webinaari on maksuton ja sen järjestävät A-kiltojen liitto, Sininauhaliitto, Yhdessä kokoNAINEN -hanke, Tietoisesti kohti parempaa -hanke sekä Naiset näkyviksi -hanke.

Osallisuusviikko 4.–7.10.2021

Paikka: Etätapahtuma (Teams)

Osallisuusviikon aikana järjestetään useita tilaisuuksia, joissa esitellään käytännön osallisuustyön työkaluja. Osallisuusviikon tavoitteena on levittää ja vakiinnuttaa Sokra-koordinaation kehittämiä työkaluja, jotka tukevat osallisuutta edistävän toiminnan suunnittelua, arviointia ja raportointia. 

Viikon aikana järjestetään tilaisuuksia muun muassa osallisuustyön johtamisesta kunnissa, osallisuuden kokemuksen mittaamisesta ja arvioinnista sekä osallisuuden apukysymyksistä.

Ehkäisevä päihdetyö ja päihde- ja pelikasvatus oppilaitoksissa 28.9.2021

Paikka: Etätapahtuma (Teams)

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja EHYT ry järjestävät yhteistyössä miniwebinaarin, jonka tavoitteena on innostaa kouluja- ja oppilaitoksia vahvistamaan ehkäisevää päihdetyötä ja päihde- ja pelikasvatusta. 

Webinaarissa annetaan konkreettisia vinkkejä sekä pohditaan työkaluja ja keinoja ehkäisevän työn vahvistamiseksi. 

Päihdehoidon nykytila ja uusi päihdehuoltolaki? 22.9.2021

Paikka: Etätapahtuma 

Myllyhoitoyhdistyksen Toive-verkosto järjestää päihdehoidon nykytilaa, päihdehoitotutkimusta ja valmisteilla olevaa uutta päihdehuoltolakia koskevan tilaisuuden 22.9.2021. 

Tilaisuudessa muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Helena Vorma käy läpi tulevan päihdehuoltolain taustatyötä ja esivalmisteluita sekä erikoistutkija Kristiina Kuussaari Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoo päihdehoidon nykyisestä tilasta. 

Ajankohtaista tietoa alkoholista, käyttö nuorten keskuudessa ja ilmiö käytön takana 9.9.2021

Paikka: Etätapahtuma

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä EHYT ry:n ja Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa koulutuksen, jossa välitetään ajankohtaista tietoa nuorten alkoholin käytöstä sekä pureudutaan ilmiöön käytön taustalla. 

Muslimiperheet asiakkaana ja kumppanina 8.9.2021

Paikka: Etätapahtuma (Teams)

EHYT ry järjestää ehkäisevän päihdetyön osaajakoulutuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa osallistujien kulttuurisensitiivisen ehkäisevän päihde- ja pelihaittatyön osaamista.

Koulutuksessa keskustellaan kulttuurien moninaisuudesta päihteiden ja rahapelaamisen näkökulmasta, esitellään uuden tutkimuksen tuloksia sekä pohditaan, miten kulttuurisensitiivistä työotetta voisi vahvistaa arjessa. 

Koulutus on suunnattu järjestötoimijoille, sote- ja kasvatusalan sekä maahanmuuttajatyön ammattilaisille. 

Kriminaalityön Foorumi 2.9.2021

Paikka: Etätapahtuma 

Kriminaalityön foorumin teemana on tänä vuonna Mukana muutoksessa – kaksi vuosikymmentä rikostaustaisten rinnalla. Foorumi on Kriminaalihuollon tukisäätiön 20-vuotisjuhlaseminaari ja siellä tehdään katsaus menneiden vuosikymmenten kautta nykypäivään ja suunnataan katse vahvasti kohti tulevaisuutta.

Sivut