Olet täälläEtusivu Uutinen

Uutinen

EHYT ry:n selvitys: Puutteellinen tiedonkulku vaikeuttaa päihdepalveluihin pääsyä

Uutinen

EHYT ry:n teettämässä selvityksessä käy ilmi, että sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät eivät välttämättä tiedä paljoakaan päihdepalveluista ja että yksittäiset työntekijät eivät hahmota välttämättä palveluiden kokonaisuutta.

Euroopan huumausaineraportti 2018: Euroopan huumeongelmassa meneillään erityisen dynaaminen vaihe

Uutinen

EU:n huumeseurantakeskus EMCDDA julkaisi vuoden 2018 Euroopan huumausaineraportin, joka on ajankohtainen katsaus Euroopan huumeongelmaan. Raportin mukaan on havaittavissa merkkejä huumausaineiden tuotannon kasvusta Euroopassa ja myynnin siirtymisestä verkkoon. Huumeiden yliannostuskuolemien määrä on pysynyt Euroopassa korkeana.

Huumeongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositus päivitetty

Uutinen

Päivitetty huumeongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositus korostaa psykososiaalisia menetelmiä huumeongelmien hoidon perustana. Suosituksen tavoitteena on hoidon selkeyttäminen, moniammatillisen yhteistyön parantaminen ja asenteisiin vaikuttaminen. Potilaan ohella myös läheisten hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota.

Eriarvoisuustyöryhmä esittää uudistuksia koskien myös mielenterveys- ja päihdetyötä

Uutinen

Pääministeri Juha Sipilän runsas vuosi sitten asettama työryhmä esittää toimia useille eri elämänalueille eriarvoisuuden torjumiseksi ja vähentämiseksi. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa pääministerille keskiviikkona 21. maaliskuuta.

Sote-uudistuksessa on mahdollista parantaa mielenterveys- ja päihdetyön toimivuutta

Uutinen

YhdessäMielin -hanke on koonnut toimivia malleja, joilla mielenterveys- ja päihdepalveluja voidaan parantaa sote-uudistuksessa. Hanke otti kansalaiset, palveluiden käyttäjät ja heidän omaisensa mukaan selvitystyöhön. Tutkimus on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Kolmannes päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vapaaehtois- ja vertaistoimijoista tuntee väsymystä toimiessaan tehtävässään

Uutinen

Suuret odotukset ja heikko tuki uuvuttavat vertais- ja vapaaehtoistoimijoita. Tulokset selviävät Sari Jurvansuun ja Päivi Rissasen artikkelista, joka perustuu kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön vertais- ja vapaaehtoistoimijoille kohdistettuun kyselyyn.

Alkoholin puheeksioton verkkokurssilta saatu hyötyä omaan työhön

Uutinen

A-klinikkasäätiön puheeksioton perusteet -verkkokurssin suorittajille tehtiin seurantakysely keväällä 2017. Kyselyyn vastanneista enemmistö koki saaneensa kurssilta uutta tietoa puheeksiotosta sekä pystyvänsä hyödyntämään kurssilla opittuja asioita työssään.

Onko terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen mielenterveystyössä erilaista kuin päihdetyössä?

Uutinen

Edistävän työn näkökulmasta mielenterveys- ja päihdejärjestöt operoivat erilaisilla käsitteillä. Jukka Valkonen ehdottaa toimijuutta ja toimijuuden kokemusta mielenterveys- ja päihdejärjestöjen yhteiseksi edistävän työn käsitteeksi Tietopuun artikkelissa.

Rikosseuraamusyksiköiden päihdeasiakkaat vuoden 2015 Päihdetapauslaskennassa

Uutinen

Rikosseuraamuslaitoksen päihdeasiakkaat olivat vuoden 2015 Päihdetapauslaskennan mukaan miehiä, nuorempia, naimattomia, työttömiä ja asunnottomia useammin kuin terveyskeskusten päihdeasiakkaat.

THL on julkaissut Päihdetilastollisen vuosikirjan 2017

Uutinen

THL:n Päihdetilastollinen vuosikirja sisältää keskeiset tiedot alkoholijuomien kulutuksesta ja myynnistä, alkoholijuomien ja huumeiden käytöstä aiheutuvista sosiaalisista ja terveydellisistä haitoista, päihdehuollosta, päihteisiin liittyvästä rikollisuudesta, alkoholijuomien kaupan kehityksestä sekä alkoholielinkeinon ja alkoholimainonnan valvon

Sivut