Olet täälläEtusivu Koronapandemia

Koronapandemia

JAA SOMESSA

Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa

Julkaisun nimi: 
Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa
Tekijä: 
Helfer, A., Uusimäki, V. & Pitkänen, T.
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Ingressi: 

Helfer, A., Uusimäki, V. & Pitkänen, T. (2021). Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa. Teoksessa Roine, M., & Sinisalo-Juha, E. (toim.) Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä. Toimintakyky kuntoon -ohjelma & Humanistinen korkeakoulu.

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Teoksessa Roine, M., & Sinisalo-Juha, E. (toim.) Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä. Toimintakyky kuntoon -ohjelma & Humanistinen korkeakoulu, Helsinki.

Lyhyt kuvaus: 

Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä -teoksessa kuvataan järjestöissä tehtyä työtä Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmassa. Teoksessa tarkastellaan myös laajemmin järjestöjen roolia ihmisten arjessa ja sitä, millaisia mahdollisuuksia järjestöillä on ylipäätään saada yhteys ihmisiin ja löytää yksilöllisiä väyliä kohti ihmisen oman toimintakyvyn vahvistumista. Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa -artikkeliin on koottu järjestöjen palveluihin kohdistuvia odotuksia poikkeustilan aikana. Vastaukset perustuvat A-klinikkasäätiön Arjen toimintakyky -hankkeen toukokuussa 2020 tekemän poikkeustilakyselyn ja kesällä toteutettujen 65 haastattelun tuloksiin. Kyselyllä kartoitettiin, miten koronapandemian aiheuttama poikkeustila vaikutti vastaajien eri elämän osa-alueisiin ja mitä toiveita heillä oli järjestöille keväällä 2020.

Avain- /asiasanat: poikkeustila, koronapandemia, järjestöt, PARADISE24fin, toimintakyky, yksinäisyys, verkkopalvelut

avaa linkki tästä

Neljä vinkkiä etäkohtaamisiin

Julkaisun nimi: 
Neljä vinkkiä etäkohtaamisiin
Tekijä: 
Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J.
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Ingressi: 

Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen kohtaamispaikkojen työntekijöiden ja jalkautuvaa työtä tekevien haastatteluissa nousi esiin neljä vinkkiä etäkohtaamisiin: Käytä tuttuja välineitä. Näytä, että juuri sinä välität. Luovuudella toiminnallisuutta. Virtuaalinen toimettomuus kunniaan.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

EHYT-blogi (6.8.2020)

Lyhyt kuvaus: 

Haastattelimme keväällä mielenterveys- ja päihdejärjestöjen kohtaamispaikkojen työntekijöitä ja jalkautuvaa työtä tekeviä siitä, miten koronan aiheuttamat poikkeusolot vaikuttivat työhön ja työn kohderyhmään. Haastatteluissa nousi esiin muutamia hyviä käytäntöjä, joita voi soveltaa kasvottomaan kohtaamiseen mielenterveys- ja päihdetyössä.

Avain- /asiasanat: poikkeustila, koronapandemia, järjestöt, etäkohtaaminen, päihdetyö, mielenterveystyö

Julkaisun teema-alue: 
avaa linkki tästä

Kun uupumus oli arkea muutenkin: koronapoikkeustila väsymysoireyhtymää sairastavien kertomana.

Julkaisun nimi: 
Kun uupumus oli arkea muutenkin: koronapoikkeustila väsymysoireyhtymää sairastavien kertomana.
Tekijä: 
Helfer, A. & Pitkänen, T.
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Ingressi: 

Kroonisen väsymysoireyhtymään (ME/CFS) liittyvä uutisointi nousi uudella tavalla esiin koronapandemian puhkeamisen myötä. Koronavirus voisi laukaista joillekin ihmisille väsymysoireyhtymän, sillä tauti alkaa usein äkillisesti akuutin infektion jälkeen. Myös koronaviruksen ja ME/CFS:n aiheuttamissa taudeissa on samankaltaisuuksia, kuten pitkään kestävää väsymystä, lihas- ja luukipuja sekä unihäiriöitä. Artikkelissa tarkastelemme ME/CFS-tautia sairastavien kokemuksia alkuvuoden 2020 poikkeustilan aikana.

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Helfer, A. & Pitkänen, T. (2021). Kun uupumus oli arkea muutenkin: koronapoikkeustila väsymysoireyhtymää sairastavien kertomana. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2021 A-klinikkasäätiö, HELSINKI.

Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen aineisto koostui 531 vastauksesta toukokuiseen verkkokyselyyn, joista 186 vastaajaa oli merkinnyt olevansa perusterveitä ja 20 sairastavansa ME/CFS-oireyhtymää. Kysely sisälsi strukturoituja ja voimia kysymyksiä terveydestä, toimintakyvystä ja elämäntilanteesta sekä vastaajan näkemyksiä koronapandemian rajoitustoimien vaikutuksista omaan ja läheisten elämään valmiuslain aikaan. Verkkokyselyvastausten perusteella ME/CFS:ää sairastavat kokivat enemmän vaikeuksia kaikilla toimintakyvyn osa-alueilla ja arvioivat elämäntilanteensa heikommaksi kuin aineiston perusterveet vastaajat.

Kyselyyn vastanneista väsymysoireyhtymää sairastavista viisi henkilöä haastateltiin puhelimitse kesä-heinäkuussa 2020. Haastatellut kuvasivat, kuinka rajusti muutokset tuntuivat toimintakykyä heikentävän sairauden kanssa elävien arjessa. Koronatilanteen jatkuessa haastatellut pelkäsivät osatyökykyisten työllistymisen vaikeutuvan entisestään. Kokemusten perusteella kroonista väsymysoireyhtymää sairastavien tilanne pitäisi huomioida erityisesti niin poikkeusolojen aikana kuin sen jälkeen.

Avain- /asiasanat: verkkokysely, poikkeustila, koronapandemia, riskiryhmät, ME/CFS, toimeentulo, mielenterveys, huoli, toimintakyky, PARADISE24fin

avaa linkki tästä

Omaisille tukea poikkeusarkeen

Julkaisun nimi: 
Omaisille tukea poikkeusarkeen
Tekijä: 
Helfer, A.
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Ingressi: 

Koronapandemian aikana kartoitetuissa järjestökyselyissä on noussut esiin omaisten tarve saada tukea. Poikkeustilan takia vähennetyt hoitokontaktit ja etäpalvelut ovat saattaneet aiheuttaa omaiselle huolia ja uudenlaista vastuuta sairastuneen hoitamisesta.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Helfer, A. (2020). Omaisille tukea poikkeusarkeen. FinFami ry:n Labyrintti-lehti 04/2020.

Lyhyt kuvaus: 

Poikkeusolojen pitkittyessä kysyimme lokakuussa Irti huumeista -läheisryhmien vertaisilta, miten koronapandemia on vaikuttanut omaan tai läheisten arkeen. Pandemia asetti uusia huolia omaisille: aineistossa nousi esiin huoli läheisistä ja kuinka oma jaksaminen oli koetuksella. Poikkeustila antoi tilaa käsitellä myös omia traumoja tai parantaa välejä läheisten kanssa. Pakolla pysäytetty arki poisti suorituspaineita ja mahdollistivat omasta hyvinvoinnista huolehtimisen.

Asia-/ Avainsanat: poikkeustila, koronapandemia, omaiset, vertaiset, järjestöt, mielenterveys, huoli, toimintakyky, PARADISE24fin

avaa linkki tästä

Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. Toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia.

Julkaisun nimi: 
Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. Toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia.
Tekijä: 
Jurvansuu, S., Helfer, A., Tourunen, J. & Pitkänen, T.
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Ingressi: 

Koronapoikkeustila vaikutti järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäyttöön eri tavoin. Valtaosalla vastaajista käyttö pysyi ennallaan tai väheni. Yksinäisyyden kokemukset, mielenterveyden ongelmat, alhainen mielen hyvinvointi, alkoholin riskikäyttö sekä työn ja toimeentulon epävarmuus olivat yhteydessä koettuun alkoholinkäytön lisääntymiseen. Riittävät mielenterveys- ja päihdepalvelut tukivat päihteidenkäytön hallintaa
poikkeustilan aikana.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Jurvansuu, S., Helfer, A., Tourunen, J. & Pitkänen, T. (2020). Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. Toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2020: 1-13.

Lyhyt kuvaus: 

Verkkokyselyllä tavoitetuista päihteitä käyttävistä ihmisistä valtaosa kertoi päihteidenkäyttönsä pysyneen samana tai vähentyneen koronakevään 2020 aikana. Katsauksessa selviää, että päihteidenkäytön vähenemisen taustalla oli kokemuksia elämän rauhoittumisesta sekä sosiaalisten suhteiden ja arjen hallinnan parantumisesta. Päihteidenkäytön lisääntymisellä oli yhteyksiä yksinäisyyden kokemuksiin, mielenterveyden ongelmiin, alhaiseen mielen hyvinvointiin ja alkoholin riskikäyttöön. Aiempaa enemmän päihteitä käyttäneet vastaajat kertoivat tuen saannin huonontumisesta matalan kynnyksen palvelujen ja vertaisryhmien sulkeuduttua.

Avain-/ asiasanat: poikkeustila, koronapandemia, yksinäisyys, päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat, alhainen mielen hyvinvointi, alkoholin riskikäyttö , toimeentulon epävarmuus, toimintakyky, PARADISE24fin

Julkaisun teema-alue: 
avaa linkki tästä

Mistä voimia pitkittyneeseen poikkeustilaan?

Julkaisun nimi: 
Mistä voimia pitkittyneeseen poikkeustilaan?
Tekijä: 
Helfer, A. & Pitkänen, T.
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Ingressi: 

Kyselyllä kartoitettiin ihmisiltä, miten he näkivät koronapandemian ensimmäisen aallon aiheuttaman poikkeustilan vaikuttaneen omaan vointiinsa keväällä 2020.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Helfer, A. & Pitkänen, T. (2020). Mistä voimia pitkittyneeseen poikkeustilaan? Tiimi 5/2020, s. 26-27. (pdf).

Lyhyt kuvaus: 

Toukokuussa tehdyn poikkeustilakyselyn perusteella poikkeusoloissa hyvinvointia tukivat säännölliset ja rauhalliset elämäntavat, riittävä lepo ja hyvä uni, päihteettömyys, positiivinen ajattelu ja toiveikkuus. Mielekkyyttä elämään antoivat arjen rutiinit, kuten työt, opiskelut ja harrastukset. Internetistä oli ollut iso apu uusien virikkeiden löytämiseksi. Vapaus kulttuuriin, liikkumiseen ja uskoon olivat tärkeitä voimaa antavia asioita. Etätyösuositusten aikana oli ollut enemmän aikaa olla yhdessä perheen kanssa. Läheisyyttä koettiin myös etänä, kun etäyhteyksin pystyi kuuntelemaan ja puhumaan vertaisille.

Asia-/ Avainsanat: poikkeustila, koronapandemia, coping-taidot, toimintakyky, järjestöt, PARADISE24fin, Tiimi-lehti

avaa linkki tästä

Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä.

Julkaisun nimi: 
Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä.
Tekijä: 
Pitkänen, T., Helfer, A., Laine, R. & Uusimäki, V.
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Ingressi: 

Koronan aiheuttaman poikkeustilan aikana huolestuneisuus lisääntyi erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmien kuormittamilla henkilöillä.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Pitkänen, T., Helfer, A., Laine, R. & Uusimäki, V. (2020). Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä. Tiimi 4/2020, s.26-27.

Lyhyt kuvaus: 

Kokemuksia poikkeustilan vaikutuksista selvitettiin toukokuussa 2020 Arjen toimintakyky ja MIPA 2.0 -verkoston organisoimassa verkkokyselyssä. Joka neljäs vastaaja oli merkinnyt, että hänellä oli arkea kuormittava mielenterveys- tai päihdeongelma. Huolten ja ahdistuneisuuden lisääntyminen tuli hieman useammin esille niiden henkilöiden vastauksista, joilla oli vaikeaa jo ennen poikkeustilaa. Myös rajoitusten lieventäminen oli aiheuttanut heille enemmän pelkoa, ahdistusta ja huolta.

Asia-/ Avainsanat: poikkeustila, koronapandemia, yksinäisyys, mielenterveys, huoli, järjestöt, toimintakyky, PARADISE24fin, Tiimi-lehti

avaa linkki tästä