Olet täälläEtusivu Tutkimustiivistelmä

Tutkimustiivistelmä

Alkoholiin liittyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden käyntien yhteys kuolleisuuteen sekä alkoholiongelmasta toipumiseen

Tutkimustiivistelmä

Mielenterveyspalveluiden hyödyntäminen kasvatti alkoholiongelmasta toipumisen todennäköisyyttä. Alkoholiin liittyvien perusterveydenhuollon lääkärikäyntien määrän havaittiin kasvattavan kuolleisuutta, mutta kuolleisuutta laski erikoistuneen hoidon hyödyntäminen.

Diagnosoidun alkoholiongelman yhteydet hoitokustannuksiin viiden vuoden aikana

Tutkimustiivistelmä

Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan kroonisten somaattisten sairauksien lukumäärällä on suurin suora vaikutus hoitokustannuksiin potilailla, joilla on diagnosoitu alkoholiongelma. Tutkimuksessa havaittiin, että vähintään kahden sairauden olemassaolo oli yhteydessä keskimäärin 26000 euroa suurempiin hoitokustannuksiin viiden vuoden aikavälillä.

Alkoholiongelmaan suhtautumisen ja alkoholiin liittyvien mielleyhtymien vaikutus retkahdusriskiin vakavan alkoholiongelman yhteydessä

Tutkimustiivistelmä

Ranskassa tehdyn tutkimuksen mukaan vakavasta alkoholiongelmasta yhteydessä asiakkaan kieltävä tai kielteinen suhtautuminen omaan alkoholiongelmaansa yhdessä korkeiden IAT-pisteiden (Implicit Association Test) kanssa kasvatti todennäköisyyttä hoitojakson jälkeiseen alkoholin kulutuksen uudelleen aloittamiseen. IAT-pisteillä mitattiin tutkimuksessa henkilön mieltymystä alkoholiin raittiuden asemasta.

Internetin käyttö fyysisen terveydentilan oireiden arvioimiseen: järjestelmällinen katsaus

Tutkimustiivistelmä

Internetin käyttö terveysongelmien itsediagnosointiin voi vaikuttaa hoitoon hakeutumiseen.

Myöhäisillan juominen ja pahoinpitelyrikokset kodeissa ja julkisilla paikoilla

Tutkimustiivistelmä

Suomalaiset juovat alkoholia eniten viikonloppuisin ilta- ja yöaikaan, jolloin myös alkoholinkäytön välittömät haittavaikutukset ovat suurimmillaan.

Suomalaisten rahapelaaminen 2019

Tutkimustiivistelmä

Rahapelien pelaaminen riskitasolla on vähentynyt, peliongelmat yhtä yleisiä kuin ennenkin.

Avio- ja avoeron jälkeinen riski kuolla alkoholiperäisiin syihin ja itsemurhaan

Tutkimustiivistelmä

Riski kuolla itsemurhaan tai alkoholiperäisiin syihin on koholla, kun avio- tai avoliitto on päättynyt eroon.

Päihdepalvelut tuovat säästöjä alkoholiongelmaisten sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin

Tutkimustiivistelmä

Päihdehoidon saaminen pienentää alkoholiongelmaisten asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksia ja kuolemanriskiä

Päihdehoitoon hakeutuneiden henkilöiden kuolleisuus – rekistereihin pohjautuva seurantatutkimus

Tutkimustiivistelmä

Päihderiippuvuus on yhteydessä suureen kuolleisuuden riskiin pitkän aikaa hoidon tarpeen tunnistamisen jälkeen. Hoitopolkujen tulee olla riittävän pitkiä.

Valvottujen huumeiden käyttöhuoneiden vaikuttavuus

Tutkimustiivistelmä

Tutkimukset korostavat huumeiden käyttöhuoneiden positiivisia vaikutuksia, mutta kausaalinen näyttö on puutteellista.

Sivut