Olet täälläEtusivu Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

”Nuoria on kuultava paremmin sosiaalihuollossa”

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Sosiaalihuollolla on menetelmiä nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien tukemiseksi, mutta ne ovat kirjavia ja niiden käyttö on epäjohdonmukaista. A-klinikkasäätiön tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen nostaa kolme keskeistä tulosta tuoreesta tutkimuksesta, joka tarjoaa myös suosituksia tilanteen korjaamiseksi.

Kodin tuntu osana asunnottomuusilmiötä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Huumeita käyttävien henkilöiden keskuudessa asunnottomuus on yleinen ilmiö. Asunnottomuus ja huumeidenkäyttö vaikuttavat olennaisesti toisiinsa. Kodin tunnun puute ja paikkaan kiinnittymättömyys on yksi mahdollinen selitysmalli huumeita käyttävien asunnottomuuden pitkäaikaisuudelle ja toistuvuudelle. 

Eettinen foorumi pohtii hyvinvointialueiden päihdepalveluja

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

A-klinikkasäätiön eettinen toimikunta nostaa Eettisessä foorumissa pöydälle tärkeän teeman: päihteitä käyttävien palvelupolut hyvinvointialueilla. Marraskuun tapahtuman ilmoittautuminen on käynnissä.

Päihdepalveluiden ja avunsaannin esteet, kynnykset ja sudenkuopat

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Hoitoon pääsyn vaikeus, palvelujärjestelmän pirstaleisuus ja palveluiden jäykkyys vaikeuttavat riippuvuuksista haittoja kokevien avun saantia. Tämä käy ilmi A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan toteuttamista kyselyistä.

Kolme näkökulmaa valvottuihin käyttötiloihin

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Kesän aikana mediassa on keskusteltu paljon huumeita käyttäville suunnatuista valvotuista käyttötiloista. Artikkelissa tarkastellaan käyttötilojen vaikuttavuutta, päihdealan ammattilaisten näkemyksiä aiheesta sekä esteitä ja mahdollisuuksia tilojen perustamiselle.

Kuinka motivoida vertaistoimintaan osallistuvaa?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

”Kuinka haasteellisessa elämäntilanteessa elävää vertaista voisi huomioida ja motivoida vertaistoimintaan? Kuinka voin osoittaa vertaiselle arvostusta muuten kuin kauniilla sanoilla?”, pohtii Aino Rukkila palkkiokäytäntöjen tasa-arvoa.

Huumeiden käytön laittomuus ja rangaistavuus aiheuttavat voimakasta stigmaa

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Opinnäytetyön tuloksista nousi voimakkaasti esille vastaajien kokemus huumeiden käyttöön liittyvästä häpeästä sen rangaistavuuden vuoksi. Lähes kaikki vastaajat kokivat, että huumeidenkäyttäjät leimataan usein rikollisiksi, eivätkä he halunneet kertoa terveydenhuollossa huumeiden käytöstään sen laittomuuden vuoksi. 

Riippuvuuksista haittoja kokevien läheiset tulisi myös huomioida palvelujärjestelmässä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tulisi nykyistä paremmin tunnistaa riippuvuuksista haittoja kokevan läheisen tuen tarve, ottaa läheisen hyvinvointi puheeksi sekä tarjota aktiivisesti tukea heille. A-klinikkasäätiö on julkaissut sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnatun esitteen, jonka tavoitteena on tuoda esiin läheisten palvelutarpeita sekä esitellä valtakunnallisesti toimivia päihde- ja riippuvuusalan järjestöjä ja heidän läheisille suunnattuja tukimuotojaan.

Ikääntyneille suunnattujen palveluiden toivotaan jalkautuvan sinne, missä ikääntyneet liikkuvat

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

A-klinikkasäätiön järjestölähtöinen päihdetyön kehittämistoiminta keräsi talvella 2021 kohtaamiltaan kansalaisilta näkemyksiä siitä, miten ikääntyneiden päihdepalveluita tulisi kehittää. Päihdepalveluilta toivottiin etenkin ikäerityisyyden huomioimista, riittävän kannattelevaa tukea, jalkautumista sinne, missä ikääntyneet liikkuvat sekä tarvittaessa kotiin vietäviä palveluita. 

Kannattaako kertoa jos käyttää?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Jos henkilö kertoo terveydenhoidon palveluissa tai sosiaalityössä asioidessaan käyttäneensä tai kokeilleensa huumeita, seuraukset eivät useinkaan ole toivottuja. Monet kokevat tulleensa ikuisesti - tai ainakin varsin pitkäaikaisesti - leimatuksi huumeriippuvaiseksi, vaikka käyttö olisi ollut jopa kokeiluluontoista. Kohtelun koetaan muuttuvan huonommaksi huumeidenkäyttöön liittyvän tiedon myötä.

Sivut