Olet täälläEtusivu Tutkimustiivistelmä

Tutkimustiivistelmä

Nuorten huumeiden käyttö. Tarkastelussa alaikäiset ja täysi-ikäiset nuoret.

Tutkimustiivistelmä

Kannabiksen kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet täysi-ikäisillä, mutta eivät alaikäisillä nuorilla

Kuinka vaikuttavia ovat terapeuttiset yhteisöt vankilassa?

Tutkimustiivistelmä

Terapeuttinen yhteisöhoito vankilassa ja sitä seuraava jälkikuntoutus vähentävät päihteiden käyttöä ja uusintarikollisuutta.

Terapeutin empaattisuuden vaikutus psykoterapian tuloksiin

Tutkimustiivistelmä

Terapeutin empaattisuus on tärkeä ominaisuus kaikissa terapeuttisissa suhteissa

PARADISE24fin-kyselyn ominaisuudet ja toimivuus päihdehoidon seurannassa

Tutkimustiivistelmä

Hoitotyössä ja kuntoutuksessa tarvitaan tutkimukseen perustuvia menetelmiä. Käytettävyyttä voidaan tutkia kunnolla vasta sen jälkeen kun menetelmää on riittävän paljon käytetty. PARADISE24fin-kyselyn toimivuudesta seurantakäytössä on tutkittuja tuloksia.

Pitkävaikutteisen ihon alle pistettävän ja päivittäin suun kautta otettavan lääkkeen vaikutusten vertailu opioidiriippuvuuden korvaushoidossa

Tutkimustiivistelmä

Pitkävaikutteinen korvaushoitolääke tuo uusia mahdollisuuksia opioidiriippuvuuden korvaushoitoon.

Päihdepalvelujen paikallisen tarpeen arviointi kansallisten kyselytutkimusten ja rekisteritiedon perusteella.

Tutkimustiivistelmä

Päihdepalveluiden tarpeiden ja toteutuneen käytön suhdetta voidaan arvioida erilaisen indikaattoritiedon perusteella, mutta arviointi edellyttää paikallisen palvelujärjestelmän ja indikaattoritiedon rajoitusten tuntemusta.

Rahapelihaittojen ehkäisyn paikallinen toimeenpano ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain jälkeen.

Tutkimustiivistelmä

Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain muutoksen myötä rahapelihaitat liitettiin osaksi ehkäisevää päihdetyötä. Lain muutos tukee Suomen rahapelipolitiikan keskeistä tavoitetta rahapelihaittojen ehkäisystä ja vähentämisestä.

Laitoshoidon keskeytymistä ennustavat tekijät päihdehoidossa: hoitoon hakeutuneiden seurantatutkimus

Tutkimustiivistelmä

Laitoshoidon keskeytyminen on päihdehoidossa jatkuva haaste. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään niitä päihteidenkäyttöön, psykososiaaliseen hyvinvointiin ja henkilön taustaan liittyviä tekijöitä, jotka ennustavat keskeyttämistä vieroituksen jälkeisen päihdehoidon aikana.

Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä

Tutkimustiivistelmä

Vapaaehtoistoimintaan osallistumisen motiivit vaihtelivat toimijoiden elämäntilanteiden mukaan. Kuntoutujat, työttömät ja omaiset hakivat toiminnasta vertaisuuden kokemusta, työssäkäyviä ja opiskelijoita motivoi toimintaan ammatillisen osaamisen hyödyntäminen. Halu auttaa, vaikuttaa ja osoittaa solidaarisuutta yhdistivät kaikkia toimijoita.

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki

Tutkimustiivistelmä

Valtaosassa yhdistyksistä on mukana vertaisia, riippumatta yhdistysten tai paikkakunnan koosta. Kokemusasiantuntijoita on reilussa puolessa aineiston yhdistyksistä.

Sivut