Olet täälläEtusivu Tietosivu

Tietosivu

A-klinikkasäätiö: MIPA 2.0 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2019-2023

Tietosivu

A-klinikkasäätiön koordinoimassa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA 2.0 2019-2023) kehitetään hankkeessa mukana olevien järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä ja hyödynnettävyyttä.

Tietolähteitä

Tietosivu

Toimintaympäristötietoa on luokiteltu koskien päihde- ja mielenterveystyön eri muotoja, siihen liittyviä kansallisia ohjelmia ja suosituksia, keskeisiä alaan liittyviä lakeja ja asetuksia sekä hallintoa ja valvontaa koskien. Lisäksi lopuksi on koottu päihde- ja mielenterveystyöhön liittyiä lehtiä ja julkaisuja.

 

Toimintaympäristötiedon analysointi ja hyödyntäminen

Tietosivu

Kehittämistyössä ja toiminnan suunnittelussa tarvittavaa toimintaympäristötietoa on tarjolla runsaasti erilaisissa lähteissä. 
 

Päihdetyön toimintaympäristötieto

Tietosivu

Päihdetyön toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Erilaisten muutostekijöiden havainnointi ja huomioiminen kehittämistyössä sekä toiminnan suunnittelussa on tärkeää. Muutoksia toimintaympäristössä aiheuttavat poliittiset, lainsäädännölliset ja taloudelliset muutostekijät yhteiskunnassa sekä palvelujärjestelmässä.

Hankkeen arviointisuunnitelma

Tietosivu
Arviointisuunnitelma kuvaa arvioinnin kokonaisstrategian hankkeessa ja pääkohdittain siinä olisi hyvä tulla esille ainakin seuraavat asiat:
  • Hankkeen kuvaus ja päämäärä
  • Hankkeen tavoitteet
  • Hankkeen kohderyhmät
  • Hankkeessa tavoiteltavat tulokset
  • Hankkeessa tavoiteltavat vaikutukset

Työkaluja arvioinnin tueksi

Tietosivu

Arvioinnin tukena voidaan käyttää erilaisia arvioinnin työkaluja, joiden avulla kartoitetaan kehittämistarpeita, suunnitellaan kehittämisprosesseja sekä jäsennetään ja kerätään arviointitietoa.

Hankearvioinnin prosessi

Tietosivu

Hankearvioinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää hahmottaa arvioinnin kokonaisuus ja sen merkitys hankkeen eri vaiheissa. Kehittäminen ja arviointi liittyvät läheisesti toisiinsa ja kulkevat rinnakkain hankkeen tarpeen arvioinnista aina hankkeen päättämisvaiheeseen asti.

Arvioinnin näkökulmia ja lähestymistapoja

Tietosivu

Näkökulmansa ja motiivinsa mukaan arviointi voidaan jakaa käsitteellisesti formatiiviseen ja summatiiviseen arviointiin.

Arvioinnin käsitteitä

Tietosivu

Arviointi käsitteenä viittaa jonkin asian arvoon tai ansioon ja sen kohteina voivat olla esimerkiksi erilaiset ohjelmat, interventiot, innovaatiot, palvelut tai projektit. Arvioinnin tulee olla systemaattista eli hyvin suunniteltua ja johdonmukaista.

Hyödyllisiä linkkejä

Tietosivu

Tälle sivulle on koottu linkkejä eettistä toimintaa ohjaaviin ja käsitteleviin lähteisiin. Löydät linkkejä keskeisiin säädöksiin, lakiaiheiseen verkkopalveluun, eettisiin ohjeisiin ja valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (ETENE) julkaisuihin kootusti.

Sivut