Olet täälläEtusivu Järjestöt

Järjestöt

JAA SOMESSA

Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa

Julkaisun nimi: 
Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa
Tekijä: 
Helfer, A., Uusimäki, V. & Pitkänen, T.
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Ingressi: 

Helfer, A., Uusimäki, V. & Pitkänen, T. (2021). Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa. Teoksessa Roine, M., & Sinisalo-Juha, E. (toim.) Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä. Toimintakyky kuntoon -ohjelma & Humanistinen korkeakoulu.

Julkaisuvuosi: 
2021
Julkaisun tiedot: 

Teoksessa Roine, M., & Sinisalo-Juha, E. (toim.) Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä. Toimintakyky kuntoon -ohjelma & Humanistinen korkeakoulu, Helsinki.

Lyhyt kuvaus: 

Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä -teoksessa kuvataan järjestöissä tehtyä työtä Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmassa. Teoksessa tarkastellaan myös laajemmin järjestöjen roolia ihmisten arjessa ja sitä, millaisia mahdollisuuksia järjestöillä on ylipäätään saada yhteys ihmisiin ja löytää yksilöllisiä väyliä kohti ihmisen oman toimintakyvyn vahvistumista. Järjestöt toimintakyvyn tukijoina poikkeusoloissa -artikkeliin on koottu järjestöjen palveluihin kohdistuvia odotuksia poikkeustilan aikana. Vastaukset perustuvat A-klinikkasäätiön Arjen toimintakyky -hankkeen toukokuussa 2020 tekemän poikkeustilakyselyn ja kesällä toteutettujen 65 haastattelun tuloksiin. Kyselyllä kartoitettiin, miten koronapandemian aiheuttama poikkeustila vaikutti vastaajien eri elämän osa-alueisiin ja mitä toiveita heillä oli järjestöille keväällä 2020.

Avain- /asiasanat: poikkeustila, koronapandemia, järjestöt, PARADISE24fin, toimintakyky, yksinäisyys, verkkopalvelut

avaa linkki tästä

Neljä vinkkiä etäkohtaamisiin

Julkaisun nimi: 
Neljä vinkkiä etäkohtaamisiin
Tekijä: 
Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J.
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Ingressi: 

Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen kohtaamispaikkojen työntekijöiden ja jalkautuvaa työtä tekevien haastatteluissa nousi esiin neljä vinkkiä etäkohtaamisiin: Käytä tuttuja välineitä. Näytä, että juuri sinä välität. Luovuudella toiminnallisuutta. Virtuaalinen toimettomuus kunniaan.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

EHYT-blogi (6.8.2020)

Lyhyt kuvaus: 

Haastattelimme keväällä mielenterveys- ja päihdejärjestöjen kohtaamispaikkojen työntekijöitä ja jalkautuvaa työtä tekeviä siitä, miten koronan aiheuttamat poikkeusolot vaikuttivat työhön ja työn kohderyhmään. Haastatteluissa nousi esiin muutamia hyviä käytäntöjä, joita voi soveltaa kasvottomaan kohtaamiseen mielenterveys- ja päihdetyössä.

Avain- /asiasanat: poikkeustila, koronapandemia, järjestöt, etäkohtaaminen, päihdetyö, mielenterveystyö

Julkaisun teema-alue: 
avaa linkki tästä

Miten korona on vaikuttanut päihde- ja mielenterveysjärjestöjen matalan kynnyksen toimintaan?

Julkaisun nimi: 
Miten korona on vaikuttanut päihde- ja mielenterveysjärjestöjen matalan kynnyksen toimintaan?
Tekijä: 
Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J.
Ingressi: 

Kohtaamispaikoissa erityisesti avun ulkopuolelle jäivät ne, joilla ei ollut tarvittavia välineitä tai osaamista virtuaalipalveluiden käyttöönottoon. Toinen ulkopuolelle jäävä ryhmä olivat ne asiakkaat, joita ei tavoitettu toiminnan anonymiteetistä tai esimerkiksi kaoottisesta elämäntilanteesta johtuen.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran blogi. (19.5.2020)

Lyhyt kuvaus: 

Kuvaamme työntekijöiden pohdintoja mielenterveys- ja päihdejärjestöjen asiakkaiden tilanteesta poikkeustilan aikana ja tulevaisuuden uhkista.

Avain-/asiasana(t): korona, poikkeustila, järjestöt, kohtaamispaikka, jalkautuva työ, päihdejärjestö, mielenterveysjärjestö, matalan kynnyksen toiminta, matala kynnys

avaa linkki tästä

Järjestöt toimivat myös poikkeusaikana. Tutkimustietoa koronapoikkeustilan vaikutuksista järjestöjen toimintaan.

Julkaisun nimi: 
Järjestöt toimivat myös poikkeusaikana. Tutkimustietoa koronapoikkeustilan vaikutuksista järjestöjen toimintaan.
Tekijä: 
Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J.
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Ingressi: 

Koronapoikkeustilan aikana verkkoryhmillä ja uusilla yhteydenpidon tavoilla oli pystytty säilyttämään yhteys kävijöihin, lievittämään heidän yksinäisyyttään, tarjoamaan tekemistä ja
pitämään yllä arkirutiineja. Työntekijöiden haastatteluissa korostuivat kuitenkin kasvokkaisen tuen ja fyysisen yhdessäolon tärkeys ihmisille ja sähköisten palvelujen käyttämiseen liittyvät vaikeudet.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

EMY-tiedote 9/2020: 10-11.

Lyhyt kuvaus: 

Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen yhteisessä tutkimushankkeessa (MIPA 2.0) kartoitimme loppukeväästä poikkeustilan vaikutuksia järjestöjen toimintaan ja toimintaan osallistuvien tilanteeseen. Haastattelimme
15 työntekijää kymmenessä järjestössä, jotka ylläpitävät kohtaamispaikkoja tai päiväkeskuksia ja/tai tekevät jalkautuvaa työtä esimerkiksi kadulla päihdeongelmaisten keskuudessa.

Avain-/asiasana(t): korona, koronapoikkeustila, järjestöt, kohtaamispaikka, jalkautuva työ, päihdejärjestö, mielenterveysjärjestö, matalan kynnyksen toiminta, verkkopalvelut

avaa linkki tästä

Omaisille tukea poikkeusarkeen

Julkaisun nimi: 
Omaisille tukea poikkeusarkeen
Tekijä: 
Helfer, A.
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Ingressi: 

Koronapandemian aikana kartoitetuissa järjestökyselyissä on noussut esiin omaisten tarve saada tukea. Poikkeustilan takia vähennetyt hoitokontaktit ja etäpalvelut ovat saattaneet aiheuttaa omaiselle huolia ja uudenlaista vastuuta sairastuneen hoitamisesta.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Helfer, A. (2020). Omaisille tukea poikkeusarkeen. FinFami ry:n Labyrintti-lehti 04/2020.

Lyhyt kuvaus: 

Poikkeusolojen pitkittyessä kysyimme lokakuussa Irti huumeista -läheisryhmien vertaisilta, miten koronapandemia on vaikuttanut omaan tai läheisten arkeen. Pandemia asetti uusia huolia omaisille: aineistossa nousi esiin huoli läheisistä ja kuinka oma jaksaminen oli koetuksella. Poikkeustila antoi tilaa käsitellä myös omia traumoja tai parantaa välejä läheisten kanssa. Pakolla pysäytetty arki poisti suorituspaineita ja mahdollistivat omasta hyvinvoinnista huolehtimisen.

Asia-/ Avainsanat: poikkeustila, koronapandemia, omaiset, vertaiset, järjestöt, mielenterveys, huoli, toimintakyky, PARADISE24fin

avaa linkki tästä

Mistä voimia pitkittyneeseen poikkeustilaan?

Julkaisun nimi: 
Mistä voimia pitkittyneeseen poikkeustilaan?
Tekijä: 
Helfer, A. & Pitkänen, T.
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Ingressi: 

Kyselyllä kartoitettiin ihmisiltä, miten he näkivät koronapandemian ensimmäisen aallon aiheuttaman poikkeustilan vaikuttaneen omaan vointiinsa keväällä 2020.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Helfer, A. & Pitkänen, T. (2020). Mistä voimia pitkittyneeseen poikkeustilaan? Tiimi 5/2020, s. 26-27. (pdf).

Lyhyt kuvaus: 

Toukokuussa tehdyn poikkeustilakyselyn perusteella poikkeusoloissa hyvinvointia tukivat säännölliset ja rauhalliset elämäntavat, riittävä lepo ja hyvä uni, päihteettömyys, positiivinen ajattelu ja toiveikkuus. Mielekkyyttä elämään antoivat arjen rutiinit, kuten työt, opiskelut ja harrastukset. Internetistä oli ollut iso apu uusien virikkeiden löytämiseksi. Vapaus kulttuuriin, liikkumiseen ja uskoon olivat tärkeitä voimaa antavia asioita. Etätyösuositusten aikana oli ollut enemmän aikaa olla yhdessä perheen kanssa. Läheisyyttä koettiin myös etänä, kun etäyhteyksin pystyi kuuntelemaan ja puhumaan vertaisille.

Asia-/ Avainsanat: poikkeustila, koronapandemia, coping-taidot, toimintakyky, järjestöt, PARADISE24fin, Tiimi-lehti

avaa linkki tästä

Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä.

Julkaisun nimi: 
Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä.
Tekijä: 
Pitkänen, T., Helfer, A., Laine, R. & Uusimäki, V.
Julkaisumuoto: 
Ammatilliset lehdet
Ingressi: 

Koronan aiheuttaman poikkeustilan aikana huolestuneisuus lisääntyi erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmien kuormittamilla henkilöillä.

Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Pitkänen, T., Helfer, A., Laine, R. & Uusimäki, V. (2020). Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä. Tiimi 4/2020, s.26-27.

Lyhyt kuvaus: 

Kokemuksia poikkeustilan vaikutuksista selvitettiin toukokuussa 2020 Arjen toimintakyky ja MIPA 2.0 -verkoston organisoimassa verkkokyselyssä. Joka neljäs vastaaja oli merkinnyt, että hänellä oli arkea kuormittava mielenterveys- tai päihdeongelma. Huolten ja ahdistuneisuuden lisääntyminen tuli hieman useammin esille niiden henkilöiden vastauksista, joilla oli vaikeaa jo ennen poikkeustilaa. Myös rajoitusten lieventäminen oli aiheuttanut heille enemmän pelkoa, ahdistusta ja huolta.

Asia-/ Avainsanat: poikkeustila, koronapandemia, yksinäisyys, mielenterveys, huoli, järjestöt, toimintakyky, PARADISE24fin, Tiimi-lehti

avaa linkki tästä

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry.

Julkaisun nimi: 
Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry.
Tekijä: 
Nieminen, N. & Jurvansuu, S.
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Ingressi: 

Tutkitulla tiedolla on järjestöissä monia käyttömahdollisuuksia.

Julkaisuvuosi: 
2017
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2017: 1-7. A-klinikkasäätiö.

Lyhyt kuvaus: 

Tutkittua tietoa voidaan järjestöissä hyödyntää toiminnan kehittämisessä, vaikuttamistyössä, edunvalvonnassa, päätöksenteossa, viestinnässä, raportoinnissa ja arvioinnissa. Se voi tukea järjestöjen toimintaa antamalla työkaluja tulevaisuuden ennakointiin ja toiminnan mielekkääseen kohdentamiseen.

Tutkittuun tietoon perustuva järjestötoiminta vastaa paremmin toimijoiden ja kohderyhmien tarpeisiin. Tutkittua tietoa hyödyntämällä voidaan paljastaa toiminnan aukkokohtia sekä arvioida toimintaa ja tehdä sen vaikutuksia näkyviksi. Vankka tietoperusta sekä systemaattinen tiedonkeruu ja -hallinta vahvistavat järjestöidentiteettiä sekä sisäistä ja ulkoista luottamusta siihen, että järjestö toimii perustehtävänsä mukaisesti.

... mikä: 
Tutkimus
avaa linkki tästä

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen järjestölähtöisessä päihde- ja mielenterveystyössä.

Julkaisun nimi: 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen järjestölähtöisessä päihde- ja mielenterveystyössä.
Tekijä: 
Valkonen, J.
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Ingressi: 

Terveyslähtöinen päihde- ja mielenterveystyö kohdentuu sairauksien ja ongelmien ehkäisyn sijaan ihmisen hyvinvointiin.

Julkaisuvuosi: 
2017
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 5/2017: 1-14. A-klinikkasäätiö

Lyhyt kuvaus: 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen terveyslähtöisenä toimintana tarkoittaa ongelmien ehkäisyn sijaan sitä, että vahvistetaan ihmisten terveyttä ja hyvinvointia tuottavia tekijöitä yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä.

Mielenterveys- ja päihdejärjestöillä on monia yhteisiä lähtökohtia ja myös niiden toiminta voi usein olla samankaltaista. Lisäksi ne toimivat monesti saman kohderyhmän kanssa, eikä toimintaan osallistuvilta kysellä diagnooseja tai sitä, ovatko he mukana mielenterveys- vai päihdeongelman vuoksi.

Artikkelissa ehdotetaan toimijuutta ja toimijuuden kokemusta mielenterveys- ja päihdejärjestöjen yhteiseksi edistävän työn käsitteeksi. Toimijuuden vahvistaminen voisi tällöin tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuuksien luomista osallisuuteen ja mielekkääseen tekemiseen, ihmisen näkemistä toiminnan kohteen sijaan aktiivisena toimijana ja ihmisen omien kykyjen (esimerkiksi resilienssin) vahvistamista. 

... mikä: 
Mielenterveyden edistäminen
avaa linkki tästä