Olet täälläEtusivu Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Juha Fränti: Järjestölähtöisellä työllä on tulevaisuus sotessa

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Tulevaisuuden sote tarjoaa paljon mahdollisuuksia niin palveluntuottajajärjestöille kuin muillekin järjestö- ja yhdistystoimijoille. Tarvitsemme myös rakenteita, joissa aito dialoginen yhteiskehittäminen onnistuu.

Stigma hankaloittaa avun saamista ja hakemista päihde- ja mielenterveysongelmiin

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Ihmiset, joilla on päihteisiin tai riippuvuuksiin liittyviä ongelmia, kohtaavat erilaisissa palveluissa muita helpommin syrjintää, kielteistä leimaamista ja ennakkoluuloja. Aina eettiset ihanteet eivät realisoidu arjen hoito- ja asiakastilanteissa. 

Keskusteluja naisten alkoholinkäytöstä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Viimeisten vuosikymmenten aikana naisten alkoholinkäytössä on tapahtunut suuri muutos. 1970-luvulta lähtien naisten alkoholinkäyttö on yleistynyt ja samalla sukupuolten väliset erot juomisessa ovat kaventuneet, vaikka litramäärissä tarkasteltuna erot naisten ja miesten välillä ovat vielä merkittäviä. A-klinikkasäätiön järjestämässä werbinaarissa pureuduttiin naisten alkoholinkäyttöön ja erityisesti alkoholin riskikäyttöön ilmiönä. 

Päihde- ja mielenterveysalan järjestöjen ja julkisten palveluiden yhteistyö tulevaisuudessa

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Millaisia järjestöyhteistyön muotoja ja paikkoja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksissa on päihde- ja mielenterveysalan järjestöille? Missä järjestöjen osaamista, läsnäoloa ja apua tarvitaan? Ja millaisia ovat tulevaisuuden palvelukokonaisuudet ja -ketjut? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin 6.5.2021 A-klinikkasäätiön arviointi- ja laatutiimin järjestämässä Tulevaisuustyöpajassa, jonne osallistui työssään päihteitä käyttäviä ihmisiä kohtaavia ja palveluita kehittäviä ammattilaisia julkiselta ja kolmannelta sektorilta.

Tutkitun ja kokemustiedon vuoropuhelua päihde- ja mielenterveystyössä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

A-klinikkasäätiön arviointi- ja laatutiimi sekä A-klinikkakonsernin kokemusasiantuntija- ja vertaistyön ohjausryhmä Kovery järjestivät 28.4.2021 päihdetyön kokemusasiantuntija- ja vertaistyön tulevaisuusfoorumin. Webinaarin aiheena oli kokemustiedon ja tutkitun tiedon vuoropuhelu päihde- ja mielenterveystyössä. Tässä artikkelissa esitellään muutamia nostoja jokaisesta webinaarin puheenvuorosta.

Huomioidaanko vammaiset päihdepalveluissa?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Viime vuosikymmenten aikana vammaispolitiikassa on yhä enemmän korostettu vammaisten henkilöiden osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Poliittiset muutokset ovat vaikuttaneet palvelujärjestelmään ja palveluiden saavutettavuuteen ja esteettömyyteen on kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Miten tilanne näkyy päihdepalveluissa? Onko vammaisten päihdeongelma yhä tabu?  

Neljä vinkkiä etäkohtaamisiin

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen kohtaamispaikkojen työntekijöiden ja jalkautuvaa työtä tekevien haastatteluissa nousi esiin neljä vinkkiä etäkohtaamisiin: Käytä tuttuja välineitä. Näytä, että juuri sinä välität. Luovuudella toiminnallisuutta. Virtuaalinen toimettomuus kunniaan.

Miten korona on vaikuttanut päihde- ja mielenterveysjärjestöjen matalan kynnyksen toimintaan?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Kohtaamispaikoissa erityisesti avun ulkopuolelle jäivät ne, joilla ei ollut tarvittavia välineitä tai osaamista virtuaalipalveluiden käyttöönottoon. Toinen ulkopuolelle jäävä ryhmä olivat ne asiakkaat, joita ei tavoitettu toiminnan anonymiteetistä tai esimerkiksi kaoottisesta elämäntilanteesta johtuen.

Piia Niilola: Miten asiointi sujuu? – Yksinkertainen kysymys voi auttaa tunnistamaan digisyrjäytymistä!

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Digitaalisten välineiden käyttö on pääosin hyväosaisten hommaa. Piia Niilola kirjoittaa, että digipalveluiden tulee kuulua kaikille, jotka kykenevät ja haluavat niitä käyttää. Siksi meidän olisi varmistettava, että jokaisella on mahdollisuus laitteeseen ja nettiyhteyteen sekä tarjottava ihmisille digitukea.

Heli Ringbom: Etätyöhanke herätti pohtimaan omia etätyöskentelyn tapoja

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Heli Ringbom pohtii, millaisia seurauksia pitkällä etätyöjaksolla on ja kuinka suuri lasku lopulta tulee maksettavaksi. Jaksamiseen ja elämänhallintaan liittyvät ongelmat voivat jäädä piiloon, kun tavataan vain sovittuina aikoina ja virtuaalisesti. Tietoa ja tukea etätyössä jaksamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Heli Bringbom työskentelee hankkeessa, joka on tuottanut sähköisen tietopaketin päihdehaitattomaan etätyöhön.

Sivut