Olet täälläEtusivu Valistustoiminta

Valistustoiminta

Yhdeksän vinkkiä : MDMA:n haittoja vähentävän video-oppaan pilotointi

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää haittoja vähentävää huumevalistusta Suomessa. Opinnäytetyön pohjalta luotiin pilottiversio MDMA:n käyttämisestä aiheutuvien haittojen vähentämiseen ohjeistavasta video-oppaasta. Oppaan kehittämisen taustalla oli mm. virittävä valistus, järkiperusteinen argumentointi sekä huumevalistuksen tuominen lähemmäksi alkuperäistä valistusaatetta.