Olet täälläEtusivu Uutinen

Uutinen

Katsaus: Matalan kynnyksen palvelujen sulkeminen vaarantaa kävijöiden hyvinvoinnin

Uutinen

Tuoreesta Tietopuun Katsauksia ja näkökulmia -artikkelista selviää, että koronapoikkeustilalla ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen sulkemisella on monia vaikutuksia kohtaamispaikkojen kävijöiden hyvinvointiin ja arjessa selviytymiseen. 

Tutkittua tietoa nuorten mielenterveys- ja päihdetyöhön

Uutinen

Viime aikoina julkisuudessa on ollut paljon esillä, että osa nuorista voi huonosti. NUMPA-hankkeessa on tarkoituksena kartoittaa nuorille suunnattujen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuutta, toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kokemuksia hyvistä käytännöistä.

Tietopuun vuosi 2020: Monipuolisempia sisältöjä päihdetyön toimintaympäristöstä

Uutinen

Vuosi 2020 oli monella tavalla poikkeuksellinen, mutta Tietopuun osalta myös tuloksellinen: Sivuston käyttäjien määrä kasvoi edeltävästä vuodesta noin 51 prosenttia. Erityisesti ajankohtaissivujen katselut lisääntyivät.

Järjestöissä toivotaan suunnitelmallisuutta tutkimustiedon hyödyntämiseen

Uutinen

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijät toivovat yhteistä keskustelua ja yhteisiä käytäntöjä tutkimustiedon kokoamiseen ja käyttöön.

Katsaus: Koronapoikkeustila väsymysoireyhtymää sairastavien kertomana

Uutinen

Koronapandemia ja sen rajoitustoimet ovat koetelleet ihmisiä eri tavoin. Erityisesti terveysongelmista kärsivien arki on muuttunut vaikeammaksi.

Miten korona-aika on vaikuttanut järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäyttöön?

Uutinen

Valtaosa järjestöjen tavoittamista ihmisistä kertoi päihteidenkäyttönsä pysyneen ennallaan tai vähentyneen koronapoikkeustilan aikana. Kyselyn tulokset osoittavat kuitenkin, että koronakriisin haittavaikutukset ovat kohdistuneet eri tavoin eri väestöryhmiin.

Millaista on kokemusasiantuntijatyö tulevaisuudessa?

Uutinen

Kokemusasiantuntijoiden osaaminen on jo käytössä monissa sairaanhoitopiireissä, kunnissa ja järjestöissä. Kokemusasiantuntijat ovat tekemässä asiakastyötä työparina tai itse, kehittämässä palveluja, ohjaamassa ja kouluttamassa ryhmiä tai mediavaikuttajina. A-klinikkasäätiön ja A-klinikka Oy:n kokemusasiantuntija- ja vertaistyön ohjausryhmä Kovery järjestää 2.12.2021 tulevaisuusfoorumin, jossa pohditaan kokemusasiantuntijuutta nyt ja tulevaisuudessa.

Oma koti hurjan kallis – asunnottomien yö 17.10.2020

Uutinen

Asunnottomien yötä vietetään jälleen lauantaina 17.10.2020. Teemana on ”Oma koti hurjan kallis”.

Etäpalvelut eivät tavoita kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia asiakkaita

Uutinen

Keväällä 2020 päihde- ja mielenterveysjärjestöt joutuivat järjestämään uudelleen palveluitaan koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia. A-klinikkasäätiön tutkijat haastattelivat työntekijöitä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ylläpitävistä ja jalkautuvaa työtä tekevistä järjestöistä. Haastattelujen perusteella matalan kynnyksen palveluiden merkitys korostui poikkeustilanteessa.

Tutkimustiivistelmä: Rikosseuraamuksien yhteys opioideista johtuviin yliannostuskuolemiin

Uutinen

Yhdysvaltalaisesta tutkimuksesta ilmenee, että opioideista johtuva yliannoskuolleisuus on yhteydessä rikosseuraamusten muotoihin sekä oikeudellisissa prosesseissa mukana olemiseen. Pelkät sairauksien diagnoosit eivät kerro yliannostuskuolemien todennäköisyydestä. Päihdehoidossa on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota rikostaustaisiin asiakkaisiin yliannoskuolemien ehkäisemiseksi.

Sivut