Olet täälläEtusivu Tietosivu

Tietosivu

Rekisteritutkimus – RIPE

Tietosivu

Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden elämänkulusta (RIPE) kattaa hoitoa ja asiakaskuntaa koskevaa aineistoa vuosilta 1990–2009. Tutkimuksessa on pyritty selvittämään rekisteritutkimuksen keinoin hoidossa tapahtuneita muutoksia sekä asiakkaiden yhteiskuntaan integroitumista.

Psykososiaaliset vaikeudet – PARADISE-hanke

Tietosivu

PARADISE (Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in Europe eli Aivotoiminnan häiriöihin liittyvät psykososiaaliset vaikeudet Euroopassa) oli yhteishanke, jonka koordinointia ja aineistonkeruuta rahoitti vuosina 2010–2013 Euroopan komissio (Seventh Framework Programme, FP7, teemana Terveys-2009-2.2.1.5).

Hankkeen julkaisut

Tietosivu

Hankkeen julkaisut sisältävät MIPA-hankkeessa tai sen yhteistyösuhteissa tehdyt julkaisut sekä MIPA-hankkeen tutkijoiden hankkeen aihepiiriin liittyvät uudet julkaisut.

Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena

Tietosivu

Tutkimuksessa kartoittettiin, kuvattiin ja jäsennettiin vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden perustaa, merkitystä ja tarkoitusta järjestöjen toteuttamassa toipumisen ja kuntoutuksen tukemisessa.

Kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden käsitteet ja niiden soveltaminen päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnassa

Tietosivu

Tutkimushanke: Kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden käsitteet ja niiden soveltaminen päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnassa 4/2015-3/2017 Tutkimushankkeen isäntäorganisaationa toimi Mielenterveyden keskusliitto Tutkijat: Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät

Tietosivu

Tutkimushanke: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät 2/2017-1/2019 Tutkimushankkeen isäntäorganisaationa toimii Suomen Mielenterveysseura

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelutarpeet

Tietosivu

Tutkimushanke: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelutarpeet 4/2015-3/2017 Tutkimushankkeen isäntäorganisaationa toimii A-klinikkasäätiö Tutkija: Tuuli Pitkänen

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen roolit ja identiteetit

Tietosivu

Tutkimusteema: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen roolit ja identiteetit 2/2017-1/2019 Tutkimushankkeen isäntäorganisaationa toimi Sininauhaliitto

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit

Tietosivu

Tutkimushanke: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit 4/2015-3/2017 Tutkimushankkeen isäntäorganisaationa toimii EHYT ry Tutkija: Sari Jurvansuu

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteinen hanke

Tietosivu

A-klinikkasäätiön koordinoima Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA 2.0 2019 – 2023) on yhdentoista järjestön, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön tutkinto-ohjelman yhteinen hanke, jota rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Sivut