Olet täälläEtusivu Tietosivu

Tietosivu

Järjestöt ja hyvinvointialueet

Tietosivu

A-klinikkasäätiön koordinoimassa MIPA 2.0 -tutkimusohjelmassa selvitetään, millaiseksi päihde- ja mielenterveysjärjestöjen rooli hyvinvointialueilla muodostuu.

Ryhmätoiminta ja hyvinvointi

Tietosivu

MIPA 2.0 -tutkimusohjelmassa tutkitaan, millaisia vaikutuksia ryhmätoimintoihin osallistumisella on osallistujien hyvinvointiin ja millaisia merkityksiä se saa ihmisten elämässä. 

Kokemustieto

Tietosivu

Kokemustieto-sivut tarjoavat näkökulmia kokemusasiantuntijuudesta ja vertaisuudesta päihde-, mielenterveys- ja riippuvuustyössä. 

Päihdetyön sujuvia palveluketjuja, osaamista ja laatua järjestöjen ja julkisten palveluiden yhteistyöllä

Tietosivu

A-klinikkasäätiön Päihdetyön sujuvia palveluketjuja, osaamista ja laatua järjestöjen ja julkisten palveluiden yhteistyöllä on järjestölähtöistä päihdetyön kehittämistoimintaa.

Kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan muotoja päihdealan järjestössä

Tietosivu

Kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan muodot jakautuvat neljään toiminnan osa-alueeseen: palveluiden kehittämiseen, koulutukseen, asiakastyöhön sekä kokemustietoon. Kokemustiedolla on tärkeä rooli toimintojen keskiössä ja se luo perustan muille toiminnoille. 

NUMPA - Nuorten päihde- ja mielenterveystyö

Tietosivu

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö: Tutkittua tietoa kehittämistyön tueksi (NUMPA) -hanke toteutetaan yhteistyössä A-klinikkasäätiön, Nuorisotutkimusseuran, Mieli ry:n ja SPR:n turvatalotoiminnan kanssa. Yhteishankkeen tarkoituksena on kartoittaa nuorille suunnattujen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuutta erityisesti sosiaalityön kannalta.

Päihdetyön arvot ja etiikka

Tietosivu

Päihde- ja mielenterveystyössä tulee aina ottaa huomioon arvot ja etiikka. Työn tärkeimpänä eettisenä periaatteena voidaan pitää ihmisarvon kunnioittamista. A-klinikkasäätiön arvoihin kuuluu tämän lisäksi luottamuksellisuus, suvaitsevaisuus ja vastuullisuus.

Kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia

Tietosivu

Kansainvälisiin rahoitushakuihin voi osallistua päähakijana eli koordinaattorina tai hankekumppanina. Monet kansainväliset rahoitusmahdollisuudet vaativat usein omarahoitusosuuden, joka on yleensä 20 % hankkeen kokonaisbudjetista. 

Järjestöjen tiedonmuodostus ja tutkimustiedon hyödyntäminen

Tietosivu

MIPA 2.0 -järjestötutkimusohjelman osatutkimus kartoittaa päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tiedonmuodostusta ja tutkimustiedon hyödyntämistä.

Aiemmat tutkimukset

Tietosivu

Alla olevista linkeistä löydät Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA 2015-2018) aiemmin toteutettujen kuuden tutkimushankkeen keskeiset tiedot.

Sivut