Olet täälläEtusivu Tietosivu

Tietosivu

Tulevaisuustyöpaja 13.10.2022

Tietosivu

Paikka: Etätapahtuma (Teams)

Miltä tulevaisuuden yhteistyö päihde- ja riippuvuusalan järjestöjen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä näyttää, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille? 

Järjestöt ja hyvinvointialueet

Tietosivu

A-klinikkasäätiön koordinoimassa MIPA 2.0 -tutkimusohjelmassa selvitetään, millaiseksi päihde- ja mielenterveysjärjestöjen rooli hyvinvointialueilla muodostuu.

Ryhmätoiminta ja hyvinvointi

Tietosivu

MIPA 2.0 -tutkimusohjelmassa tutkitaan, millaisia vaikutuksia ryhmätoimintoihin osallistumisella on osallistujien hyvinvointiin ja millaisia merkityksiä se saa ihmisten elämässä. 

Kokemustieto

Tietosivu

Kokemustieto-sivut tarjoavat näkökulmia kokemusasiantuntijuudesta ja vertaisuudesta päihde-, mielenterveys- ja riippuvuustyössä. 

A-klinikkasäätiö kehittää järjestölähtöistä päihdetyötä, jotta…

Tietosivu

A-klinikkasäätiön Päihdetyön sujuvia palveluketjuja, osaamista ja laatua järjestöjen ja julkisten palveluiden yhteistyöllä on järjestölähtöistä päihdetyön kehittämistoimintaa.

Kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan muotoja päihdealan järjestössä

Tietosivu

Kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan muodot jakautuvat neljään toiminnan osa-alueeseen: palveluiden kehittämiseen, koulutukseen, asiakastyöhön sekä kokemustietoon. Kokemustiedolla on tärkeä rooli toimintojen keskiössä ja se luo perustan muille toiminnoille. 

NUMPA - Nuorten päihde- ja mielenterveystyö

Tietosivu

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö: Tutkittua tietoa kehittämistyön tueksi (NUMPA) -hanke toteutetaan yhteistyössä A-klinikkasäätiön, Nuorisotutkimusseuran, Mieli ry:n ja SPR:n turvatalotoiminnan kanssa. Yhteishankkeen tarkoituksena on kartoittaa nuorille suunnattujen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuutta erityisesti sosiaalityön kannalta.

Päihdetyön arvot ja etiikka

Tietosivu

Päihde- ja mielenterveystyössä tulee aina ottaa huomioon arvot ja etiikka. Työn tärkeimpänä eettisenä periaatteena voidaan pitää ihmisarvon kunnioittamista. A-klinikkasäätiön arvoihin kuuluu tämän lisäksi luottamuksellisuus, suvaitsevaisuus ja vastuullisuus.

Järjestöjen tiedonmuodostus ja tutkimustiedon hyödyntäminen

Tietosivu

MIPA 2.0 -järjestötutkimusohjelman osatutkimus kartoittaa päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tiedonmuodostusta ja tutkimustiedon hyödyntämistä.

Aiemmat tutkimukset

Tietosivu

Alla olevista linkeistä löydät Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA 2015-2018) aiemmin toteutettujen kuuden tutkimushankkeen keskeiset tiedot.

Sivut