Olet täälläEtusivu Etiikka

Etiikka

JAA SOMESSA

Päihdetyön eettinen foorumi pureutui huumeriippuvuuden stigmaan ja sen vähentämiseen

Eettisen foorumin esityksissä tarkasteltiin, mitä moninaisia vaikutuksia stigmalla on huumeita käyttävien ihmisten elämään ja perusoikeuksien toteutumiselle sekä pohdittiin keinoja ennakkoluulojen vähentämiseksi. 

Lasse Murto ja Rauno Mäkelä: Paljon tukea tarvitsevien palvelujen eettiset haasteet tulevassa sote-järjestelmässä

Päihde- ja mielenterveystyössä kohdataan ihmisen elämän ilkeimpien ongelmien koko kirjo. Eettisesti korkeatasoisissa palveluissa on ymmärrettävä, ettei näihin ongelmiin löydy yksinkertaisia ratkaisuja. Ratkaisut löytyvät räätälöinnin, pitkäjänteisyyden ja vastuullisuuden arvopohjasta, kirjoittavat Lasse Murto ja Rauno Mäkelä blogissaan.

Eettinen foorumi: Rikollisen leima otsaan vai huumeriippuvaisten auttamista? 15.11.2021

Paikka: webinaari

Huumeita käyttävät ihmiset kohtaavat muita helpommin monenlaista syrjintää ja kielteistä leimaamista. Laittomien päihteiden käyttö nähdään pikemminkin moraalisena kuin kansanterveydellisenä kysymyksenä. 

Olisiko mahdollista nähdä huumeriippuvuus ennemminkin hoitoa vaativana sairautena kuin rikoksena? Löytyisikö eettisestä tarkastelusta apua stigman vähentämiseen niin ruohonjuuritason kohtaamisissa kuin rakenteidenkin tasolla?

Eettinen foorumi haastaa pohtimaan huumeita käyttäviin kohdistuvia leimaavia mielikuvia ja käytäntöjä

Huumeita käyttävät ihmiset kohtaavat sosiaalisessa kanssakäymisessä ja erilaisissa palveluissa muita helpommin syrjintää ja kielteistä leimaamista. Laittomien päihteiden käyttö nähdään pikemminkin moraalisena kuin kansanterveydellisenä kysymyksenä. 

Paula Rautoja: Kilpailutus vaarantaa asiakkaan edun

Päihdepalveluiden kilpailutusprosessin toteuttaminen ja sopimuskauden aikaisen yhteistyön tiiviys vaihtelevat kuntien ja palvelun tilaajien välillä valtavasti. Sopimuskauden aikana hyvään yhteistyöhön käytetty työaika on kannattava sijoitus, sillä lopulta hyötyjänä on itselleen sopivaa ja oikea-aikaista palvelua saava asiakas, -kirjoittaa Paula Rautoja. 

Stigma hankaloittaa avun saamista ja hakemista päihde- ja mielenterveysongelmiin

Ihmiset, joilla on päihteisiin tai riippuvuuksiin liittyviä ongelmia, kohtaavat erilaisissa palveluissa muita helpommin syrjintää, kielteistä leimaamista ja ennakkoluuloja. Aina eettiset ihanteet eivät realisoidu arjen hoito- ja asiakastilanteissa. 

Päihdepalveluiden saatavuus ja stigman haasteet 18.3.2021

Paikka: Webinaari Teams-palvelussa

EHYT ry järjestää 18.3. koulutuksen, jossa pureudutaan päihdepalveluiden saatavuuteen ja stigmaan. Koulutuksessa jaetaan tietoa muun muassa päihdepalveluita tarvitsevien ja heidän läheistensä lakisääteisistä oikeuksista palveluihin sekä esitellään EHYTin päihdeneuvontaa ja muuta toimintaa. 

Koulutus on suunnattu erityisesti kunnissa ja järjestöissä työskenteleville päihdetyön ammattilaisille ja vapaaehtoisille.

Sosiaalityön tutkimuksen päivät 18.-19.2.2021

Paikka: Virtuaalitapahtuma (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Sosiaalityön tutkimuksen päivien teemana on vuonna 2021 sosiaalityö professiona. Päivien aikana esitellään eri näkökulmista sosiaalityöhön ja sosiaalityöntekijöihin liittyvää tutkimustietoa.

Vastauksia etsitään esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Millaisia kamppailuja asiantuntijuudesta sosiaalityön kentällä käydään ja miksi? Millaisia ovat arjen pienet kamppailut sosiaalityössä? Entä millaisia eettisiä kysymyksiä ja ristiriitoja sosiaalityön arjessa kohdataan? 

Päihdetyön arvot ja etiikka

Päihde- ja mielenterveystyössä tulee aina ottaa huomioon arvot ja etiikka. Työn tärkeimpänä eettisenä periaatteena voidaan pitää ihmisarvon kunnioittamista. A-klinikkasäätiön arvoihin kuuluu tämän lisäksi luottamuksellisuus, suvaitsevaisuus ja vastuullisuus.

Eettinen foorumi 2020: Toimivien palveluiden edellytys on yhteistyö

Eettisen foorumin aiheena oli tänä vuonna päihde- ja mielenterveyspalveluiden kilpailutus. Foorumin taustalla oli eettisen toimikunnan huoli siitä, miten kilpailutukset vaikuttavat päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuuteen, jatkumoihin ja laatuun.

Sivut