Olet täälläEtusivu Uutinen

Uutinen

Kansalaiset testanneet Päihdelinkissä ahkerasti alkoholinkäyttöään, monella riskitasot selvästi kohonneet

Uutinen

Vuosina 2003–2016 kansalaiset ovat täyttäneet WHO:n AUDIT-kyselyä yhteensä 569 416 kertaa A-klinikkasäätiön verkkopalvelussa Päihdelinkissä. AUDIT-kysely sisältää 10 kysymystä alkoholinkäytöstä.

Omaiset ovat paikallisyhdistysten toiminnan keskeinen kohderyhmä ja merkittävä vapaaehtoistyön resurssi

Uutinen

MIPA-järjestökyselyn perusteella omaiset ovat paikallisyhdistysten toiminnan keskeinen kohderyhmä ja merkittävä vapaaehtoistyön resurssi. Omais- tai läheistyötä tehdään joka neljännessä vastanneista päihde- ja mielenterveysyhdistyksistä.

Jorma Niemelän selvityksestä suuntaviivoja järjestöjen tutkimustoiminnan kehittämiseen

Uutinen

Erityisasiantuntija Jorma Niemelän (Diak) selvitys "Ihmisen ääni, tutkimuksen tieto" antaa perusteita ja suuntaviivoja päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimuksen yhteiselle toimintamallille ja rahoitukselle tulevaisuudessa. Katsaus on hyödyllinen kaikille sosiaali- ja terveysjärjestöille, mutta myös laajemmin kansalaisjärjestöille.

Järjestötutkimus tavoittaa vaikeissa elämäntilanteissa eläviä kansalaisia

Uutinen

Järjestöjen kautta toteutetun MIPA-hyvinvointikyselyn ja THL:n Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (ATH) vertailu osoittaa, että järjestöt tavoittavat yksinäisiä, vähäosaisia ja palvelujen ulkopuolelle jääviä henkilöitä, jotka eivät näy väestökyselyssä.

Suomalaisaikuisista 23 % kokenut lapsuudenkodissaan haittoja aikuisten alkoholinkäytöstä

Uutinen

Koetuista haitoista yleisimpiä olivat kodin riitaisuus ja nimittely, yörauhan puute, perheen rutiinien kärsiminen ja henkinen painostaminen, selviää Lasinen lapsuus -toiminnan teettämästä väestökyselystä. Häpeä oli kaikkein tavallisin haittakokemus. Häpeä myös nostaa kynnystä hakeutua haittavaikutuksia korjaavien tekijöiden piiriin.

Kyselytutkimus: Työpaikoilla tarvitaan tukea alkoholihaittojen käsittelyyn

Uutinen

A-klinikkasäätiön kyselystä ilmenee, että enemmistö avainhenkilöistä arvioi, että alkoholihaittoihin ei puututa työpaikalla riittävän ajoissa. Kysely osoittaa, että työpaikoilla tarvitaan edelleen koulutusta alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn. Yli puolet kyselyyn vastanneista toivoi lisää tietoa alkoholin merkityksestä työkyvyn, työssä jaksamisen ja työstä palautumisen näkökulmasta. 

Uusi kysely auttaa asiakkaan kokonaistilanteen selvittämisessä

Uutinen

Eurooppalainen tutkimushanke selvitti, että eri aivotoiminnan häiriöihin liittyy yhteisiä psykososiaalisia vaikeuksia. Tulosten pohjalta laadittiin työväline vaikeuksien selvittämiseen. PARADISE24-kysely kartoittaa psykososiaalisia vaikeuksia, joita esiintyy yleisesti päihde- ja mielenterveysongelmien yhteydessä.

Katsaus järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin moniulotteisesta tutkimuksesta

Uutinen

Tutkimalla kansalaisten näkemyksiä omasta elämäntilanteestaan saadaan monipuolista tietoa hyvinvoinnista ja siinä esiintyvistä vajeista. Katsaus keskittyy yksilön kokeman hyvinvoinnin osa-alueisiin: terveys, materiaalinen hyvinvointi, mielekäs tekeminen, osallisuus ja ihmissuhteet.

Sivut