Olet täälläEtusivu Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Noora Nieminen ja Sari Jurvansuu: Ohjaako järjestötoimintaa aate vai raha?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Kansalaisjärjestöihin liitetään vahvasti ajatus toiminnan itsenäisyydestä ja omaehtoisuudesta. Toiminnassa vastataan kohderyhmän esiin nostamiin ja toimintaympäristössä havaittuihin tarpeisiin usein vertais- ja vapaaehtoisvoimin. Rahan ei ole katsottu olevan merkittävä osa yhtälöä, koska toiminnassa tavoitellaan kohderyhmien hyvinvoinnin ja aseman paranemista, ei taloudellisia etuja

Pia Alarto: Kokemusasiantuntijuuden määrittely tärkeää ja ajankohtaista

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Osa tuntuu ajattelevan, että kokemusasiantuntija voi olla kuka tahansa, sillä meillä kaikilla on kokemuksia ja olemme oman kokemuksemme asiantuntijoita. Toiset ajattelevat, että termiin sisältyy enemmän, sillä kokemus yksin ei kuitenkaan tee meistä asiantuntijoita. On kuitenkin tärkeää pohtia hieman, mitä termi tarkoittaa.

Riitta Matilainen: Suomalaisen rahapelikulttuurin erityispiirteiden tunteminen tarpeen rahapeliongelmaisten auttamisessa

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Elämme Suomessa sellaisessa yhteiskunnassa, jossa rahapelaaminen on läsnä kaikkialla arkielämässä eikä rahapelaamista tai sen mainontaa voi oikein paeta, vaikka niin tahtoisikin.  Näin on itse asiassa ollut Suomessa jo pitkään. Maailmanlaajuisestikin ajatellen rahapelaaminen laillistettiin Suomessa melko varhain 1920-luvulta lähtien vuoden 1889 ”rahapelikieltolain” jälkeen eikä rahapelimainontaa ole juurikaan rajoitettu. 

Noora Nieminen ja Sari Jurvansuu: Tutkimusmatka järjestötoimintaan

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Järjestölähtöisen tutkimuksen perimmäisinä tavoitteina voidaan pitää järjestöjen aatteellisen perustan vahvistamista, ratkaisemattomien tarpeiden tunnistamista, äänen antamista yhteiskunnan marginaalissa oleville sekä yhteiskunnallisten järjestelmien ja niiden toimivuuden kyseenalaistamista, kuten Jorma Niemelä on järjestölähtöistä tutkimustoimintaa koskevassa selvityksessään todennut. Järjestön vastuu toiminnastaan lepää leveämmillä hartioilla, kun edunvalvontaa, vaikuttamis- ja kehittämistyötä sekä johtamista ja päätöksentekoa pohjustaa tutkittu tieto. Tutkittu tieto voi myös vahvistaa sekä järjestöidentiteettiä että sisäistä ja ulkoista luottamusta toimintaa kohtaan – toiminnan uskottavuutta.

Mervi Holm: Suomalainen huumekuolema

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Usealla paikkakunnalla syttyy tällä viikolla kynttilät, kun Suomessa vietetään huumeisiin kuolleiden muistopäivää. Koska huumekuolema voidaan käsittää monin eri tavoin, on siitä puhuttaessa hyvä täsmentää mitä sillä tarkoitetaan. 

Mari Pajula: Oliko Vegasin joukkoampujalla peliongelma ja miksi media vaikeni siitä?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Mari Pajula avaa blogissaan Las Vegasin joukkoampumisen kautta rahapelaamiseen liittyviä uskomuksia. Tragediasta uutisoinnissa kävi Pajulan mielestä selväksi, että media ja suuri yleisö ei tunne rahapeli- ja pelihaittailmiötä riittävästi. Rahapelaamiseen liittyy niin haitallisesti kuin haitattomasti pelaavilla suuri määrä vääriä uskomuksia, jopa taikauskoista käytöstä.

Jorma Niemelä: Onko tulevaisuus alustatoimijoiden?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tuo alan järjestöille niin mahdollisuuksia kuin myös uhkiakin. Voidaanko mahdollisuudet käyttää, riippuu paljon järjestöistä itsestään. Oleellista on jäsentää, haluaako järjestö toimia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana (sote) vai enemmänkin hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä (hyte). Osa järjestöistä haluaa toimia molemmilla saroilla. Itse asiassa kansalaisen, palveluiden käyttäjän, etu on, jos vaikkapa palvelu ja vertaistuki ovat samassa paketissa. Yrittäjät ja valtio vastustavat sinnikkäästi tällaisia kombinaatioita.

Jukka Valkonen: Promootio päihde- ja mielenterveystyössä - mistä puhutaan, kun puhutaan terveyden edistämisestä?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Päihdetyön logiikka on usein ongelmalähtöinen, ongelman poistoon, hallintaan tai ehkäisyyn pyrkivä, kun taas promotiivinen työ ajatellaan terveyslähtöiseksi. Jukka Valkonen pohtii blogissaan terveyden edistämistä ja terveyslähtöisyyttä päihdetyössä. 

Sisko Salo-Chydenius: Asiakaslähtöisyys – retoriikkaa vai todellista toimintaa?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Huolimatta lainsäädännöstä, hallitusohjelmista, STM:n suosituksista ja kehittämisohjelmista sosiaali- ja terveydenhuollon muutos kohti asiakaslähtöisyyttä on hidasta ja haasteellista. Asiakaslähtöisyys on kirjattu miltei jokaisen organisaation keskeiseksi arvoksi, mutta tutkimuksien mukaan sen toteutuminen toiminnassa ihmisen osallisuutena ja mahdollisuutena tehdä päätöksiä on edelleen vähäistä.

Rauno Mäkelä: Asiakkaan velvollisuuksista ja kyvyistä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Rauno Mäkelä pohtii blogissaan, miten päihdehoidossa huomioitaisiin aiempaa enemmän potilaan oikeuksien lisäksi hänen velvollisuutensa. Kun päihderiippuvuuden ytimeen kuuluu alentunut kyky säädellä omaa päihteiden käyttöä, pitänee silloin korostaa hoitoonhakeutumisen velvollisuutta, on se sitten omaehtoista tai muiden vaatimaa. Hoidon tavoitteena on itsemääräämiskyvyn vähittäinen palautuminen ja velvollisuuksien uudelleen käyttöönotto.

Sivut