Olet täälläEtusivu Toimeentulon epävarmuus

Toimeentulon epävarmuus

JAA SOMESSA

Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. Toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia.

Julkaisun nimi: 
Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. Toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia.
Tekijä: 
Jurvansuu, S., Helfer, A., Tourunen, J. & Pitkänen, T.
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Ingressi: 

Koronapoikkeustila vaikutti järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäyttöön eri tavoin. Valtaosalla vastaajista käyttö pysyi ennallaan tai väheni. Yksinäisyyden kokemukset, mielenterveyden ongelmat, alhainen mielen hyvinvointi, alkoholin riskikäyttö sekä työn ja toimeentulon epävarmuus olivat yhteydessä koettuun alkoholinkäytön lisääntymiseen. Riittävät mielenterveys- ja päihdepalvelut tukivat päihteidenkäytön hallintaa
poikkeustilan aikana.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Jurvansuu, S., Helfer, A., Tourunen, J. & Pitkänen, T. (2020). Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. Toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2020: 1-13.

Lyhyt kuvaus: 

Verkkokyselyllä tavoitetuista päihteitä käyttävistä ihmisistä valtaosa kertoi päihteidenkäyttönsä pysyneen samana tai vähentyneen koronakevään 2020 aikana. Katsauksessa selviää, että päihteidenkäytön vähenemisen taustalla oli kokemuksia elämän rauhoittumisesta sekä sosiaalisten suhteiden ja arjen hallinnan parantumisesta. Päihteidenkäytön lisääntymisellä oli yhteyksiä yksinäisyyden kokemuksiin, mielenterveyden ongelmiin, alhaiseen mielen hyvinvointiin ja alkoholin riskikäyttöön. Aiempaa enemmän päihteitä käyttäneet vastaajat kertoivat tuen saannin huonontumisesta matalan kynnyksen palvelujen ja vertaisryhmien sulkeuduttua.

Avain-/ asiasanat: poikkeustila, koronapandemia, yksinäisyys, päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat, alhainen mielen hyvinvointi, alkoholin riskikäyttö , toimeentulon epävarmuus, toimintakyky, PARADISE24fin

Julkaisun teema-alue: 
avaa linkki tästä