Olet täälläEtusivu Uutinen

Uutinen

Kohtaamispaikkojen asiakaspolkuihin liittyy monia erilaisia rooleja  

Uutinen

Asiakkuus matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa on vaihtelevaa ja moninaista. Toimijaroolien moninaisuutta ja myönteisiä siirtymiä voidaan tukea verkostoitumalla muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa. 

Tutkimustiedon hyödyntämistä päihde- ja mielenterveysjärjestöissä voi vahvistaa tiedolla johtamisen näkökulmasta

Uutinen

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijät näkevät tärkeänä, että järjestöjen toiminta perustuu tutkittuun tietoon. Tietoa ei kuitenkaan aina seurata, koota tai hyödynnetä suunnitelmallisesti. Tämä käy ilmi Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA 2.0) julkaisusta, joka perustuu kymmenen järjestön työntekijöiden (N=28) ryhmähaastatteluaineistoon.

Tilaa uusi päihdetyön kehittämisen uutiskirje!

Uutinen

Vuoden 2023 aikana A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminta lanseeraa uuden uutiskirjeen.

Pienten päihde- ja mielenterveysalan järjestöjen tulevaisuus hyvinvointialueilla herättää huolta

Uutinen

Hyvinvointialueiden valmistelijoiden sekä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden odotukset järjestöjen roolista hyvinvointialueilla ovat suhteellisen samanlaisia. Tietopuun Katsauksia ja näkökulmia -julkaisusarjan tutkimus osoittaa, että huolta kannetaan etenkin pienempien järjestöjen tulevaisuudesta hyvinvointialueilla. 

Parempia sosiaali- ja terveyspalveluja – kenelle niitä halutaan?

Uutinen

Suomalaiset parantaisivat mieluiten syrjäytymisvaarassa olevien sosiaali- ja terveyspalveluja. A-klinikkasäätiön Tietopuun tutkimussarjassa julkaistu tutkimus osoittaa, että esimerkiksi poliittinen arvomaailma ja ennakkoluulot vaikuttavat siihen, mihin palveluihin kansalaiset ovat valmiita panostamaan.

Tutkimus: Etätyö ei yhteydessä alkoholin riskikäyttöön

Uutinen

Tietopuun Tutkimussarjassa julkaistusta tutkimuksesta käy ilmi, että etätyötä tekevät käyttivät alkoholia viikkotasolla useammin kuin ne, jotka eivät tehneet etätyötä. Etätyö ei kuitenkaan ollut yhteydessä alkoholin riskikäyttöön. 

Vaikuta Tietopuun tulevaisuuteen – vastaa kävijäkyselyyn!

Uutinen

Tietopuun kävijäkyselyllä kartoitetaan kävijöiden toiveita sivuston kehittämiseksi. 

Koronaepidemia vaikeutti osallistujien tavoittamista, mutta monipuolisti päihde- ja mielenterveysyhdistysten toimintamuotoja

Uutinen

Koronapoikkeustila vaikeutti kohderyhmien tavoittamista päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja aiheutti huolta asiakkaiden hyvinvoinnista ja arjessa selviytymisestä. 60 % MIPA:n järjestökyselyyn vastanneista yhdistyksistä arvioi tavoittaneensa korona-aikana vähemmän osallistujia toimintaansa kuin aikaisemmin. 

Osallisuus kohtaamispaikkayhteisössä hälvensi mielenterveyskuntoutujien yksinäisyyttä

Uutinen

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka tarjoaa mielenterveyskuntoutujille merkittäviä osallisuuden kokemuksia. Osallisuuteen liittyy kuitenkin myös paradokseja, joihin on syytä kiinnittää huomiota palveluja kehitettäessä. Tärkeää toimintaan osallistuville on määritellä itse osallistumisensa tapa ja intensiteetti.

Eettinen foorumi haastaa pohtimaan huumeita käyttäviin kohdistuvia leimaavia mielikuvia ja käytäntöjä

Uutinen

Huumeita käyttävät ihmiset kohtaavat sosiaalisessa kanssakäymisessä ja erilaisissa palveluissa muita helpommin syrjintää ja kielteistä leimaamista. Laittomien päihteiden käyttö nähdään pikemminkin moraalisena kuin kansanterveydellisenä kysymyksenä. 

Sivut