Olet täälläEtusivu Tutkimustiivistelmä

Tutkimustiivistelmä

Läheisten kokemuksia: kooste laadullisista tutkimuksista kahden vuosikymmenen ajalta

Tutkimustiivistelmä

Artikkeli perustuu yhdeksän laadullisen tutkimusten tuloksiin. Haastatteluihin on osallistunut yhteensä yli 800 läheistä. Suurin osa haastatelluista on päihteiden ongelmakäyttäjien vaimoja ja äitejä, mutta joukossa on myös muita läheisiä.

Läheisen riippuvuus on yleinen mutta laiminlyöty aikuisten terveyteen vaikuttava tekijä

Tutkimustiivistelmä

Riippuvuusongelmaisen henkilön läheiset jäävät usein huomiotta. Artikkeli sisältää viitekehyksen ja kuvauksen keskeisistä käsitteistä (kuormittaa – kuluttaa – selviytyä – tukea). joiden pohjalta läheisille tarkoitettu viiden askeleen interventio on kehitetty.

Mindfulness-menetelmien vaikuttavuus retkahdusten ehkäisyssä

Tutkimustiivistelmä

Mindfulness-menetelmät voivat tukea asiakkaiden selviytymistä hoidon jälkeen

Vähäisen ja kohtuullisen alkoholinkäytön yhteys syöpäriskiin

Tutkimustiivistelmä

Kohtuullisen alkoholinkäytön yhteys lisääntyneeseen yleiseen syöpäriskiin on vähäinen. Naisilla jo kohtuullinen käyttö lisäsi alkoholiin liittyviin syöpiin sairastumisen riskiä, miehillä riski oli yhteydessä tupakointiin.

Vankien kokemuksia päihdekuntoutuksesta ja siihen liittyvästä kontrollista

Tutkimustiivistelmä

Vankien näkökulmasta päihdekuntoutuksessa on tärkeintä toimivat suhteet henkilökunnan kanssa ja vapautumisvaiheen valmistelu.

Alkoholin ja huumeiden käytön yhteys uneen nuorilla. Norjalainen väestö tutkimus 16-19 –vuotiaille nuorille.

Tutkimustiivistelmä

Nuorten alkoholin ja huumeiden käyttö ja ongelmakäyttö olivat yhteydessä unen lyhyyteen, suurempiin vaihteluihin viikonlopun ja arjen unimäärissä, sekä unettomuuteen. Päihteiden runsaan käytön tullessa esiin uniongelmat kannattaa ottaa puheeksi nuoren kanssa.

Väestötutkimus kannabiksen, stimulanttien ja rauhoittavien lääkkeiden väärinkäytöstä ruotsalaismiehillä

Tutkimustiivistelmä

Kannabiksen, amfetamiinien, kokaiinin ja rauhoittavien lääkkeiden väärinkäyttöä selittävät yhteiset syyt. Sekä geneettiset että kasvuympäristöön liittyvät syyt selittivät väärinkäyttöä, mutta geneettisten syiden osuus vaikuttaa ruotsalaistutkimuksen perusteella suuremmalta.

Korvaushoitopotilaiden pelaaminen viimeksi kuluneen vuoden aikana

Tutkimustiivistelmä

Rahapelien pelaaminen on korvaushoitopotilaiden keskuudessa yhtä yleistä, mutta pelaamisesta aiheutuvia ongelmia esiintyy enemmän kuin väestössä keskimäärin.

Hoitoon osallistumista ja hoidon loppuun suorittamista ennakoivat tekijät vankilan kuntoutusohjelmassa

Tutkimustiivistelmä

Arvioitu hoitovalmius ennakoi kuntoutusohjelman loppuun suorittamista, mutta arvioidut kriminogeeniset tausta- ja riskitekijät ennakoivat huonosti sekä kuntoutusohjelmaan osallistumista että sen loppuun suorittamista.

Motivoiva haastattelu lääketieteellisessä hoidossa.

Tutkimustiivistelmä

Motivoivan haastattelun avulla voidaan lääketieteellisen hoidon yhteydessä rohkaista asiakkaita terveyttä edistäviin käyttäytymismuutoksiin.

Sivut