Olet täälläEtusivu Tutkimustiivistelmä

Tutkimustiivistelmä

Koronapandemian vaikutukset nuorten mielenterveyteen, päihteiden käyttöön ja hyvinvointiin

Tutkimustiivistelmä

Uusi koronavirus (Covid-19) pandemia on tarjonnut mahdollisuuden syventää tietämystä kansanterveyskriisin vaikutuksista nuorten mielenterveyteen, päihteiden käyttöön ja hyvinvointiin. Tutkimus tarkasteli 14–28-vuotiaiden nuorten mielenterveyttä ja päihteiden käyttöä huhtikuussa 2020 Kanadassa.

COVID-19-riskit päihdeongelmista kärsivillä potilailla: digitaalisten potilaskertomusjärjestelmien analyysi Yhdysvalloissa

Tutkimustiivistelmä

COVID-19-pandemian uskotaan limittyvän opioidikriisin (OUD) ja muiden päihteiden ongelmakäytön (SUD) kanssa Yhdysvalloissa. Kesäkuussa 2020 oli tiedossa vain rajattu määrä tietoa koronaviruksen riskeistä, esiintyvyydestä ja seurauksista päihdeongelmista kärsivän väestön keskuudessa.

Psykologiset stressitekijät, jotka vaikuttavat alkoholin käytön lisääntymiseen koronakriisin aikana: kansallinen pitkittäistutkimus työntekijöistä Suomessa

Tutkimustiivistelmä

Uuden koronaviruksen puhkeamisen aiheuttama maailmanlaajuinen kriisi on lisännyt etätyötä nopeasti monessa maassa vuonna 2020. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa psykologisia stressitekijöitä, jotka ennakoivat alkoholin lisääntyneen käytön riskejä koronakriisin aikana. Lisäksi analysoitiin vastaajien yksilöllisiä ja sosiodemografisia eroja.

Koronan vaikutukset suomalaisten alkoholinkulutukseen

Tutkimustiivistelmä

Alkoholinkulutus väheni koronaepidemian ensimmäisen aallon aikana – vähittäismyynti kasvoi.

Iäkkäämpien somalitaustaisten maahanmuuttajien terveyspalveluiden käyttö ja mielenterveyspalvelumieltymyksiä Suomessa

Tutkimustiivistelmä

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että somalitaustaiset kohtaavat institutionaalisia esteitä palveluiden saavutettavuudessa.

Terveystiedon etsimiskäyttäytyminen internetissä: muutokset vuosien 2002 ja 2012 välillä

Tutkimustiivistelmä

Sosioekonominen asema ja kokonaisterveydentila vaikuttavat terveystiedon hakemiseen internetistä.

Suhteellinen toimijuus ja institutionaalinen vuorovaikutus huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluissa.

Tutkimustiivistelmä

Huumeiden käyttäjien toimijuutta voidaan vahvistaa matalan kynnyksen palveluissa.

Päivystyshenkilökunnan näkemyksiä päihtyneen potilaan hoidon osaamisalueiden tärkeydestä.

Tutkimustiivistelmä

Päivystyksen hoitohenkilökunta arvioi turvallisuusosaamisen tärkeimmäksi päihtyneen potilaan hoidossa.

COVID-19 ja riippuvuus

Tutkimustiivistelmä

Riippuvuuksilla ja koronaviruksen sairastamisella on yhteys toisiinsa.

Lyhyt mielenterveysseula koronaviruksen aiheuttamalle ahdistuneisuushäiriölle

Tutkimustiivistelmä

Sosiodemografisilla tekijöillä on merkitystä koronaviruksen aiheuttaman ahdistuksen ja pelon kokemiseen.

Sivut