Olet täälläEtusivu Uutinen

Uutinen

Väitös: Motivoivan haastattelun toteutuminen päihdehoidon alkutapaamisissa ja yhteys asiakkaan päihdehaittojen vähenemiseen

Uutinen

Asiakkaan taitava kuuntelu päihdehoidon ensitapaamisissa motivoi asiakasta muutoksen pohtimiseen ja päihdehaittojen vähentämiseen. Erityisesti reflektoinnin eli heijastavan kuuntelun taito osoittautui YTM Maria Rakkolaisen tutkimuksessa olennaiseksi tekijäksi.

Uutuusjulkaisu päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteiskehittämisestä

Uutinen

Verkottajan kammareissa -kirjanen kuvaa Verkottaja 2013–2016 – päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua -projektin yhteiskehittämistä päihde- ja mielenterveystyössä sekä muissa sote-palveluissa. Yhteisiä valmennuksia rakennettiin ammattilaisille, asiantuntijoille sekä kokemusasiantuntijoina toimiville asiakkaille.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuminen lisää kansalaisten hyvinvointia

Uutinen

Tuore julkaisu Ihmisten äänellä: Järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet tuo esiin, että järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuminen vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin ja elämäntilanteeseen monella tavoin myönteisesti.

Juomatapatutkimus: Kymmenesosassa kaikista alkoholinkäyttökerroista oli läsnä lapsia

Uutinen

Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisussa esitetään uusia tietoja Juomatapatutkimuksen kysymyksistä koskien asennoitumista alkoholinkäyttöön pienten lasten läsnä ollessa sekä lasten seurassa tapahtuneita alkoholinkäyttötilanteita.

Tutkimus: Joka kymmenes 60–85-vuotias arvioi elämänlaatunsa heikoksi ja kokee psyykkistä kuormittuneisuutta

Uutinen

Viimeaikaiset mielenterveysongelmat, yksinäisyys, huonoksi koettu fyysinen terveys, riittämätön uni sekä riittämättömät tulot olivat yhteydessä koettuun huonoon elämänlaatuun ja psyykkiseen kuormittuneisuuteen.

Paikallisyhdistyksillä asiantuntemusta päihde- ja mielenterveysongelmien esiintymisestä yhdessä

Uutinen

Yhdistykset kohtaavat ja auttavat merkittävässä määrin ihmisiä, joilla on sekä päihde- että mielenterveyteen liittyviä vaikeuksia, jotka putoavat helposti julkisen sektorin palveluista ja jotka tarvitsevat samanaikaisesti monenlaisia palveluita.

Uudessa oppaassa haittoja vähentävän työn hyvistä käytännöistä

Uutinen

A-klinikkasäätiön Völjy-hankkeen julkaisemassa oppaassa kuvataan pistämällä huumeita käyttävien ihmisten parissa tehtävän haittojen vähentävän työn hyviä käytäntöjä. Lisäksi oppaassa sanoitetaan työssä syntynyttä hiljaista tietoa.

Vapaaehtoistoiminta hybridisaatiokehityksen näkökulmasta

Uutinen

Kolmannen sektorin hybridisaatiokehitys näkyy ostopalveluja tuottavissa ja työntekijöitä palkanneissa päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä vapaaehtoistoiminnan merkityksen vähenemisenä.

Matalan kynnyksen kohtaamispaikat edistävät hyvinvointia

Uutinen

EHYT ry:n Elokolojen kävijät pitivät kohtaamispaikkojen toimintaan osallistumista itselleen tärkeänä ja arvioivat osallistumisen vaikuttaneen myönteisesti hyvinvointiinsa.

Alkoholisairauksien vuodeosastojen hoitojaksot vähentyneet, mutta polikliniset käynnit kasvaneet

Uutinen

THL:n julkaiseman Päihdetilastollisen vuosikirjan 2016 mukaan alkoholin kokonaiskulutus ja alkoholihaitat ovat olleet laskussa vuodesta 2008. Viime vuosien myönteisestä kehityksestä huolimatta alkoholista aiheutuu vuosittain vähintään 1,3 miljardin euron suorat kustannukset yhteiskunnalle.

Sivut