Olet täälläEtusivu Tutkimustiivistelmä

Tutkimustiivistelmä

Aikuissosiaalityön vaikutus asiakkaan elämäntilanteeseen

Tutkimustiivistelmä

Puolet aikuissosiaalityön asiakkaista arvioi elämäntilanteensa parantuneen asiakassuhteen aikana. Myönteinen vuorovaikutussuhde, suunnitelmallinen työskentely ja palveluodotusten täyttyminen edistivät elämäntilanteen myönteistä muutosta.

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus tahdonvastaisen huumehoidon tehokkuudesta

Tutkimustiivistelmä

Kirjallisuuskatsauksen perusteella tahdonvastaisesta huumehoidosta on vähän tutkimusnäyttöä. Nykyisen näytön perusteella se ei ole ainakaan vapaaehtoista hoitoa tehokkaampaa ja siihen sisältyy suuria ongelmia ihmisoikeusnäkökulmasta.

Huumeiden sekakäytön neljä tarinatyyppiä

Tutkimustiivistelmä

Huumeiden sekakäytössä on tunnistettavissa neljä erilaista tarinatyyppiä ja käyttäjäidentiteettiä.

Skotlannin naloksoni -ohjelman vaikuttavuus opioidien käyttöön liittyvien kuolemien vähentämisessä

Tutkimustiivistelmä

Skotlannin naloksoni -ohjelma vähensi vankeudesta vapautumisen jälkeisiä opioidien yliannostuskuolemia.

Korvaushoitolääkkeen välittäminen hoidon ulkopuolelle ja sitä ennakoivat tekijät korvaushoitopotilaiden keskuudessa

Tutkimustiivistelmä

Noin 10 % korvaushoidon potilaista on myynyt tai välittänyt korvaushoitolääkettään hoidon aikana. Potilaiden huumeiden käyttöön pistämällä, oikean annoskoon löytämiseen ja psykososiaaliseen tukemiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Sukupuolen ja aiemman vankeustuomion vaikutukset päihdeongelmaisen riskiin tehdä vankeuteen johtanut rikos

Tutkimustiivistelmä

Suomalaisessa tutkimuksessa huomattiin, että yleisesti päihdeongelmaisilla miehillä oli naisia suurempi riski tehdä vankilaan johtanut rikos. Erot naisten ja miesten välillä kuitenkin katosivat, kun tarkasteltiin vankilataustaisten päihdeongelmaisten riskiä tehdä omaisuusrikos.

Korva-akupunktion vaikutus ahdistukseen, univaikeuksiin sekä päihteiden ja päihdepalvelujen käyttöön

Tutkimustiivistelmä

Korva-akupunktion vaikutukset eivät eronneet rentoutumisen vaikutuksista.

Apteekissa toteutetun lyhytintervention vaikuttavuus alkoholin haitalliseen käyttöön

Tutkimustiivistelmä

Apteekissa toteutettu lyhytinterventio ei vaikuttanut asiakkaiden haitalliseen alkoholin käyttöön.

Tarve ja toive tietä: Mitä yksilöt pitävät tärkeänä tietona alkoholiongelmien hoidosta tehdessään päätöstä hoitoon hakeutumisesta.

Tutkimustiivistelmä

Alkoholiongelman vuoksi avohoitoon hakeutuneet pitivät hoidon sisältöä tärkeimpänä asiana, joista he tarvitsisivat tietoa ennen hoitoon hakeutumista. Muita tärkeitä asioita olivat omiin vaikutusmahdollisuuksiin, ryhmä- ja yksilömuotoisuuteen, yhteydenottoon ja maksullisuuteen liittyvät asiat.

Onko alkoholin kohtuukäyttäjien kuolleisuusriski oikeasti alhainen?

Tutkimustiivistelmä

Tulokset kohtuukäyttäjien alhaisesta kuolleisuusriskistä ovat saattaneet johtua tutkimusmenetelmällisistä valinnoista

Sivut