Olet täälläEtusivu Tietosivu

Tietosivu

Ehkäisevä ja edistävä työ

Tietosivu

MIPA 2.0 -tutkimushankeessa tutkittiin mielenterveyttä edistävän työn ja ehkäisevän päihdetyön yhteyksiä, eroja ja rajapintoja.

Osallisuus päihde- ja mielenterveysjärjestöjen matalan kynnyksen toiminnoissa

Tietosivu

A-klinikkasäätiön koordinoimassa MIPA 2.0 -tutkimusohjelmassa toteutetaan viisi pienoisetnografiasta tutkimusta, joiden kohteena on erilaisia päihde- ja mielenterveysjärjestöjen ylläpitämiä matalan kynnyksen toimintoja.

Omaisten hyvinvointi

Tietosivu

Päihde- ja mielenterveysongelmat kuormittavat yksilön lähipiiriä monin tavoin. Omaiset voivat olla tärkeä tuki läheisensä toipumisessa, mutta heillä on myös omia hyvinvoinnin ongelmia, jotka jäävät usein huomioimatta palvelujärjestelmässä. Tutkimuksessa tarkastellaan omaisten hyvinvointia ja sitä vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä.

Tutkimusohjelman arkisto

Tietosivu

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman arkistosta löydät aiemmat ajankohtaisjulkaisut.

Arjen toimintakyky -hankkeen julkaisuja

Tietosivu

Sivustolle on koottu kaikki Arjen toimintakyky -hankkeen yhteydessä tehdyt julkaisut. 

Toimintakyvyn määrittelyä

Tietosivu

Toimintakyky on laaja kokonaisuus, joka koostuu monista arkisista asioista. Univaikeudet, tunne-elämän epätasapainoisuus sekä työ- ja ihmissuhdeongelmat ovat esimerkkejä psykososiaalisia vaikeuksista, jotka verottavat ihmisen toimintakykyä ja hankalaoittavat näin arjessa selviytymistä. 

PARADISE24fin-kysely

Tietosivu

PARADISE24fin-kyselyn avulla voidaan kartoittaa henkilön psykososiaalista toimintakykyä. Kysely koostuu 24:stä yleisesti esiintyvästä vaikeudesta kirjallisuuden sekä asiantuntija- ja tutkimushaastattelujen perusteella.

Tietoa hankkeesta

Tietosivu

Ihmisen kokonaistilanne ja toimintakyky on tärkeä ottaa huomioon sairauksien ja elämän vastoinkäymisten yhteydessä. Monesti oireisiin keskittyminen johtaa kuitenkin siihen, että ihmisen toimintakykyä ei selvitetä tai seurata.

Arjen toimintakyky

Tietosivu

A-klinikkasäätiön toteuttamassa Arjen toimintakyky -hankkeessa on tuotettu järjestöille konkreettinen ja helppokäyttöinen väline työikäisten järjestötoimintaan osallistuvien ihmisten toimintakyvyn kartoittamiseen ja seurantaan.

Alkoholiongelmaisen hoito : Käypä hoito -suosituksen päivitystiivistelmä

Tietosivu

Päivitystiivistelmässä tarkastellaan muutoksia alkoholiongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositukseen.

Sivut