Olet täälläEtusivu Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Motivaation tukemisesta kaivataan lisää tietoa sosiaali- ja terveyspalveluissa

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Haitallisten toimintatapojen, kuten päihteiden käytön tai ongelmallisesti pelaamisen lopettaminen vaatii motivaatiota. Motivaation ei tarvitse kuitenkaan olla vain henkilön itsensä vastuulla, vaan sote-alan ammattilaisella voi olla tärkeä rooli muutosmotivaation tukemisessa. A-klinikkasäätiön toteuttama kysely osoittaa, että sote-alan ammattilaisilla ei ole kuitenkaan riittävästi tietoa motivointimenetelmistä. 

2023 on tärkeiden riippuvuusratkaisujen vuosi

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Eduskuntavaaleissa jokainen meistä voi ottaa vastuuta päihde- ja mielenterveyspalvelujemme kehittämisen suunnasta. A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Hannu Jouhki kirjoittaa, että joskus parasta politiikkaa on rajoittaminen, joskus tuen tarjoaminen. Tälle löytyy katetta tutkimuksesta ja kansallisista linjauksista.

”Äänestetään jokaiselle kuuluvan hoidon puolesta”

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Tulevan kevään eduskuntavaaleissa ratkaistaan, miten hyvinvointivaltion perusta toimii, toteaa europarlamentaarikko Alviina Alametsä (vihr.). Hän nostaa esille kolme päihde- ja mielenterveyspalvelujen esimerkkiä, joiden edistämiseen äänestäjä voi vaaleissa vaikuttaa. 

Näin päihde- ja mielenterveyspalvelut järjestetään hyvinvointialueilla

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestäminen siirtyi vuoden 2023 alussa uusiin sosiaali- ja terveyskeskuksiin hyvinvointialueille. Samalla muuttui päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaympäristö. Muutosten valmisteluun osallistunut THL:n kehittämispäällikkö Anu Vähäniemi arvioi niiden keskeisiä vaikutuksia. 

Uudet lait muuttavat päihde- ja riippuvuuspalveluita

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Päihde- ja riippuvuuspalveluja tulee saada tarpeen mukaan, ja lakeihin on nyt kirjattu myös aivan uusia palveluja. Nämä keskeiset muutokset löytyvät vuoden 2023 alussa voimaan tulleista sosiaalihuoltolaista ja terveydenhuoltolaista. Päihdeasiamies Tuula Sillanpää kertoo, mitä kaikkea uutta ne sisältävät.

Päihteitä käyttävien läheisten näkemykset palveluista kriittisiä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Valtaosa läheisistä pitää perheenjäsenensä saamia päihdepalveluja riittämättöminä ja tiedonkulkua puutteellisena. Tietopuun Katsauksia ja näkökulmia -julkaisusarjan tutkimus osoittaa myös, että läheiset hakevat itselleen tukea satunnaisesti. Siihen vaikuttaa myös perheenjäsenen hoitosuhde.

Päihdeongelman ei pidä vaikeuttaa riittävien palveluiden saantia

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Miten päihdepalveluja tarvitsevien ihmisten tarpeet huomioidaan – saavatko he tarvitsemansa avun hyvinvointialueilla? Tätä kysymystä pohdittiin loppuvuodesta 2022 A-klinikkasäätiön päihdetyön eettisen toimikunnan järjestämässä Eettisessä foorumissa. Foorumissa nousi esiin kolme viestiä palveluiden kehittääjille.  

Järjestöjen päihdetyöstä kaivataan lisää tietoa hyvinvointialueilla

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Hyvinvointialueiden ja kuntien sote- ja sivistyspalvelujen työntekijät tuntevat huonosti päihdealan järjestöjä, ja yhteistyö niiden kanssa on vähäistä. Työntekijöiden vastauksista A-klinikkasäätiön kyselyyn nousee esille kolme hätkähdyttävää lukua.

”Ainetunnistus olisi hyvä lisä päihdepalveluihin”

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Ainetunnistus kertoo huumausaineen käyttäjälle, mitä ainetta hän käyttää. Suomen laki ei kuitenkaan salli ainetunnistuksen käyttöönottoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erityisasiantuntija Sanna Kailanto kertoo, mitä tästä päihdetyön muodosta on tärkeää tietää.

Helsinkiin tarvitaan yhden luukun toimipiste päihteitä käyttäville nuorille

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Osa aktiivisesti päihteitä käyttävistä parikymppisistä helsinkiläisnuorista on päässyt mielenterveyspalveluihin vasta itsemurhaa yritettyään, kertoo A-klinikkasäätiön Yksikin kuolema on liikaa -esiselvitys. Se mallintaa uuden toimipisteen, jossa julkinen ja kolmas sektori tarjoavat nuorille monipuolista tukea ilman ajanvarausta. 

Sivut