Olet täälläEtusivu Selviytymiskeino

Selviytymiskeino

Alkoholia ongelmallisesti käyttävien puolisoiden selviytymiskeinot arjessa - selontekoja selviytymiskeinoista

Opinnäytetyö

Alkoholiongelmaisen henkilön puolisolla on useita selviytymiskeinoja. Resilienssi näyttäytyy tulosten valossa vahvistuvan silloin, kun puolison selviytymiskeinot ovat itsenäisyyteen pyrkiviä.

"Se on se loppuuks tää joskus": Lapsen huumeiden käytön vaikutukset vanhemman elämään

Opinnäytetyö

Tutkimuksessa lähestyttiin huumeiden käyttöä läheisten näkökulmasta. Tutkimus rajautui huumeiden käyttäjien vanhempien kokemuksiin siitä, millaista heidän elämänsä on ja on ollut lapsen huumeiden käytön ympärillä. Lisäksi tutkittiin, millaisin keinoin vanhemmat ovat selviytyneet ja edistäneet omaa jaksamistaan.

Läheinen tarvitsee tukea jaksaakseen

Ammatilliset lehdet

Läheisillä on usein tärkeä rooli päihteitä käyttävän ja riippuvuudesta kuntoutuvan tukemisessa, mutta läheiset tarvitsevat tukea myös omalle jaksamiselleen.