Olet täälläEtusivu Tutkimus

Tutkimus

The Effects of Gender and Previous Prison Sentence on the Risk of Committing Crime Among a Substance-Abusing Population

Tutkimus

The results suggest that women with prior convictions differ profoundly from other substance-abusing women.

Päihde-ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuneiden kansalaisten hyvinvointi kahden kyselytutkimuksen perusteella

Tutkimus

Tutkimus osoittaa, että järjestöt tavoittavat sellaisia yksinäisiä ja vähätuloisia, jotka eivät näy väestökyselyssä.

Kriminaalipäihdetyö – Prison-tutkimushanke

Tutkimus

Pohjoismainen Prison-tutkimushanke on tuottanut tietoa vankeinhoidon päihdekuntoutuksen asemasta ja merkityksestä kansallisen huumepolitiikan osana ja päihdehoidosta vankiloiden toimintastrategian osana. Lisäksi hankkeessa on selvitetty päihdehoitoa toteuttavien työntekijöiden ja siihen osallistuvien vankien kokemuksista.

Terveys ja hyvinvointi (FinSote)

Tutkimus

Syksystä 2017 alkaen ATH-tutkimus on jatkunut nimellä FinSote-tutkimus. A-klinikkasäätiö osallistui RAY:n koordinoimaan järjestötutkimuksen verkostoon, joka hyödynsi THL:n Aikuisten terveys- ja hyvinvointitutkimuksen väestökyselyjen aineistoja järjestönäkökulmasta.

Alkoholiriippuvuus

Tutkimus

Tutkittua tietoa alkoholiriippuvuuden tunnistamisesta, erilaisista hoitomuodoista sekä kuntoutumisesta.

Asiakkaiden kokemus päihdehoidon palveluista ja elämäntilanteestaan

Tutkimus

Päihdehoitoon hakeutuneiden näkemystä omasta elämäntilanteestaan selvitettiin A-klinikkasäätiön asiakaspalautekyselyn yhteydessä. Päihdehoitoon hakeutuneet olivat varsin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja hoidon aikana tapahtuneeseen myönteiseen muutokseen, vaikka joitakin eroja eri asiakasryhmien välillä oli.

Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta

Tutkimus

Tutkimus avaa uuden näkökulman psyykkiseen sairastamiseen ja kuntoutumiseen sekä tuo esiin uusia tapoja analysoida ja tulkita kokemuksia.

Kokemusasiantuntijatoimintaa kehittämässä – kokemusasiantuntijan näkökulma

Tutkimus

Raportissa tarkastellaan kokemusasiantuntijakoulutuksiin osallistuneille tehdyn kyselyn tuloksia koulutuksen merkityksestä ja kehittämistarpeista.

Continuities in aggressive behavior from childhood to adulthood

Tutkimus

The study was part of the Jyväskylä Longitudinal Study on Social Development. The subjects (originally 173 females, 196 males) were studied at age 8, 14, 20, and 26

A prospective study on the precursors to problem drinking in young adulthood

Tutkimus

This study was part of the Jyväskylä Longitudinal Study on Social Development. Three components in drinking habits were obtained at age 26: social, problem and controlled drinking. 

Sivut