Olet täälläEtusivu Tutkimus

Tutkimus

Bioavailability of Buprenorphine from Crushed and Whole Buprenorphine (Subutex) Tablets

Tutkimus

Buprenorphine (Subutex) is the most abused opioid in Finland. In order to curb the abuse potential of this drug, many treatment centers and prisons crush Subutex tablets before administering them to patients. To date, there are no published studies comparing the efficacy and bioavailability of crushed and whole Subutex tablets.

A Five-Year Follow-up of Buprenorphine Abuse Potential

Tutkimus

The main aim of this study was to evaluate five-year trends of abuse pattern, dosage and street price of illicit opioid abuse in the Helsinki metropolitan area.

Driving, Opioid-maintenance, and Co-medications: A Comprehensive Assessment of 22 Cases

Tutkimus

Patients in stable Opioid Maintenance Treatment (OMT) for opioid-dependence are, as a rule, considered fit to drive a car. Polypharmacotherapy, however, is common in opioid-dependent patients, and its association with driving fitness is not well known. The article examines driving fitness of 22 OMT patients of whom the majority were multidrug-treated patients. The assessment included a standard on-road driving test, clinical neurological examination, and cognitive driving-related tests.

Improving maintenance treatment of opiate addiction: Clinical aspects

Tutkimus

Suomessa on tällä hetkellä arvioiden mukaan n. 4 000 5 000 opioidien väärinkäyttäjää, joista n. 2.200 on ns. lääkkeellisen korvaushoidon piirissä. Korvaushoito on lukuisissa tutkimuksissa todettu tehokkaimmaksi opioidiriippuvuuden hoitomuodoksi.

Siitä huolimatta suhtautuminen tähän hoitoon on edelleenkin ristiriitaista, mikä on myös näkynyt Suomen huumausainepolitiikassa sekä hoitojärjestelmän kehittämisessä ja kehityksessä. Erityisenä huolena on edelleen korvaushoitolääkkeiden buprenorfiinin ja metadonin väärinkäyttö tai niiden päätyminen katukauppaan. Muista Pohjoismaista poiketen buprenorfiini on Suomessa eniten suonensisäisesti väärinkäytetty opioidi. Tämä asettaa erityisiä haasteita hoidon kehittämiselle.

Measuring abuse liability-is the risk worth taking?

Tutkimus

Early trials that supported short-term opioid treatment in the management of chronic non-cancer pain excluded patients at high risk of drug abuse, and might have overestimated the efficacy of this approach. The recent IMMPACT recommendations suggest inclusion of high-risk groups in future clinical trials of potentially addictive drugs. Is the risk worth taking?

Short report: Past-year gambling behaviour among patients receiving opioid substitution treatment

Tutkimus

Substance abuse and gambling problems are associated, however, studies on gambling problems among opioid substitution treatment (OST) patients are scarce.

Diversion of opioid maintenance treatment medications and predictors for diversion among Finnish maintenance treatment patients

Tutkimus

The object of this study was to examine the prevalence and predictors for diversion of the opioid maintanense treatment (OMT) medications buprenorphine-naloxone (BNX) and methadone (MET) among Finnish OMT patients.

Korvaushoidon arviointi- ja seurantatutkimus (KAKE)

Tutkimus

Opioidien lääkkeellisen korvaushoidon arviointi- ja seurantatutkimuksessa (KAKE) haastateltiin potilaita ja henkilökuntaa viidellä klinikalla. Tutkimushanke alkoi vuonna 2008. Tavoitteena oli kerätä ja analysoida tietoa opioidien lääkkeellisen korvaushoidon toteuttamisesta, potilaskunnasta ja potilaiden hoidon etenemisestä.

Huumeiden käyttäjät -QUAF2-osahanke

Tutkimus

A-klinikkasäätiön toteuttama tutkimus tuotti tietoa Helsingin huumeidenkäyttäjistä, heidän päihteiden käytöstään sekä elämäntilanteestaan.

Lapsiperheiden päihdepalvelut -LapsYTY osahanke

Tutkimus

Lapsiperheiden päihdepalvelut -LapsYTY osahankkeessa toteuttiin haastattelututkimus päihdepalveluja käyttävien perheiden näkökulmasta.

Sivut