Olet täälläEtusivu Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Ikääntyneiden päihdepalveluille lisääntyvää tarvetta

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät kohtaavat päihteitä käyttäviä ikääntyneitä tulevaisuudessa nykyistä enemmän. A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan toteuttamissa tulevaisuustyöpajoissa ja selvityksissä on tullut myös esille ikääntyneille sopivien päihdepalveluiden saatavuuden haasteet. Yhteistyötä toivottaisiin enemmän päihdealan järjestöjen kanssa.

Anna Järvinen: Nuorten kannabiskokemustarinat ammattilaisten työvälineenä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

YAD:n Anna Järvinen kirjoittaa blogissaan, että on tärkeää, että nuorille samaistuttavia kannabiskokemustekstejä on saatavilla näyttöön perustuvan tiedon rinnalla. Kokemustarinat toimivat myös ammattilaisille työvälineenä. Kokemuksia kannabiksesta/kertomuksia elämästä -kirjan avulla ammattilaiset voivat kehittää omaa osaamistaan nuorten kohtaamisessa, ymmärtää käytön moninaisuutta, rohkaista kannabiksen käytöstä kysymiseen sekä pysähtyä kuulemaan nuoren kokemuksia.

Kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen roolit täydentävät toisiaan päihdetyössä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Kokemusasiantuntija- ja vertaistyön tulevaisuusfoorumin aiheena oli tänä vuonna kokemustieto ja -taito ammatillisen tiedon ja taidon rinnalla. Webinaarin puhujat esittelivät eri alueiden kokemustoiminnan malleja sekä jakoivat tietoa siitä, miten kokemustietoa voidaan käyttää ammattilaisten työn rinnalla asiakkaan hyväksi.

Päihdeongelmaisen läheisenä: kun vanhempi juo

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Miten vanhempien päihdeongelma vaikuttaa lapseen ja aikuiseen? Vanhemman ja lapsen roolit voi kääntyä päälaelleen. Monella vaikean lapsuuden kokeneella oman lapsen saaminen voivat nostaa esiin kipeät muistot. Yhteisöllä ja yhteiskunnalla on mahdollisuuksia tukea päihdeongelmaisten vanhempien lapsia.

Anna Vuorio: Miksi vaikeassa tilanteessa oleva nainen jää usein vaille apua?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Usein ajatellaan, että naiset osaavat hakea apua paremmin ja sitoutua palveluihin herkemmin kuin miehet. Aina näin ei kuitenkaan ole. Lokakuun aikana silmieni eteen on osunut kaksi erilaista uutista, jotka molemmat kertovat huolestuttavaa viestiä siitä, miten kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien naisten on vaikeaa saada tarvitsemaansa apua. Yhteiskuntamme ehkä huonoimmin voiva ryhmä löytyy hiukan yllättäen naisista: Suomen naisvangit elävät marginaalin marginaalissa ja ovat sairaampia kuin miesvangit.

Eettinen foorumi 2020: Toimivien palveluiden edellytys on yhteistyö

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Eettisen foorumin aiheena oli tänä vuonna päihde- ja mielenterveyspalveluiden kilpailutus. Foorumin taustalla oli eettisen toimikunnan huoli siitä, miten kilpailutukset vaikuttavat päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuuteen, jatkumoihin ja laatuun.

EMCDDA: Katsaus Euroopan huumetilanteeseen

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Suurten takavarikkojen määrä on lisääntynyt, yliannostuskuolemat aiheuttavat huolta ja kokainiin merkitys Euroopan huumeongelmassa on korostunut. Euroopan huumausaineraportti 2020 kuvaa Euroopan huumetilannetta ennen koronaepidemian alkua. 

Päihdetyön arki ja etiikka

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Päihdetyössä, kuten muissakin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, työntekijät kohtaavat eettisiä kysymyksiä päivittäisessä työssään. Työntekijät tasapainoilevat asiakkaan tarpeiden, kustannustehokkaan hoidon, sekä työn eettisyyden ristiaallokossa. Päihdepalveluiden markkinoistuminen on vähentänyt työntekijöiden autonomiaa ja muuttanut päihdetyön käytäntöjä asiakaslähtöisestä tilaajalähtöisemmäksi.

Virvatuli Uusimäki ja Alix Helfer: Vaikeudet eivät saa kaatua omaisten harteille poikkeustilan aikana

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on tuntunut jokaisen arjessa. Arjen toimintakyky -hankkeen aloitteesta touko-kesäkuussa toteutetun verkkokyselyn ja siihen liittyneiden puhelinhaastattelujen perusteella poikkeustilan vaikutukset iskivät rajusti moniin jo valmiiksi heikossa asemassa oleviin ihmisiin. Kyselyn ja haastattelujen vastauksista kuulsi mielenterveys- ja päihdeongelmien lisääntyminen. Omaisten huoli ja tuen tarve oli kasvanut.

Naiserityisessä väkivaltatyössä yhdistyy asiakastyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Naiset näkyviksi -hankkeen projektipäällikkö Hanna Mäki-Tuuri ja kokemustyöntekijä Christine Saarinen kertovat työstään rikostaustaisten naisten parissa ja avaavat, mitä naiserityisyys tarkoittaa heidän työssään.  

Sivut