Olet täälläEtusivu Sosiaalinen tuki

Sosiaalinen tuki

JAA SOMESSA

”Olen parempi isä omille lapsille kuin oma isä oli minulle" Verkkoryhmästä vertaistukea isyyteen

Julkaisun nimi: 
”Olen parempi isä omille lapsille kuin oma isä oli minulle" Verkkoryhmästä vertaistukea isyyteen
Tekijä: 
Ovaskainen, K.
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Ingressi: 

Isien kokemuksen mukaan verkkoryhmässä saatu vertaistuki auttaa omien lapsuuden kokemuksien, oman päihdekäytön sekä isyyden kokemusten käsittelyssä. Vertaisuuden kokemus pohjautuu yhteiseen haastavaan kokemuspohjaan ja sen jakamiseen muiden samankaltaista kokeneiden kanssa. Verkossa tapahtuvan vertaisryhmän etuna on matalampi kynnys osallistua, varsinkin kun kyseessä on hyvin sensitiivinen aihe. Anonyymiin osallistumiseen voi kuitenkin liittyä myös haasteita, muun muassa ryhmäytymisprosessi voi olla vaikeampaa.

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos, Pro gradu -tutkielma

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksessa selvitettiin, miten lapsuuden perheessä vanhempien haitallista päihteiden käyttöä kokeneet ja oman päihteiden käyttönsä ongelmalliseksi tunnistaneet isät kokevat hyötyvänsä verkossa annetusta ammatillisesti ohjatusta vertaistuesta.

Tutkimusaineisto kerättiin käyttäen Lasinen lapsuus- ryhmän ryhmäläisille toteutettua verkkokyselyä. Tutkimus on laadullinen tutkimus ja siinä hyödynnettiin fenomenologista näkökulmaa, jossa tutkimuksen kohteena on isien kokemukset ja isien vertaisryhmä. Koska kyseessä on uudenlaisen ryhmämallin kokeilu, tutkimuksessa on myös kehittämisen näkökulma.

Tutkimusaineiston analysoinnissa hyödynnettiin teemoittelua ja sisällönanalyysia, jonka kautta pyrittiin löytämään niitä merkityksiä, joita isät ovat yksilöinä luoneet ja merkitysmaailmoja, joita he ryhmänsä jäsenenä ovat ryhmälle antaneet. Tutkimuksen tuloksista käy muun muassa ilmi, että vertaisryhmän koettiin toimivan henkisenä tukena, arvostustukena sekä informaatiotukena. Isät kokivat vanhemmuuden ja päihdekäytön hallinnan vahvistuneen vertaistuen avulla.

Avain- /asiasanat: isyys, lasinen lapsuus, ylisukupolvisuus, päihteet, vertaistuki, vertaisryhmä, sosiaalinen tuki

Julkaisun teema-alue: 
... mikä: 
Isyys lasinen lapsuus ylisukupolvisuus päihteet vertaistuki vertaisryhmä sosiaalinen tuki

Sosiaalinen tuki osana verkkovuorovaikutusta: keskusteluanalyysi internet-keskusteluryhmä Kuivaushuoneen keskusteluista

Julkaisun nimi: 
Sosiaalinen tuki osana verkkovuorovaikutusta: keskusteluanalyysi internet-keskusteluryhmä Kuivaushuoneen keskusteluista
Tekijä: 
Makkonen, J.
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Ingressi: 

Internetin erilaisista tukipalveluista on tullut tärkeitä paikkoja etsiä apua ja tukea sosiaalisiin ongelmiin.

Julkaisuvuosi: 
2018
Julkaisun tiedot: 

Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden laitos, sosiologia

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksessa tutkittiin verkkovuorovaikutusta ja sen sosiaalisen tuen muotoja internetin keskusteluryhmässä. Tutkimuksen kohteena toimii internetin Päihdelinkki.fi palvelun keskusteluryhmä nimeltä Kuivaushuone.

Tutkimustulosten perusteella Kuivaushuoneen puheenaiheet liittyivät päihteisiin ja niiden vähentämiseen ja lopettamiseen liittyvien aiheiden ympärille. Näiden puheenaiheiden lisäksi, keskusteluryhmässä keskusteltiin hyvin arkisista asioista.

Kuivaushuoneella muodostui puheentapoja, kuten oma kertomus, kuuluminen, emotionaalinen tuki ja tiedollinen tuki. Viestien lopullinen kielellinen muotoilu sisällytti keskusteluun vuorovaikutuksen kannalta arvokkaita sosiaalisia vihjeitä.

Sosiaalista tukea osoitettiin pääasiassa emotionaalisen- ja tiedollisen tuen kautta, johon liittyivät viesteissä osoitettu sympatia, empatia ja emootiot, sekä kannustamisen ja ohjaamisen muodot. Näiden tuloksien perusteella verkkovuorovaikutus sisälsi sosiaalista tukea, joka lisäsi keskustelijoiden hyvinvointia.

avaa linkki tästä