Olet täälläEtusivu Tutkimustiivistelmä

Tutkimustiivistelmä

Tutkimukseen osallistuneiden päihdetoipujien kokemuksia saamastaan säännöllisestä palautteesta

Tutkimustiivistelmä

Säännöllinen seuranta ja palaute voivat tukea päihdeongelmasta toipumista.

Kolme kriisiä ja kansalliset rahapelit: Yhteiskunnallisten murroskausien vaikutus suomalaisen rahapelijärjestelmän muotoutumiseen

Tutkimustiivistelmä

Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan suomalaisen rahapelijärjestelmän historiallista muotoutumista kiinnittäen erityishuomiota rahapelien laillistamiseen liittyneisiin ei-taloudellisiin tekijöihin. Rahapelijärjestelmän kehittymistä tarkastellaan kolmen yhteiskunnalliseksi murrokseksi hahmottuvan ajankohdan näkökulmasta. 

Nuorten ongelmallinen digipelaaminen on yhteydessä psykologisiin ongelmiin

Tutkimustiivistelmä

Digipelaaminen on suosittu vapaa-ajan aktiviteetti nuorten keskuudessa. Pelit tuovat parhaimmillaan pelaajalle mielekkyyden kokemuksia ja tapoja rentoutua. Niko Männikön väitöskirjatutkimuksesta selviää, että kuitenkin lähes joka kymmenes digipelejä pelaava nuori kärsii ongelmapelaamiseen liittyvistä oireista. Pelaamisesta on voinut tulla pakonomaista ja ongelmallista suorittamista, jolloin sen positiiviset puolet ovat vähentyneet. Toisaalta ongelmallinen pelaaminen voi liittyä myös psyykkiseen sairauteen tai se voi olla pakokeino todellisen elämän ongelmista ja ahdistusta aiheuttavasta elämäntilanteesta.

Itsearvioitu terveys, elämänlaatu ja masennusoireet suomalaisilla laitosmuotoisessa päihdekuntoutuksessa olevilla henkilöillä

Tutkimustiivistelmä

Fyysinen sairastavuus, masennusoireet ja elämälaatu nivoutuvat yhteen alkoholi- ja päihdehäiriöistä kärsivillä.

Älypuhelinsovellus kannabiksen käytön hallintaan

Tutkimustiivistelmä

Älypuhelinsovellus voi auttaa kannabiksen käytön vähentämisessä

Päihdeasiakkaiden mielenterveysongelmat

Tutkimustiivistelmä

Yli puolella päihdeasiakkaista esiintyy myös samanaikaisia mielenterveysongelmia

Hyvä vanhemmuus alkoholikasvatuksessa

Tutkimustiivistelmä

Alkoholin kohtuukäyttö on yhteinen tavoite, mutta näkemykset keinoista vaihtelevat

Vapaaehtoinen ainetunnistuspalvelu ja lyhytneuvonta festivaalien yhteydessä

Tutkimustiivistelmä

Joka viidennen festivaalilla analysoidun huumenäytteen sisältö poikkesi siitä, minä se oli myyty

Asunnottomien terveys ja palvelujen käyttö

Tutkimustiivistelmä

Asunnottomuuteen liittyy usein terveysongelmia ja suurentunut kuolemanriski.

Mikä on sairautta ja mikä ei?

Tutkimustiivistelmä

Päihde- ja peliriippuvuudet jakavat sekä ammattilaisten että maallikoiden käsityksiä sairaudesta

Sivut