Olet täälläEtusivu Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

”Ainetunnistus olisi hyvä lisä päihdepalveluihin”

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Ainetunnistus kertoo huumausaineen käyttäjälle, mitä ainetta hän käyttää. Suomen laki ei kuitenkaan salli ainetunnistuksen käyttöönottoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erityisasiantuntija Sanna Kailanto kertoo, mitä tästä päihdetyön muodosta on tärkeää tietää.

Helsinkiin tarvitaan yhden luukun toimipiste päihteitä käyttäville nuorille

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Osa aktiivisesti päihteitä käyttävistä parikymppisistä helsinkiläisnuorista on päässyt mielenterveyspalveluihin vasta itsemurhaa yritettyään, kertoo A-klinikkasäätiön Yksikin kuolema on liikaa -esiselvitys. Se mallintaa uuden toimipisteen, jossa julkinen ja kolmas sektori tarjoavat nuorille monipuolista tukea ilman ajanvarausta. 

”Nuoria on kuultava paremmin sosiaalihuollossa”

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Sosiaalihuollolla on menetelmiä nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien tukemiseksi, mutta ne ovat kirjavia ja niiden käyttö on epäjohdonmukaista. A-klinikkasäätiön tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen nostaa kolme keskeistä tulosta tuoreesta tutkimuksesta, joka tarjoaa myös suosituksia tilanteen korjaamiseksi.

Lotta Nurola: Kodin tuntu osana asunnottomuusilmiötä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Huumeita käyttävien henkilöiden keskuudessa asunnottomuus on yleinen ilmiö. Asunnottomuus ja huumeidenkäyttö vaikuttavat olennaisesti toisiinsa. Kodin tunnun puute ja paikkaan kiinnittymättömyys on yksi mahdollinen selitysmalli huumeita käyttävien asunnottomuuden pitkäaikaisuudelle ja toistuvuudelle. 

Eettinen foorumi pohtii hyvinvointialueiden päihdepalveluja

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

A-klinikkasäätiön eettinen toimikunta nostaa Eettisessä foorumissa pöydälle tärkeän teeman: päihteitä käyttävien palvelupolut hyvinvointialueilla. Marraskuun tapahtuman ilmoittautuminen on käynnissä.

Päihdepalveluiden ja avunsaannin esteet, kynnykset ja sudenkuopat

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Hoitoon pääsyn vaikeus, palvelujärjestelmän pirstaleisuus ja palveluiden jäykkyys vaikeuttavat riippuvuuksista haittoja kokevien avun saantia. Tämä käy ilmi A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan toteuttamista kyselyistä.

Kolme näkökulmaa valvottuihin käyttötiloihin

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Kesän aikana mediassa on keskusteltu paljon huumeita käyttäville suunnatuista valvotuista käyttötiloista. Artikkelissa tarkastellaan käyttötilojen vaikuttavuutta, päihdealan ammattilaisten näkemyksiä aiheesta sekä esteitä ja mahdollisuuksia tilojen perustamiselle.

Aino Rukkila: Kuinka motivoida vertaistoimintaan osallistuvaa?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

”Kuinka haasteellisessa elämäntilanteessa elävää vertaista voisi huomioida ja motivoida vertaistoimintaan? Kuinka voin osoittaa vertaiselle arvostusta muuten kuin kauniilla sanoilla?”, pohtii Aino Rukkila palkkiokäytäntöjen tasa-arvoa TietopuuBlogissa.

Piia Leinonen: Huumeiden käytön laittomuus ja rangaistavuus aiheuttavat voimakasta stigmaa

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Opinnäytetyön tuloksista nousi voimakkaasti esille vastaajien kokemus huumeiden käyttöön liittyvästä häpeästä sen rangaistavuuden vuoksi. Lähes kaikki vastaajat kokivat, että huumeidenkäyttäjät leimataan usein rikollisiksi, eivätkä he halunneet kertoa terveydenhuollossa huumeiden käytöstään sen laittomuuden vuoksi. 

Riippuvuuksista haittoja kokevien läheiset tulisi myös huomioida palvelujärjestelmässä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tulisi nykyistä paremmin tunnistaa riippuvuuksista haittoja kokevan läheisen tuen tarve, ottaa läheisen hyvinvointi puheeksi sekä tarjota aktiivisesti tukea heille. A-klinikkasäätiö on julkaissut sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnatun esitteen, jonka tavoitteena on tuoda esiin läheisten palvelutarpeita sekä esitellä valtakunnallisesti toimivia päihde- ja riippuvuusalan järjestöjä ja heidän läheisille suunnattuja tukimuotojaan.

Sivut