Olet täälläEtusivu Tutkimustiivistelmä

Tutkimustiivistelmä

Somaattinen sairastavuus opioidiriippuvaisten ylläpitohoidon keskeytymisen jälkeisen vuoden aikana.

Tutkimustiivistelmä

Opioidiriippuvuuden ylläpitohoito vähentää huumeisiin liittyvää sairastavuutta. Hoidon keskeytyminen johtaa sairastavuuden huomattavaan lisääntymiseen erityisesti hoidon keskeytymistä seuraavien ensimmäisten kuukausien aikana.

Terapiasuhteen ominaisuudet: tutkimustulokset ja hoitokäytännöt

Tutkimustiivistelmä

Terapiasuhteen ominaisuudet vaikuttavat terapian tuloksellisuuteen.

Riippuvuuksista toipumisen todennäköisyys ja sitä ennakoivat tekijät

Tutkimustiivistelmä

Suuri osa päihderiippuvaisista toipuu jossakin elämänsä vaiheessa – enemmistö ilman päihdehoitoa.

Aktiivisen ohjaamisen vaikutus 12 askeleen ryhmiin osallistumiseen

Tutkimustiivistelmä

Lääkärin tai vertaisen toteuttama aktiivinen ohjaus lisäsi 12 askeleen ohjelman mukaisiin ryhmiin osallistumista, mutta ei merkitsevästi hoidon jälkeistä raittiutta.

Päihdeasiakkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Tutkimustiivistelmä

Päihteiden käytön takia palvelujärjestelmässä asioineet ovat monin tavoin huono-osaisia, sillä yksinäisyys, työttömyys ja asunnottomuus ovat edelleen yleisiä. Alkoholi on edelleen eniten käytetty päihde, mutta yhä useampi on käyttänyt myös laittomia huumeita. Monipäihteisyys on erityisen yleistä alle 35-vuotiailla naisilla.

Eri aivotoiminnan häiriöille yhteiset psykososiaaliset vaikeudet

Tutkimustiivistelmä

Monet psykososiaaliset vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät ovat yhteisiä eri aivotoiminnan häiriöistä kärsiville. Yhteiset vaikeudet mahdollistaisivat nykyistä enemmän yhteisiä hoidollisia interventioita eri kohderyhmille.

Hoitointerventioiden vaikutus alaikäisten nuorten alkoholinkäyttöön

Tutkimustiivistelmä

Alaikäisille nuorille ja heidän vanhemmilleen suunnatut hoitointerventiot näyttävät vähentävän nuorten alkoholinkäyttöä lyhyen aikavälin seurannoissa. Haasteena on saavuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia.

Alkoholiriippuvaisten toimintakyvyn ja osallistumisen rajoitteet

Tutkimustiivistelmä

Alkoholiriippuvuus aiheuttaa monia toimintakykyä ja osallistumista rajoittavia psykososiaalisia vaikeuksia, jotka liittyvät usein ihmissuhteisiin, taloudelliseen tilanteeseen, työhön, tunteiden hallintaan tai oikeudellisiin kysymyksiin. Kansainvälinen ICF-luokituksen avulla on mahdollista arvioida psykososiaalisia vaikeuksia laaja-alaisesti ja asianmukaisella hoidolla lieventää niiden aiheuttamia toimintakyvyn ja osallistumisen rajoitteita.

Terveyteen liittyvä elämänlaatu alkoholiriippuvuuden yhteydessä

Tutkimustiivistelmä

Tutkimusten mukaan alkoholiriippuvuus, masennus ja persoonallisuushäiriöt vaikuttavat keskeisesti terveyteen liittyvään elämänlaatuun (Health related quality of life, HRQOL). Hoitointerventiot puolestaan voivat parantaa merkittävästi koettua elämänlaatua.

Ryhmähoitojen tehokkuus alkoholiongelmien hoidossa

Tutkimustiivistelmä

Ryhmähoitojen tuloksellisuudesta ei ole selkeää ja ristiriidatonta tutkimusnäyttöä. Ryhmähoidon tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden arvioimiseksi tarvitaan lisää tutkimusta ryhmähoidosta yksilöhoitoon verrattuna.

Sivut