Olet täälläEtusivu Hoitoketjut

Hoitoketjut

Alaikäisen päihteiden käyttäjän hoitopolku Hämeenlinnassa

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä rakennettiin alaikäisten päihteitä käyttävän nuoren hoitopolku. Hoitopolkuun kuuluvat palvelut jaettiin matalan kynnyksen palveluihin ja palveluihin, joihin matalan kynnyksen palveluista voidaan ohjata.

Hoitopolun kehittäminen ennaltaehkäisevään päihdehoitotyöhön

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ennaltaehkäisevän päihdehoitotyön hoitopolku Haminan kaupungille. Hoitopolun tavoitteena oli parantaa päihdeasiakkaan selviytymistä omassa elämässään ja päihdehoitotyön piirissä, selkiyttää päihdehuollon toimintamallia ja eri ammattiryhmien työtä sekä turvata asiakkaan toimiva, asiakaslähtöinen hoito jo ongelmien synnyn varhaisvaiheessa.