Olet täälläEtusivu Tutkimustiivistelmä

Tutkimustiivistelmä

Nuorten mielenterveyspalvelut – määrä, tarjonta ja kohdentuminen Uudenmaan alueella

Tutkimustiivistelmä

Nuorten pahoinvointi ja erityisesti kuormittavat tekijät kasautuvat lastensuojelun asiakaslapsille. Palveluiden ja henkilöstöresurssien jakautuminen alueiden ja kuntien välillä on epätasaista.

Stimulanttien esiintyvyys viiden pohjoismaisen pääkaupungin jätevesissä

Tutkimustiivistelmä

Jätevesitutkimuksessa selvitettiin eri stimulanttien käytön yleisyyttä Pohjoismaisissa pääkaupungeissa. Helsingissä käytettiin enemmän metamfetamiinia ja vähän kokaiinia kuin muista pääkaupungeista. Tutkimuksen perusteella Pohjoismaisissa stimulanttimarkkinoissa on suurta alueellista ja kausittaista vaihtelua.

Alkoholin käytön muutokset alkoholihaimatulehdukseen sairastumisen jälkeen

Tutkimustiivistelmä

Terveysongelmat ovat keskeinen syy sitoutua raittiuteen, normaalin sosiaalisen elämän paineet raittiudesta luopumiseen.

Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky

Tutkimustiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opioidiriippuvuuden lääkkeellisessä korvaushoidossa olleiden potilaiden toimintakykyyn vaikuttavien psykososiaalisten vaikeuksien määrää, intensiteettiä ja sisältöä Paradise24fin-kyselyä käyttäen. Erityisesti tutkittiin psykososiaalisten vaikeuksien ja oheispäihteiden käytön välisiä yhteyksiä

Alkoholin käytön ja elämän laadun välinen yhteys masentuneilla ja ei-masentuneilla henkilöillä

Tutkimustiivistelmä

Väestötutkimuksessa selvitettiin masentuneisuuden ja ongelmallisen päihteiden käytön yhteyttä elämän laatuun.

Päihdepalvelujen maakunnallinen tilanne sote-uudistuksen kynnyksellä

Tutkimustiivistelmä

Päihdepalvelujen rakenteessa, työnjaossa ja saavutettavuudessa on merkittäviä maakunnallisia eroja.

9.-luokkalaisten nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen sekä niihin vaikuttavat tekijät

Tutkimustiivistelmä

Suomalaistaustaiset nuoret käyttävät ulkomaalaistaustaisia yleisemmin alkoholia, kannabiksen käyttö on yleisintä ulkomaalaistaustaisilla pojilla. Kavereiden päihteiden käyttö ja runsas vapaa-ajanvietto kaveripiirissä lisäsivät sekä poikien että tyttöjen päihteiden käytön todennäköisyyttä niin suomalais- kuin ulkomaalaistaustausillakin nuorilla.

Vastuuneuvottelut huumeidenkäyttäjien asunnottomuuden toiminnallisissa loukuissa.

Tutkimustiivistelmä

Järjestelmän joustamattomuus ja huumeidenkäyttäjien vaikeus sitoutua asumispalvelujen ehtoihin tuottavat ja ylläpitävät asunnottomuutta.

Riskinuorten haitallista alkoholinkäyttöä ennakoivat tekijät

Tutkimustiivistelmä

Kaveripiiri vaikuttaa vahvasti sekä tyttöjen että poikien alkoholin haitalliseen käyttöön

Päihdeongelmaisten vanhempien perhetyypittely

Tutkimustiivistelmä

Hieman yli kymmenen prosenttia suomalaisista vuonna 1991 syntyneistä asui perheessä, jossa vanhemmalla oli päihdeongelma. Päihdeongelmaisen vanhemman lapset kohtaavat lapsuudessaan muita lapsia todennäköisemmin myös toimeentulo-ongelmia sekä vanhempien mielenterveysongelmia ja asumiseroja.

Sivut