Olet täälläEtusivu Vanhemmuus

Vanhemmuus

Lasten kokemuksia läheisten päihteiden käytöstä : Näkökulmana päihdeasennekysely & lasinen lapsuus

Opinnäytetyö

Päihdeasennekyselyn tuloksista ilmeni, että alaikäiset vastaajat olivat kokeneet haittoja täysi-ikäisiä vähemmän ja saaneet apua täysi-ikäisiä enemmän. Vaikuttaa siltä, että lapset hakevat nykyisin aiempaa herkemmin itse apua läheisten päihteiden käytöstä aiheutuneisiin haittoihin.

"Se on se loppuuks tää joskus": Lapsen huumeiden käytön vaikutukset vanhemman elämään

Opinnäytetyö

Tutkimuksessa lähestyttiin huumeiden käyttöä läheisten näkökulmasta. Tutkimus rajautui huumeiden käyttäjien vanhempien kokemuksiin siitä, millaista heidän elämänsä on ja on ollut lapsen huumeiden käytön ympärillä. Lisäksi tutkittiin, millaisin keinoin vanhemmat ovat selviytyneet ja edistäneet omaa jaksamistaan.

Lasten huomioon ottaminen päihdehoidossa

Ammatilliset lehdet

Jotta voidaan ottaa huomioon lasten turvallisuus ja muut tarpeet, on tärkeää selvittää päihdehoidon asiakkaiden perhetilanne. Ensimmäinen askel lasten huomioon ottamisessa on tieto heidän olemassa olostaan.