Olet täälläEtusivu Tutkimustiivistelmä

Tutkimustiivistelmä

Laitosmuotoisen päihdehoitojakson keskeytymisen yhteys vankilaan johtavaan rikollisuuteen: Rekistereihin pohjaava 5 vuoden seurantatutkimus.

Tutkimustiivistelmä

Suomalaisessa tutkimuksessa päihdehoidon laitosjakson keskeytyminen oli yhteydessä nuoreen ikään, mies-sukupuoleen ja skitsofrenia tai aikuisiän persoonallisuus- tai käyttäytymishäiriö diagnooseihin. Keskeytynyt päihdehoidon laitosjakso oli yhteydessä suurempaan riskiin tehdä vankilaan johtanut rikos 5 vuoden seurannan aikana verrattuna onnistuneisiin hoitojaksoihin.

Vulnerability-käsitteen kiistanalaiset merkitykset – systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Tutkimustiivistelmä

Haavoittuvuus-käsitteellä [eng: vulnerability] viitataan usein sosiaalitieteissä, poliittisessa keskustelussa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä sosiaalityön käytännöissä tiettyihin ihmisiin tai asiakasryhmiin. Käsitettä on kritisoitu leimaavana, välineellistävänä ja epäselvänä. Haavoittuvaisuutta harvemmin määritellään tai analysoidaan teoreettisesti.

Motivoiva teleintervention malli huumeita käyttävien omaisten kanssariippuvuuden muutoksen tarkasteluun - kuuden kuukauden satunnaistettu tutkimus

Tutkimustiivistelmä

Läheisen mielenterveys- tai päihdeongelma vaikuttaa omaiseen. Päihdesairaus aiheuttaa merkittävää stressiä niin päihteidenkäyttäjälle kuin läheisille. Myös omaisille voi myös kehittyä riippuvuusongelma. Motivoivan teleintervention mallilla omaiset voivat saavat erikoishoitoa omaan palautumisprosessiinsa.

Mielialahäiriöistä kärsivien mielenterveyden tila koronapandemian aikaan Australiassa: alustavia tuloksia COLLATE-projektista

Tutkimustiivistelmä

Koronaviruspandemian (COVID-19) hillitsemistä ehkäisevät toimet, kuten sosiaalinen eristäytyminen, voivat olla haitallisia erityisesti mielenterveysongelmia kokeneille henkilöille.

Mikä tekee mielenterveys- ja päihdepalveluista nuorilähtöisiä? Kartoittavan kirjallisuuskatsauksen tuloksia

Tutkimustiivistelmä

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita pyritään jatkuvasti kehittämään, jotta nämä tavoittaisivat ja sitouttaisivat kohderyhmäänsä. Palveluiden nuorilähtöisyyttä ei ole kumminkaan tarkkaan määritelty. Kanadalaistutkijoiden tekemä kirjallisuuskatsaus pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, mikä tekee mielenterveys- ja päihdepalveluista nuorilähtöisiä.

Muutokset asiakkaan hyvinvoinnissa (ORS) ja toivossa (SHS) laitospäihdekuntoutusjakson aikana.

Tutkimustiivistelmä

Artikkeli on Ekqvistin väitöskirjan toinen osatutkimus. Artikkelissa tarkastellaan toivoa psykologisena, mitattavissa olevana ominaisuutena, ja tutkitaan millaisia muutoksia kuntoutujien koetussa hyvinvoinnissa sekä tilanteisessa toivossa tapahtuu laitospäihdekuntoutusjakson aikana.

Miten sukupolvi näkyy huumeiden käytössä ja huumeita koskevissa mielipiteissä?

Tutkimustiivistelmä

Eri sukupolvien huumeiden käyttö ja mielipiteet huumeista eroavat toisistaan.

Päihderiippuvuudesta kuntoutuvien tulevaisuuden toiveet

Tutkimustiivistelmä

Artikkeli on kolmas osa Eeva Ekqvistin väitöskirjatutkimusta, joka käsittelee kuntoutujien hyvinvoinnin ja toivon kokemuksia sekä näkemyksiä tulevaisuudesta laitospäihdekuntoutuksen aikana. Tällä tutkimuksella on haluttu nostaa keskiöön kuntoutujien omat tulevaisuuden toiveet. Toivotun tulevaisuuden tarkastelu voi luoda toivottomalta vaikuttavaan tilanteeseen positiivista näkökulmaa.

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista

Tutkimustiivistelmä

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret kokevat saavansa vääränlaista apua.

Koronapandemian vaikutukset terveysongelmista kärsivien nuorten mielenterveyteen

Tutkimustiivistelmä

Koronaepidemialla näyttää olevan merkittävästi enemmän vaikutuksia terveysongelmista kärsivien mielenterveyteen verrattuna perusterveisiin nuoriin.

Sivut